English Lietuvių

VPSC vykdo Europos socialinio fondo remiamą projektą „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“

ESF

         

Įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“, Valstybinis psichikos sveikatos centras vykdo projektą „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“, Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-008.

Projekto veiklos:

1.1.1. Vaikų psichikos sveikatos koncepcijos parengimas atsižvelgiant į CAMHEE projekto rezultatus;

1.1.2. Psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų vertinimo studijos parengimas;

1.1.3. Tėvystės įgūdžių ugdymo ir tėvų konsultavimo programų paketo, skirto trims tikslinėms grupėms, parengimas.

Projekto trukmė nuo 2012-11-30 iki 2014-03-30.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas – 228 757,16 Lt.

Projekto vadovė Valstybinio psichikos sveikatos centro Psichikos sveikatos skyriaus  vyr. specialistė Vida Baliulytė, tel. (8 5) 249 9975, e. paštas This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 
© 2016 State mental health centre. Prašome pranešti apie netikslumus.