Naudinga literatūra
Informacija priklausomybės ligų klausimais

Aiškinytė R., Bulotaitė L., ir kt. Mokykla be narkotikų. Mokomoji knyga. - V., 2004.
Bulotaitė L., Priklausomybių psichologiniai aspektai. - V., 1998.
Bulotaitė L., Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje. V., 2000.
Bulotaitė L., Narkotikai klubuose ir diskotekose. Tyrimo medžiaga. V., 2000.
Bulotaitė L., Narkotikai ir narkomanija. V., 2004.
Čaplinskas S., Apie ŽIV infekciją ir AIDS, narkomaniją ir lytiškai plintančias infekcijas. Vilnius, 2004.
Čaplinskas S., Čaplinskienė I., ir kt., Apsaugok save. Vilnius, 2007.
Davidavičienė A. G., Alkoholį ir kitus narkotikus vartojantys moksleiviai. - V., 2000.
Davidavičienė A. G., Tėvams apie narkotikus. Kaip apsaugoti vaikus? Vilnius: SMM leidykla, 2001.
Davidavičienė A. G., Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa ir standartas. Metodinės priemonės. Vilnius, 2001.
Davidavičienė A. G., Stonienė L., Narkotikų vartojimo ir ŽIV/AIDS prevencija ugdymo institucijoje. Vilnius, 2000.
Gossop M., Gyvenimas su narkotikais. Vilnius: Artlora, 2001.
Javtokas R., Alkoholio ir narkotikų vartojimo darbo vietoje prevencija, SADM., 2001.
Kvieskienė G., Narkomanijos prevencija ugdymo institucijose//Socialinis ugdymas IV. Vilnius: VPU leidykla, 2001.
Kuorienė O., Narkomanija, alkoholizmas ir kitos priklausomybės - bėgimas nuo gyvenimo. "Mokslo aidai", 2002.
Malinauskas R., Esminiai socialiniai įgūdžiai ir jų vertinimas//Ugdymo psichologija. 2004, Nr. 11(12).
May G. G., Priklausomybė ir malonė. Vilnius, 2004.
Myers D.G., Psichologija. Vilnius: Poligrafija ir informatika, 2000.
Reingardienė D., Vilčinskaitė J. Apsinuodijimai narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Kaunas: KMU leidykla, 2007.
Rizikos grupės vaikų esminių socialiniai įgūdžiai ir vidinė darna//Sveikatos mokslai, 2008, Nr. 5(1936).
Subata E., Krikščiukaitytė R., ir kt., Narkotikų vartojimas: ankstyvas nustatymas ir pagalba. V., 2003.
Valstybinis psichikos sveikatos centras. Kas žinoma šeimai apie narkotikus. Vilnius. 2001.
Zaikauskaitė G., Priklausomybės bihevioristinės teorijos požiūriu
http://nesnausk.org/klinikine-psichologija/author/zaigu/.
Žukauskienė R., Kriminalinio elgesio psichologija. Vilnius: MRUNI leidykla, 2006.
Žukauskienė R., Raidos psichologija. - Vilnius, 2002.
Tabako ir alkoholio kontrolė - prioritetai baltijos sveikatos politikoje. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 2008 m. lapkričio 20 d.
Veryga A., Klumbienė J. ir kt.,Tabako kontrolė ir pagalba metantiems rūkyti, Vilnius, 2008.
Veryga A., Žemaitienė N., ir kt., Rūkymo įtaka mamos ir vaiko sveikatai.

Parengė Priklausomybės ligų sk. vyr. specialistės
249 99 76

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.