2013 m.

VPSC organizuojami renginiai, skaitomi pranešimai, teikiamos konsultacijos, atvirų durų dienos

 

Gruodžio 16 d. LR Seime vyko tarptautinė konferencija ,,Nauja ES kovos su narkotikais strategija. Tikslai ir lūkesčiai“. Pirmininkavo bei pranešimą ,,Alkoholio kontrolės politikos bei alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas" skaitė VPSC direktorė O. Davidoniene, dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Konferencijos organizatoriai: LRS Sveikatos reikalų komitetas, LRS Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.

Gruodžio 12 d. Kaune vyko antrasis Lietuvos psichiatrų ekspertų susitikimas-diskusija, kurioje dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Lapkričio 28 d.  Šiaulių centro poliklinikoje vyko Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos naudotojų, specialistų, dirbančių su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis, mokymai, kuriuose pranešimus skaitė Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Mokymų organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Lapkričio 21 d.  Panevėžio priklausomybės ligų centre vyko Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos naudotojų, specialistų, dirbančių su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis, mokymai, kuriuose pranešimus skaitė Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Mokymų organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Lapkričio 7 d.  Kauno apskrities priklausomybės ligų centre vyko Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos naudotojų, specialistų, dirbančių su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis, mokymai, kuriuose pranešimus skaitė Priklausomybės  ligų skyriaus specialistai. Mokymų organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Spalio 24 d.  Valstybiniame psichikos sveikatos centre vyko Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos naudotojų, specialistų, dirbančių su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis, mokymai, kuriuose pranešimus skaitė Priklausomybės  ligų skyriaus specialistai. Mokymų organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Spalio 17 d.  Klaipėdos psichikos sveikatos centre vyko Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos naudotojų, specialistų, dirbančių su priklausomais nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo asmenimis, mokymai, kuriuose pranešimus skaitė Priklausomybės  ligų skyriaus specialistai. Mokymų organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras bei Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Spalio 10-11 d. Vilniuje vyko pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai konferencija „Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės". Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Spalio 2-4 d. Palangoje vyko VIII Tarptautinė teismo psichiatrijos konferencija ,,Tikrovės atspindys - norma ir patologija". Pirmininkavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM, Lietuvos psichiatrų asociacija, Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Rugsėjo 24 d. Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje ,,Dėl psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų bei savižudybių prevencijos", pranešimą - ,,Psichikos sveikata - nacionalinės svarbos tarpžinybinė problema", skaitė O. Davidonienė. Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.

Rugsėjo 2-5 d. Vilniuje vyko susitikimas su specialistais iš Tadžikistano. Pranešimą ,,Priklausomybės ligų gydymo stebėsenos organizavimas valstybės lygyje" skaitė Priklausomybės ligų skyriaus specialistė. Organizatorius - VU Medicinos fakultetas Visuomenės sveikatos institutas, Vilniaus priklausomybės ligų centras, Euroasian Harm Reduction Network.

Rugpjūčio 30-31 d. Palangoje vyko VIII Baltijos šalių biologinės psichiatrijos ir psichofarmakologijos simpoziumas „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų gydymas: psichoterapija ir medikamentai", remiamas Valstybinio psichikos sveikatos centro pagal vykdomą „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo" programą. Pirmininkavo bei pranešimą ,,Priklausomybių ir jų komplikacijų paplitimas Lietuvoje" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika bei  Priklausomybės ligų skyriaus specialistė (projekto koordinatorė).

Birželio 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie LR Vyriausybės posėdis. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos strategija, jos įgyvendinimas ir savižudybių problema" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 11–12 d. Helsinkyje vyko projekto „Joint Action on Mental Health“ Darbo paketo „Psichikos sveikata visose politikose“ pirmasis susitikimas. Susitikime aptartas klausimynas, skirtas išsiaiškinti, kiek apie psichikos sveikatą visose politikose žinoma įvairių žinybų, sričių atstovams. Organizatorius – The Joint Action on Mental Health and Well-being. Valstybinis psichikos sveikatos centras yra bendradarbiavimo partneris. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus specialistas.

Gegužės 14 d. Vilniuje vyko seminaras ,,Rūkymo prevencija Lietuvoje: metodai ir praktika". Pranešimą ,,Ugdymo specialisto vaidmuo, vykdant rūkymo prevenciją" skaitė Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius - Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Gegužės 10 d. Kaune vyko Antroji kasmetinės tarptautinė konferencija ,,Šizofrenijos aktualijos šiandienos kontekste". Pranešimą ,,Tęstinio šizofrenijos gydymo aktualijos: Lietuva Europos kontekste" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Kovo 28 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko 2013 m. konsulinių pareigūnų mokymai. Paskaitą ,,Konsulinės pagalbos psichikos ligoniams teikimo ypatumai. Keitimasis informacija su psichiatrijos įstaigomis" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius  Užsienio reikalų ministerija.

