Programos

Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas/Nr. V-417/2014-03-28/Teisės aktų registras, 2014-04-02, Nr. 2014-03985).

Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2011–2013 metų  tarpinstitucinis veiklos planas (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/ Nutarimas/2011 07 13/888/‘Valstybės žinios‘ 2011,  Nr. 93-4404).

 

Valstybinė psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/645/2008-06-18/'Valstybės žinios' 2008, Nr. 76-3014).
Ataskaita už 2009 m., 2010 m.

 

Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcija.
Pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepcijos įgyvendinimo 2009–2011 metų priemonių planas.

 

Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 metų programa (Žin., 2007, Nr. 106-4354)

 

Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programa (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas/ Nr. V-334/2008 04 25/'Valstybės žinios' 2008, Nr. 54-2002)

 

Valstybinė šeimos sveikatos 2008-2010 metų programą, priedas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas/ Nr. V-513/2008 05 29/'Valstybės žinios' 2008, Nr.65-2475)

 

Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/392/2008 04 24/'Valstybės žinios', 2008, Nr. 51-1892)

 

Valstybės alkoholio kontrolės programos patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/212/1999 02 25/Įsigalioja nuo 1999 03 04/'Valstybės žinios' 1999, Nr. 21-603)
Ataskaitos už 2004 m., 2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009m., 2010m.

 

Blaivybės metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/19/2008 01 09/Įsigalioja nuo 2008 01 20/'Valstybės žinios', 2008-01-19, Nr. 8-277). 2008 metų Blaivybės metų programos 1.2; 1.4; 1.6; 2.1; 2.2; 2.4; 2.6; 2.9; priemonių įgyvendinimo ataskaita.

 

Valstybinės psichikos ligų profilaktikos programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/1441/1999
12 20/Įsigalioja nuo 1999 12 25/'Valstybės žinios' 1999 Nr. 109-3186)
Ataskaita už 2005 m., 2006 m., 2007 m.

 

Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programa (Lietuvos Respublikos Seimas/Nutarimas/IX-2110/2004 04 08/Įsigalioja nuo 2004 04 22/Valstybės žinios' 2004 Nr. 58-2041)
Ataskaita už 2005 m.
Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos priemonių, už kurių įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendinimo, efektyvumo ir lėšų panaudojimo ataskaitos lentelė 2005m.
, 2006 m., 2007 m., 2008 m.

 

Valstybės tabako kontrolės programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybė /Nutarimas/954/1998 07 30)
Ataskaita už 2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009 m., 2010 m.

 

Savižudybių prevencijos 2003–2005 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybė /Nutarimas/451/2003 04 10)
Ataskaita už 2005 m.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.