Pranešimas dėl paramos dalyvavimui tarptautinėse mokslinėse konferencijose

2009 – 2013 m.
Kviečiame Psichikos sveikatos priežiūros įstaigas dalyvauti projekto ,,Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa", projekto kodas Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01-005, 1.2.2. veikloje „Tarptautinės patirties perėmimas – psichikos sveikatos priežiūros specialistų (psichiatrų, vaikų ir paauglių psichiatrų, psichologų, slaugytojų, socialinių darbuotojų) dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse praktinėse konferencijose ir teikti paraiškas išlaidų kompensavimui komandiruojant darbuotojus dalyvauti tarptautinėse konferencijose Europos Sąjungos šalyse.

Tinkamos finansuoti išlaidos
Tinkamos finansuoti išlaidos yra dalyvio registracijos mokestis, kelionės bilietų bei apgyvendinimo paslaugų išlaidos.

Atrankos procedūra
Sveikatos priežiūros įstaigos iš anksto suderina konferenciją bei vykstančio dalyvio kandidatūrą su Valstybiniu psichikos sveikatos centru siųsdamos paraiškas dėl paramos dalyvavimui tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Parama gali būti skiriama Sveikatos priežiūros įstaigoms, atitinkančioms 1 priede nurodytas sąlygas. Parama skiriama Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančioms Sveikatos priežiūros įstaigoms ar sudariusioms sutartis su Valstybine ar Teritorine ligonių kasa.

Paramos lėšų šaltinis
Parama skiriama iš Valstybinio psichikos sveikatos centro įgyvendinamo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto "Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa", SFMIS numeris VP1-1.1-SADM-10-V-01-005, veikla Nr. 1.2.2. „Tarptautinės patirties perėmimas – psichikos sveikatos specialistų (psichiatrų, vaikų ir paauglių psichiatrų, psichologų, slaugytojų, socialinių darbuotojų) dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose".

Pridedama informacija:
1. Paraiškos forma
2. Dalyvių atrankos kriterijai
3. Išlaidų kompensavimo tvarka
4. Prašymas dėl apmokėjimo
5. Projekto dalyvio apklausos forma

6. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidų suvestinės pažymos forma
7. Bendradarbiavimo sutarties pavyzdys

Dalyvavimas tarptautiniuose profesinio tobulinimo renginiuose Lietuvoje
Specialistai dalyvaujantys tarptautiniuose profesinio tobulinimo renginiuose Lietuvoje gali susipažinti asmeniškai pateikę registracijos mokesčio, kelionės bilietų bei apgyvendinimo išlaidas be komandiruočių.
Dalyvis iš anksto suderina konferenciją bei galimybę kompensuotis pateiktas išlaidas siųsdamas paraišką dėl paramos".

Pridedama informacija:
1. Išlaidų kompensavimo tvarka
2. Prašymas dėl apmokėjimoi

Renata Čižauskaitė, Valstybinis psichikos sveikatos centras
Tel. 8 5 2499976
e-paštas: renata.c@vpsc.lt