Kovo 14 d. Kauno m. savivaldybėje vyko Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos suvažiavimas. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos centrų darbo organizavimo aktualijos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras, Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacija.

Kovo 13 d. 1116 val.  atvirų durų diena Valstybiniame psichikos sveikatos centre (Parko 15, Vilnius).  Pranešimą  „Kai šeimos narys serga psichikos liga“, visuomenei skaitė Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė.

 

Dalyvavimas darbo grupėse, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose

 

 

Gruodžio 11 d. Vilniuje vyko baigiamasis 2007-2013 m. Europos socialinio fondo paramos Lietuvai laikotarpio renginys. Dalyvavo VPSC  specialistai. Organizatorius - Europos socialinio fondo agentūra.

Gruodžio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos ir sveikatos priežiūros aktualiems klausimams aptarti. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 29 d. Vilniuje vyko konferencija „2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo prioritetai ir esminės kryptys sveikatos srityje“. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Lapkričio 29 d. Vilniuje vyko tarpdisciplininė ir tapsektorinė diskusija ,,Neuromokslų dabartis ir ateitis Lietuvoje: Ar galime suvienyti jėgas bendroje programoje?". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos neuromokslų asociacija.

Lapkričio 26 d. LR Seime vyko posėdis ,,Dėl modernios visuomenės sveikatos sampratos ugdymo". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.

Lapkričio 26 d.  Vilniaus mokytojų namuose vyko mokslinė-praktinė konferencija ,,Meno įtaka žmogaus sveikatai". Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: VU Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, VšĮ Centro poliklinika.

Lapkričio 21 d. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, Kaune, vyko mokslinė-praktinė konferencija ,,Psichikos dienos stacionaras ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų plėtra". Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, VU Medicinos fakultetas, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras, Psichikos sveikatos vadybos asociacija.

Lapkričio 21-22 d. Liuksemburge vyko ekspertų grupės psichikos sveikatai ir gerbūviui susitikimas, kurio metu buvo aptarti visų ES valstybių-narių dalyvavimas bendrame projekte skirtame bendriems veiksmams siekiant gerinti gyventojų psichikos sveikatą ir gerbūvį. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai  Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinis direktoratas. Lapkričio 19-20 d. Vilniuje vyko Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai renginys - Sveikatos forumo konferencija „Tvarios sveikatos sistemos darniam Europos vystymuisi“.  Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Sveikatos forumas organizuoja konferenciją kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei nevyriausybinėmis Europos organizacijomis: Europos visuomenės sveikatos aljansu, Europos pacientų forumu ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija.

Lapkričio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas dėl kaniterapijos įteisinimo Lietuvoje. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija. 

Lapkričio 15 d. Vilniuje vyko konferencija ,,Atsakingi azartiniai lošimai - tai įmanoma". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai - Italijos vartotojų asociacija CODACONS kartu su Lietuvos asociacija ,,Vartotojų balsas".

Lapkričio 12 d. vyko Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir gerovės regioninė konferencija, skirta sveikatos iniciatyvoms 2014–2020 m. finansuoti, kuri vyko Le Meridien viešbutyje, Vilniuje. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Šiaurės matmens partnerystė visuomenės sveikatos ir gerovės srityje (The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being).

Lapkričio 8 d. forume ,,Renkuosi būti sveikas“, kuris vyko Šeduvos miesto seniūnijos posėdžių salėje, dalyvavo ir pasisakė Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai – Asociacija Vėriškių bendruomenė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių teritorinė ligonių kasa.

Lapkričio 5 d. Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Spalio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie LR Vyriausybės posėdis, buvo svarstomi klausimai: Lietuvos sveikatos ir socialiniai faktoriai PSO Europos regiono kontekste; Sveikata - visose politikose: ministerijų veikla sveikatos sektoriuje. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 29 d. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre vyko darbo grupės susitikimas dėl modernių bendruomenių psichiatrijos paslaugų diegimo ir apmokėjimo tvarkos parengimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl Sveikatos netolygumų mažinimo ir sveiko senėjimo veiksmų planų parengimo. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamentas. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas bei Psichikos sveikatos skyriaus vedėja.

