Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

ASIS statistinių duomenų meteinė ATASKAITA (2016 m.)

 

Kasmet Valstybinis psichikos sveikatos centras atlieka duomenų apie asmenis, kuriems taikyta farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais sutikrinimą ASIS sistemoje.

 

Įstaigos, į kurias buvo kreiptasi dėl informacijos pateikimo, PRELIMINARIĄ ataskaitą ir duomenų teikimo lentelę gali rasti čia:

2017 m. PRELIMINARŪS pakaitinio palaikmojo gydymo duomenys pagal įstaigas TIKSLINIMUI.

 

Įstaigos, į kurias buvo kreiptasi dėl informacijos pateikimo, duomenų teikimo lentelę gali rasti čia:

Duomenų dėl 20XX metų stebėsenos apie asmenis, kuriems taikyta farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais teikimo lentelė.

 

Patikslintų pagal ASPĮ pakaitinio palaikomojo gydymo duomenų analizė:

2016 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

2015 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

2014 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

Valstybinis psichikos sveikatos centras, vadovaudamasis Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų (patvirtintais LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1109) I skyriaus 5.3.7. punktu ir IV skyriaus 29 punktu, kasmet organizuoja ASIS naudotojų mokymus duomenų saugos ir klausimais, reguliariai jiems primena saugos problemas bei aptaria kitus aktualius klausimus.

Šie kasmetiniai mokymai yra skirti asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos (ASIS) naudotojams, asmens sveikatos priežiūros specialistams, kurie dirba su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis arba tokių asmenų stebėsena (psichiatrams, visuomenės sveikatos specialistams, medicinos darbuotojams, sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams, socialiniams darbuotojams, psichologams, slaugytojams bei visų specialybių gydytojams).

 

Mokymų medžiagą galite rasti čia:

2016 m. ASIS naudotojų mokymų medžiaga

2015 m. ASIS naudotojų mokymų medžiaga

2014 m. ASIS naudotojų mokymų medžiaga

 


 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496; 2010, Nr. 157-8004) 9 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1109 „Dėl asmenų, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7697) patvirtintų ASIS nuostatų VII skyriaus 37 punktu, ASIS duomenys gali būti prieinami tik asmenims, kuriems sveikatos priežiūros įstaigos vadovas bus suteikęs prieigos teisę. Todėl šie asmenys turi būti patvirtinti įstaigos vadovo įsakymu.
Įsakymo pavyzdį galite rasti čia: Įsakymo pavyzdys

Įstaigos vadovo įsakymo kopija turi būti pateikta Valstybiniam psichikos sveikatos centrui vienu iš labiausiai priimtinų būdų:

1. Paštu (adresu: Valstybinis psichikos sveikatos centras, Parko g. 21, LT – 11205 Vilnius);
2. Elektroniniu paštu: ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai );
3. Faksu (8 5 2670080).

 

Tam, kad įstaigos vadovo patvirtinti asmenys galėtų gauti prisijungimo prie ASIS kodus, įstaiga turi pasirašyti su Valstybiniu psichikos sveikatos centru duomenų teikimo sutartį, kurią galite rasti čia: Duomenų teikimo sutartis.

 

Norėdami pakeisti sutarties 2 priedą dėl pakitusios informacijos, kuri susijusi su asmenimis, turinčiais prieigos teisę prie ASIS, turite informuoti Valstybinį psichikos sveikatos centrą ir pateikti prašymą dėl informacijos pakeitimo 2 priede. Prašymo pavyzdį rasite čia: Prašymas dėl sutarties 2 priedo keitimo

 Suderinus norimus pakeitimus su Valstybiniu psichikos sveikatos centru turi būti pasirašytas įstaigų vadovų papildomas susitarimas prie sutarties. Papildomo susitarimo pavyzdį rasite čia: Papildomas susitarimas

 

Kaip dirbti su ASIS ir kitą reikalingą mokomąją medžiagą galite rasti čia:

1. ASIS naudotojo vadovas

2. Filmuota mokymų medžiaga

 

 

Teisinė informacija:

 

 1. LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-636.

 

 Eil. nr. 

 Dokumentas 

 Data 

 Nr. 

 Tipas 

1

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-636 "Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-07-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-07-16 Nr.89-4288

2011-07-11

V-682

Įsakymas

2

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-636 "Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.157-8004

2010-12-23

V-1118

Įsakymas

3

Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2008-10-01
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-11 Nr.88-3496

2007-08-01

V-636

Įsakymas

 

 

2. LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-653.

 

 Eil. nr. 

 Dokumentas 

 Data 

 Nr. 

 Tipas 

1

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 "Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-12-17 Nr.154-7301

2011-12-09

V-1052

Įsakymas

2

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 "Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-11-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-11-19 Nr.140-6578

2011-11-15

V-972

Įsakymas

3

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 "Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-02-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-02-17 Nr.20-1004

2011-02-10

V-119

Įsakymas

4

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. V-653 "Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-12-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-11-30 Nr.140-7186

2010-11-24

V-1009

Įsakymas

5

Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo (po sąlygų įvykdymo)
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2007-08-18 Nr.90-3587

2007-08-06

V-653

Įsakymas

 

3. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1109.

 

 Eil. nr. 

 Dokumentas 

 Data 

 Nr. 

 Tipas 

1

Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-12-31
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2011-12-30 Nr.162-7697

2011-12-23

V-1109

Įsakymas

 
 

4. LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-178.

 

 Eil. nr. 

 Dokumentas 

 Data 

 Nr. 

 Tipas 

1

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-178 "Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2708

2010-05-06

V-408

Įsakymas

2

Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-03-17
PAKEISTAS
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Valstybės žinios: 2010-03-16 Nr.30-1389

2010-03-04

V-178

Įsakymas

 

 

5. LR Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-726.

 

 Eil. nr. 

 Dokumentas 

 Data 

 Nr. 

 Tipas 

1

Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos saugos dokumentų patvirtinimo
Įsigaliojo 2012-07-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

2012-07-30

V-726

Įsakymas

 

 

 

 

 
© 2010 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.