English Lietuvių

Apklausos

 

Sveiki,

Vadovaujantis Valstybinio psichikos sveikatos centro nuostatų, patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 565 3 dalies 8.4, 8.5, 8.7, 8.8. punktais, prašome pateikti informaciją apie 2015 metais įgyvendintas psichikos sveikatos stiprinimo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemones, projektus, programas.

Siekiant suvienodinti gaunamą informaciją apie vykdytas priemones ir palengvinti pateikimo būdą, buvo sukurtos internetinės informacijos pateikimo anketos. Todėl prašome Jūsų informaciją apie vykdytas priemones pateikti užpildant šią anketą. Jūsų užpildytos anketos bus gaunamos automatiškai.

Nuoširdžiai dėkojame už glaudų ir draugišką ilgametį bendradarbiavimą.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

vyr. specialistė Lina Ignatavičiūtė

el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba 8-5 210 28 17.

 

Informacijos pateikimo anketos:

Anketos pildymo instrukcija 2015 m.

Ties pateiktais anketoje programų pavadinimais įrašykite įgyvendintų psichikos sveikatos prevencijos tema renginių skaičių. Programų pavadinimai pateikti pagal 2011 m. VSB pateiktus įgyvendintų programų suvienodintus ir adaptuotus pavadinimus. Pateiktų programų sąrašas>>>
Jeigu Jūsų įstaiga įgyvendino programas, kurios nepateiktos lentelėje, jas įrašykite lentelėje "Kita".
Informacijos pateikimas anketoje suskirstytas pagal Psichikos sveikatos prevencijos temas:

1.Alkoholio vartojimo prevencija

2.Tabako vartojimo prevencija

3.Kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija

4.Kitų priklausomybių, nesusijusių su psichoaktyviomis medžiagomis, prevencija;

5.Smurto ir patyčių prevencija

6.Savižudybių prevencija ir postvencija

7.Kitos psichikos sveikatos stiprinimui skirtos prevencijos temos


Programų įgyvendinimas suskirstytas į dvi tikslines grupes, pagal kurias atskirai pateikite renginių skaičių.

Anketos pilnas vaizdas (pdf formatas skirtas tik peržiūrai)

Įgyvendintos programos

Nurodykite, kokius projektus įgyvendinote pagal atskiras prevencijos temas.

Informacijos pateikimas suskirstytas pagal prevencijos temas į aštuonias grupes:
1. Alkoholio vartojimo prevencija;
2. Tarptautinė nerūkymo diena;
3. Pasaulio diena be tabako;
4. Kiti programos/projektai/renginiai, skirti tabako vartojimo prevencijai;
5. Kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
6. Kitų priklausomybių, nesusijusių su psichoaktyviomis medžiagomis, prevencija;
7. Smurto ir patyčių prevencija;
8. Savižudybių prevencija ir postvencija;
9. Kiti programos/projektai/renginiai, skirti psichikos sveikatos stiprinimui.

Kiekvienai prevencijos temai leista nurodyti 10 prevencinių programų. Jeigu įgyvendinote daugiau, prašome kreiptis į atsakingą asmenį dėl papildomų grafų informacijai pateikti pridėjimo. Ties pateiktais projektų pavadinimais įrašykite įgyvendintų psichikos sveikatos prevencijos tema renginių skaičių. Projektų įgyvendinimas suskirstytas į dvi tikslines grupes, pagal kurias atskirai pateikite renginių skaičių.

Tikslinės grupės:
1. VAIKAI IR JAUNIMAS
2. SUAUGUSIEJI

Anketos pilnas vaizdas (pdf formatas skirtas tik peržiūrai)

Įgyvendinti projektai

Ties kiekviena psichikos sveikatos prevencijos tema nurodykite suteiktų konsultacijų skaičių. Informacijos apie konsultacijas pateikimas suskirstytas į dvi tikslines grupes, pagal kurias atskirai pateikite suteiktų konsultacijų skaičių.

Anketos pilnas vaizdas (pdf formatas skirtas tik peržiūrai)

Suteiktos konsultacijos

Ties kiekviena psichikos sveikatos prevencijos tema nurodykite pravestų mokymų ir dalyvių skaičių. Jeigu vedant mokymus naudojote video medžiagą – nurodykite jos pavadinimą. Jeigu organizavote akcijas, konkursus – nurodykite pavadinimą, kiek renginių pravesta ir dalyvių skaičių. Jeigu dalyvių skaičius tiksliai nežinomas, nurodykite apytikslį skaičių pradžioje įrašydami ženklą „ ~ „

Anketos pilnas vaizdas (pdf formatas skirtas tik peržiūrai)

Mokymai

Nurodykite, kokius tyrimus atlikote pagal atskiras prevencijos temas. Kiekvienai prevencijos temai leista nurodyti 5 tyrimų pavadinimus. Jeigu atlikote daugiau tyrimų, prašome kreiptis į atsakingą asmenį dėl papildomų grafų informacijai pateikti pridėjimo. Ties pateiktais tyrimų pavadinimais pateikite tiriamųjų skaičių. Tyrimų atlikimas suskirstytas į dvi tikslines grupes, pagal kurias atskirai pateikite informaciją

Anketos pilnas vaizdas (pdf formatas skirtas tik peržiūrai)

Tyrimai

Nurodykite, kiek ir kokius straipsnius, leidinius, stendus, laidas ir kt. parengėte ir/ar išleidote pagal atskiras prevencijos temas. Ties kiekvienu leidinio pavadinimu nurodykite jo tiražą. Kiekvienai prevencijos temai leista nurodyti 5 leidinius. Jeigu parengėte/išleidote daugiau, prašome kreiptis į atsakingą asmenį dėl papildomų grafų informacijai pateikti pridėjimo. Informaciją pateikite pagal tikslines grupes.

Anketos pilnas vaizdas (pdf formatas skirtas tik peržiūrai)

Informacijos sklaida

Pildyti tuo atveju, jeigu Jūsų įstaiga nevykdė kokios nors veiklos. Anketoje nurodykite, kokios veiklos Jūsų įstaiga nevykdė.

Anketos pilnas vaizdas (pdf formatas skirtas tik peržiūrai)

Informacijos apie veiklos nevykdymą

BENDROS PASTABOS VISOMS ANKETOMS:

Informacijos pateikimas suskirstytas pagal prevencijos temas į aštuonias grupes:
1. Alkoholio vartojimo prevencija;
2. Tarptautinė nerūkymo diena;
3. Pasaulio diena be tabako;
4. Kiti programos/projektai/renginiai, skirti tabako vartojimo prevencijai;
5. Kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija;
6. Kitų priklausomybių, nesusijusių su psichoaktyviomis medžiagomis, prevencija;
7. Smurto ir patyčių prevencija;
8. Savižudybių prevencija ir postvencija;
9. Kiti programos/projektai/renginiai, skirti psichikos sveikatos stiprinimui.

 

Informacijos pateikimas suskirstytas į dvi tikslines grupes:

  1. VAIKAI IR JAUNIMAS
  2. SUAUGUSIEJI

Sistema neleis užbaigti apklausos, jeigu nebus užpildyti visi pateikti laukai.

Į nereikalingus/perteklinius langelius įrašykite "0".

 

Sutrumpinimai:

VSB – Visuomenės sveikatos biuras;

TG – tikslinė grupė;

VJ – vaikų ir jaunimo tikslinė grupė;

S – suaugusiųjų tikslinė grupė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Linkime geros dienos.