English Lietuvių

VPSC įvykdytas Europos socialinio fondo remiamas projektas „Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių studija ir prevencinių priemonių planavimo krypčių nustatymas“

ESF

          Įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“, Valstybinis psichikos sveikatos centras vykdė projektą „Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių studija ir prevencinių priemonių planavimo krypčių nustatymas“, Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-002.

Projekto veiklos:

1.1.1.      Visuomenės psichikos sveikatos esamos būklės studijos parengimas;

1.1.2.      Epidemiologinių sociologinių tyrimų vykdymas;

1.1.3.      Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių vertinimo studijos parengimas;

1.1.4.      Prevencinių priemonių planavimo krypčių nustatymo studijos parengimas;

Projekto trukmė nuo 2011-06-16 iki 2013-06-16.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas – 450 000 Lt.

Projekto vadovė Valstybinio psichikos sveikatos centro Psichikos sveikatos skyriaus vedėja Rolanda Adlienė, tel. (8 5) 249 9975, e. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 
© 2016 State mental health centre. Prašome pranešti apie netikslumus.