Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

Prisijunk prie mūsų

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu teikimo efektyvumo vertinimo pagrindiniai duomenys 2012–2014 m.
Priklausomybės ligų statistika


 

ASIS sistemoje yra registruojami pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) opioidiniais vaistiniais preparatais atvejai. 2014 m. iš viso užregistruota 669 pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu atvejų (žr. 1 lentelę).

 

1. lentelė. Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu bendrų atvejų skaičius 2012–2014 m. laikotarpiu (patikslintais su ASPĮ ASIS duomenimis)

 

Metai

20XX-01–01 d. buvusių gydyme atvejų skaičius

Iš viso per metus dalyvavusiųjų gydyme atvejų skaičius

Naujai per metus pradėjusių gydymą atvejų skaičius

Per metus baigusių gydymą atvejų skaičius

20XX-12–31 d. buvusių gydyme atvejų skaičius

2012

513

641

128

178

463

2013

457

589

132

188

402

2014

406

669

263

190

479

 

2. lentelė. Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu bendrų atvejų skaičius pagal įstaigas 2012–2014 m. laikotarpiu (patikslintais su ASPĮ ASIS duomenimis).

 

Įstaiga

Metai

20XX-01–01 d. buvusių gydyme atvejų skaičius

Iš viso per metus dalyvavusiųjų gydyme atvejų skaičius

Naujai per metus pradėjusių gydymą atvejų skaičius

Per metus baigusių gydymą atvejų skaičius

20XX-12–31 d. buvusių gydyme atvejų skaičius

Kauno apskrities PLC

2012

80

102

22

32

70

2013

70

111

41

45

66

2014

66

116

50

39

77

Klaipėdos PLC

2012

71

92

21

42

50

2013

50

56

6

32

24

2014

24

25

1

12

13

Panevėžio PLC

2012

33

41

8

7

34

2013

34

47

13

9

38

2014

39

45

6

8

37

Šiaulių PLC

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

2014

0

1

1

1

0

Vilniaus PLC

2012

200

257

57

58

199

2013

199

243

44

70

173

2014

173

342

169

92

250

VšĮ Alytaus poliklinika

2012

8

8

0

3

5

2013

5

6

1

2

4

2014

4

6

2

1

5

VšĮ Antakalnio poliklinika

2012

11

11

0

2

9

2013

9

10

1

2

8

2014

8

8

0

3

5

VšĮ Centro poliklinika

2012

9

9

0

2

7

2013

7

8

1

2

7

2014

6

6

0

0

6

VšĮ Druskininkų PSPC

2012

12

13

1

1

12

2013

12

13

1

3

10

2014

10

10

0

0

10

VšĮ Karoliniškių poliklinika

2012

12

12

0

4

8

2013

8

8

0

3

5

2014

5

5

0

1

4

VšĮ Kėdainių PSPC

2012

10

12

2

3

9

2013

9

13

4

2

11

2014

11

14

3

4

10

UAB Mažeikių PSC

2012

5

5

0

3

2

2013

2

7

5

2

5

2014

5

5

0

1

4

VšĮ Naujininkų poliklinika

2012

5

5

0

1

4

2013

4

4

0

0

4

2014

4

4

0

0

4

VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika

2012

18

18

0

3

15

2013

15

15

0

1

14

2014

14

15

1

1

14

VšĮ Šiaulių centro poliklinika

2012

11

18

7

7

11

2013

11

11

0

4

7

2014

7

21

14

6

15

UAB Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras

2012

6

12

6

4

8

2013

8

12

4

5

7

2014

6

11

5

7

4

VšĮ Šeškinės poliklinika

2012

7

7

0

1

6

2013

0

1

1

0

1

2014

6

6

0

0

6

VšĮ Švenčionių rajono PSPC

2012

4

5

1

0

5

2013

5

12

7

4

8

2014

8

12

4

6

6

UAB Žemaitijos PSC

2012

6

9

3

4

5

2013

5

6

1

2

4

2014

4

11

7

5

6

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

2012

5

5

0

1

4

2013

4

6

2

0

6

2014

6

6

0

3

3

 

 

 

3. lentelė. Pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu prieinamumas (pakaitiniame palaikomajame gydyme (farmakoterapijoje) metadonu buvusių atvejų bei ASPĮ registruotų psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant opioidus (TLK 10-AM F11), atvejų procentinis santykis).

 

 

Metai

TLK 10-AM F11 atvejų skaičius*

(metų gale)

Iš viso per metus dalyvavusiųjų gydyme atvejų skaičius

Procentinis santykis

Rodiklio vertinimas

2012

4664

641

13,7

Žemas

2013

4619

589

12,7

Žemas

2014

4586

669

14,6

Žemas

 

* - Statistinės apskaitos formos Nr. 14 duomenimis

 

4 lentelė. ASPĮ, teikiančių pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu paslaugas, skaičius

 

Metai

ASPĮ skaičius

2012

19

2013

19

2014

20

 

 

1.Pav. Pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu atvejų procentinis pasiskirstymas pagal gydymo baigtį nuo bendro atvejų skaičiaus ir nuo baigusiųjų gydymą atvejų skaičiaus 2014 m.

 

 pagrindiniai-duomenys Page 3

 

Išvados

1.2014 m. naujų pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu atvejų buvo užregistruota dvigubai daugiau nei 2013 m. ir 2012 m., tačiau baigusių gydymą atvejų skaičius išlieka stabilus, kas rodo atėjusių gydytis aukštesnę motyvaciją gydytis.

2.Daugiausia atvejų registruojama Vilniaus PLC, kas sudaro 51,1 proc. visų registruotų bendrų atvejų.

3.Paslaugos prieinamumas 2014 m. šiek tiek padidėjo lyginant su 2012 m. ir 2013 m., tačiau išlieka žemas.

4.2014 m. 71,6 proc. visų atvejų skaičiaus išlieka gydyme.

 

Santrumpos:

ASIS - Asmenų, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinė sistema;

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga;

PLC – priklausomybės ligų centras;

PSC – psichikos sveikatos centras;

PSPC – priminės sveikatos priežiūros centras.

 

Parengė:

Valstybinio psichikos sveikatos centro

Priklausomybės ligų skyrius

Tel. 8 5 2102817

 

 

 

 
 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.