Spalio 25 d . Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente, vykusiame tarpinstituciniame pasitarime dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento projekto dėl naujų psichoaktyvių medžiagų reglamentavimo, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Spalio 22-23 d. Bukarešte vyko konferencija „Nuo stigmos link įtraukimo – kas skatina progresą psichikos sveikatos srityje“. Organizatorius – tarptautinė organizacija ESTUAR. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus specialistas

Spalio 21 d. Bukarešte vyko tarptautinės organizacijos Mental Health Europe mokymai Nacionaliniams centrams (National Focal Points). Organizatorius – Mental Health Europe. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus specialistas.

Spalio 17 d. Kaune vyko renginys, skirtas VŠĮ Kauno Centro poliklinikos psichikos dienos stacionaro atidarymui. Psichikos sveikatos aktualijas apžvelgė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - VšĮ Kauno Centro poliklinika.

Spalio 9d. Vilniuje vyko projekto „Joint Action on Mental Health“ 8-ojo darbo paketo „Psichikos sveikata visose politikose“ antrasis partnerių susitikimas, skirtas aptarti ir pakoreguoti pirminius klausimyno rezultatus. Organizatorius – The Joint Action on Mental Health and Well-being. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus specialistas.

Spalio 3 d. Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamente (NTAKD) vykusiame pasitarime, skirtame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų projektui aptarti dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – NTAKD.

Rugsėjo 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 2013 m. koordinavimo pakomitečio posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 24 d. Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje ,,Dėl psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų bei savižudybių prevencijos", kuris vyko LR Seime pranešimą ,,Psichikos sveikata - nacionalinės svarbos tarpžinybinė problema" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė, dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.

Rugsėjo 19 d. Nacionaliniame narkotikų koordinatorių susitikime, kuris vyko ,,Crown Plaza" viešbutyje Vilniuje, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Rugsėjo 18 d. LR Seime, LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdyje skirtame Narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijai tarp vaikų ir  jaunimo, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Rugsėjo 16-19 d. Izmire (Turkija) vyko PSO Europos regiono komiteto 63-oji sesija. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Rugsėjo 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje, pasitarime alkoholio vartojimo prevencijos klausimams aptarti dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl darbo grupės Psichiatrijos specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo projektui parengti sudarymo“. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas.

Rugsėjo 4 d., 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013-08-29 įsakymu Nr. V-830 ,,Dėl socialinės reklamos kampanijos ,,Saugok save" vaizdo, audio klipų ir judriųjų skydelių sukūrimo paslaugų sutarčių [...] vykdymo priežiūros darbo grupės sudarymo". Dalyvavo Priklausomybės ligų bei Psichikos sveikatos skyrių specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013-06-27 įsakymu Nr. V-645 Psichikos sveikatos strategijos  įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui parengti. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 28 d. LR Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis dėl Sveikatos reikalų komiteto sprendimų vykdymo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Rugpjūčio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Pasaulio sveikatos organizacijos klausimyno apie smurtą užpildymo. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 30 d. LR Seime vyko konferencija ,,Lietuvos sveikatos politika skatinant sveiką gyvenseną. Visuomenės požiūris". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - LR Seimo narė Rima Baškienė.

Liepos 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 2013 m. koordinavimo pakomitečio posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 23 d. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre vyko darbo grupės susitikimas dėl modernių bendruomenių psichiatrijos paslaugų diegimo ir apmokėjimo tvarkos parengimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl dalyvavimo delegacijoje Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-701 ,,Dėl darbo grupės Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono komiteto sesijai pasirengti sudarymo". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-645 Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui parengti, posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 8-9 d. vyko neformalus Europos Sąjungos sveikatos apsaugos ministrų susitikimas. Sveikatos apsaugos ministrai aptarė Europos Sąjungos šalims narėms aktualius srities klausimus. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Liepos 5 d. Apskritojo stalo diskusijoje dėl sergančiųjų priklausomybe nuo opioidų gydymo tęstinumo laisvės atėmimo vietose užtikrinimo, kuri įvyko Kalėjimų departamente, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Liepos 5 d. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre vyko darbo grupės susitikimas dėl modernių bendruomenių psichiatrijos paslaugų diegimo ir apmokėjimo tvarkos parengimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 5 d. Sveikatos apsaugos ministeriojoje vyko darbo grupės, sudarytos medicinos paslaugų teikimui Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu organizuoti, pasitarimas.  Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Liepos 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl  pasirengimo neformaliam Europos Sąjungos sveikatos apsaugos ministrų susitikimui ir darbo jos metu klausimams aptarti. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 3 d. LR Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis ,,Dėl psichikos sveikatos priežiūros sistemos trūkumų Lietuvoje". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Liepos 3 d. LR Seime vyko Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis dėl Priklausomybių reabilitacijos centrų ir perspektyvų. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Birželio 27-28 d. Barselonoje (Ispanija) vyko radikalizacijos supratimo tinklo ,,Sveikatos" darbo grupės ketvirtasis susitikimas, kurio metu buvo kuriama viena iš 8 teminių darbo grupių - ,,Sveikatos" grupė, kurios pagrindinis tikslas sukurti sveikatos priežiūros specialistų tinklą bei sveikatos priežiūros politikos formuotojų dirbančių ilgalaikėje programoje skirtoje lengvai psichologiškai pažeidžiamų asmenų psichikos sveikatos apsaugai, siekiant užkirsti kelią šių asmenų įtraukimui į prievartos  ir teroro aktus. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Europos komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas (European Commision Home Affairs Directorate - General) ir Ran sekretoriatas.

