Sveikatos apsaugos ministerija, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūra ir Valstybinis psichikos sveikatos centras 2009 m. kovo 30 d. pasirašė sutartį ir Valstybinis psichikos sveikatos centras įgyvendina projektą ,,Valstybinio psichikos sveikatos centro, esančio Parko g. 15, Vilniuje infrastruktūros modernizavimas“ (projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-07-V-01-001), kuris finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-07-V priemonę ,,Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas“.

Projekto tikslinė grupė yra psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos.

Projekto veiklos:
- atliktas Valstybinis psichikos sveikatos centro 3 aukšto patalpų remontas ir 2 aukšto patalpų kapitalinis remontas, įkuriant 4 naujas darbo vietas, poilsio kambarį, archyvą ir konferencijų salę (30 vietų auditoriją);
- neįgalių žmonių patekimui į kapitališkai suremontuotas patalpas įrengtas žmonėms su negalia keltuvas ir sutvarkytos prieigos, nutiesiant teritorijoje taką pritaikytą neįgaliesiems;
- įsigytas naujas lengvasis automobilis;
- įsigyta įranga ir baldai konferencijų salei (30 kėdžių, magnetinė lenta), kabinetams (3 baldų komplektai ir 2 kompiuterinės technikos komplektai), lentyna archyvui.

Projekto esmė ir tęstinumas – įgyvendinus projektą, Valstybinis psichikos sveikatos centras efektyviau vykdys jo nuostatuose numatytas veiklas, išplės psichikos sveikatos priežiūros stebėsenos Lietuvoje apimtis ir vykdys naujus stebėsenos procesus, įrengtoje konferencijų salėje organizuos ir vykdys mokymo ir kitas priemones sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos gerinimui ir visuomenės sveikos gyvensenos ugdymui, efektyviau ir kokybiškiau teiks informaciją ir konsultuos psichikos sveikatos priežiūros specialistus. Įstaigos darbuotojai turės galimybę nuvyti į psichikos sveikatos priežiūros įstaigas Lietuvoje ir tai pagerins psichikos sveikatos priežiūros koordinavimo veiklą. Valstybinio psichikos sveikatos centro darbuotojams pagerės darbo sąlygos, o tai sąlygos geresnius įstaigos darbo rezultatus. Suremontavus patalpas ir sumažėjus šildymo išlaidoms bus taupomos lėšos.

Projekto veiklų pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d.