Birželio 26. d. LR Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis ,,Dėl psichikos sveikatos priežiūros sistemos trūkumų Lietuvoje. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Birželio 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės ,,Dėl modernių bendruomenių psichiatrijos paslaugų (psichosocialinės, reabilitacijos paslaugų ir mobilių krizių intervencijos paslaugų ir mobilių krizių intervencijos paslaugų) diegimo ir apmokėjimo tvarkai parengti" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai 2013 m. koordinavimo pakomitečio posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 18-19 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vyko tęstiniai ankstyvios intervencijos mokymai pagal ,,Ankstyvios intervencijos vadovą". Dalyvavo priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Birželio 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl savižudybių prevencijos strategijos įgyvendinimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistė.

Birželio 10 d. Vilniuje Radisson Blue viešbutyje vykusioje tarptautinėje žalos mažinimo konferencijoje ,,Žalos mažinimo vertė (-ės)". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Traptautinė žalos mažinimo organizacija kartu su Eurazijos žalos mažinimo tinklu (EHRN).Birželio 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su sveikatos apsaugos ministru dėl Neformalios tarybos susitikimo temų ir dokumentų parengimo. Dalyvavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-522 sudarytos komisijos posėdis dėl konkurso į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM direktoriaus pareigoms užimti. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su sveikatos apsaugos ministru dėl Neformalios tarybos susitikimo temų ir dokumentų. Dalyvavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-421 sudarytos komisijos posėdis dėl konkurso VšĮ RVPL vadovo pareigoms užimti. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 22 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko organizuojamų viešųjų įstaigų konkursų komisijų narių susitikimas, kurio metu buvo susipažinta su pateiktais dokumentais. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 21 d. organizuotas mokslinio komiteto posėdis dėl konferencijos ,,Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės", kurio metu vyko telekonferencija su mokslinio komiteto nariais iš užsienio. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyrių specialistai. Organizatorius  Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 15 d. LR Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis dėl priklausomybės ligų centrų veiklos. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Gegužės 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko mokslinio komiteto posėdis dėl konferencijos ,,Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės" organizavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyrių specialistai. Organizatorius  Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas dėl Neformalaus sveikatos apsaugos ministrų susitikimo liepos 8-9 d. temų aptarimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.Gegužės 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko apskritojo stalo diskusija, skirta savižudybių prevencijai. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 3 d. Vilniuje vyko konferencija ,,Šiuolaikinis požiūris į šizofrenijos gydymą". Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Eli Lilly.

Balandžio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-127 „Parengti dokumentinio filmo apie savižudybių prevenciją Lietuvoje sukūrimo ir transliavimo techninę specifikaciją“. Dalyvavo Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyriaus specialistai.

Balandžio 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis, kur buvo aptariamas NTAKD strateginis planas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

 

Balandžio 24 d. Seime vyko Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis dėl sergamumos priklausomybės ligomis ir tuberkulioze 2011-2012 metais. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

 

Balandžio 24 d. vyko mokslinio komiteto posėdis dėl konferencijos ,,Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės" organizavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyrių specialistai. Organizatorius  Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Balandžio 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su viceministre J. Zinkevičiūte dėl Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos kreipimosi. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

 

Balandžio 22 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru. Svarstytos neformalaus sveikatos ministrų tarybos diskusinių klausimų temos. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius  Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Baland žio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės nevybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, konkursui pateiktų projektų vertinimo komisijos, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-176, posėdis. Dalyvavo Priklausomybės ligų ir Psichikos sveikatos skyrių specialistai.

 

Balandžio 18 d. viešbutyje ,,Panorama" Vilniuje, vyko konferencija ,,Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Konferenciją organizavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centru.

 

Balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis. Aptartas Alkoholio ir tabako kontrolės 2012-2014 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemonių įgyvendinimas 2012 metais. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

 

Balandžio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su viceministru G. Černiausku dėl ES Sveikatos apsaugos ministrų susitikimo liepos 89 d. Lietuvoje temų aptarimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika, Priklausomybės ligų ir Psichikos sveikatos skyrių specialistai.

 

Balandžio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko telekonferencija su Jurgen Schaften (Europos Komisija) dėl konferencijos ,,Psichikos sveikata  iššūkiai ir galimybės" organizavimo. Dalyvavo Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyrių specialistai.

 

Balandžio 17-19 d. Berlyne (Vokietija) vyko radikalizacijos supratimo tinklo ,,Sveikatos" darbo grupės antrasis susitikimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius  Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas.

 

Balandžio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko mokslinio komiteto posėdis dėl konferencijos ,,Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės" organizavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, Psichikos sveikatos bei Informacijos ir ryšių skyrių specialistai. Organizatorius  Sveikatos apsaugos ministerija.Balandžio 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos apsaugos ministro 2013-03-12 d. įsakymu Nr. V-253 patvirtintos darbo grupės dėl Priklausomybės ligų centrų reorganizavimo posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

 

Balandžio 10 d. LR Seime vyko posėdis ,,Dėl visuomenės gyvensenos ir elgesio keitimo, motyvacijos sveikai gyvensenai didinimo". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius  Nacionalinė sveikatos taryba.

 

Balandžio 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis dėl konferencijos ,,Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės" organizavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, Psichikos sveikatos bei Informacijos ir ryšių skyrių specialistai. Organizatorius  Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Balandžio 5 d. Seimo rūmuose vyko ketvirtoji metinė ligonių kasų konferencija „Privalomojo sveikatos draudimo vaidmuo atstovaujant viešajam interesui: tarp valstybinio reguliavimo ir konkurencijos“. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius  Valstybinė ligonių kasa.

 

Balandžio 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2013-03-12 d. įsakymu Nr. V-253 patvirtintos darbo grupės dėl Priklausomybės ligų centrų reorganizavimo posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

 

Kovo 27 d. Vilniuje vyko tarptautinė mokslinė-praktinė  konferencija ,,Psichiatrijos problemų įvairovė". Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatoriai: Lietuvos psichiatrų asociacija, VU Medicinos fakultetas Psichiatrijos klinika.

 

Kovo 25 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2013-03-12 d. įsakymu Nr. V-253 patvirtintos darbo grupės dėl Priklausomybės ligų centrų reorganizavimo posėdis.  Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

 

Kovo 20 d. LR Seime vyko Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis ,,Dėl priklausomybės ligų centrų padėties po įvykdytos reformos ir priklausomybės ligomis sergančių asenų gydymo visoje Lietuvoje". Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

 

Kovo 19-21 d. Liuksemburge vyko ekspertų grupės psichikos sveikatai ir gerbūviui susitikimas, kurio metu buvo aptarti visų ES valstybių-narių dalyvavimas bendrame projekte skirtame bendriems veiksmams siekiant gerinti gyventojų psichikos sveikatą ir gerbūvį. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai  Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinis direktoratas. 

 

Kovo 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis, sudarytos sveikatos apsugos ministro 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-126 ,,Dėl darbo grupės socialinės reklamos projekto-akcijos ,,Saugok save" techninei specifikacijai parengti", posėdis. Dalyvavo Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos specialistai.

 

Vasario 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Psichikos sveikatos strategijos nuostatų įgyvendinimo po 2014 metų, aptarimas. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

 

Vasario 19 d.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Nacionalinės sveikatos tarybos išvažiuojamasis posėdis „Dėl alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencijos ir kontrolės“. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

Vasario 27 d. LR Kultūros ministerijos Baltojoje salėje vyko projekto „Menas žmogaus gerovei“ spaudos konferencija. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

 

Vasario 18-21 d. Vilniuje, viešbučio „Grata“ konferencijų salėje vyko mokymai „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ankstyvosios intervencijos vykdymas“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

Vasario 11 d., 18 d., 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-126 ,,Dėl darbo grupės socialinės reklamos projekto-akcijos  ,,Saugok save" techninei specifikacijai parengti", posėdis. Dalyvavo Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyrių specialistai.

 

Vasario 5 d.  Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamente vyko posėdis ,,Dėl Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-653, reikalavimų metadono laikymui". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

 

Vasario 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje  vyko posėdis ,,Dėl Priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos koncepcijos planuojamų sukurti arba pakeisti teisės aktų sąrašo 4 ir 5 punkto įgyvendinimo". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

2013 m. Sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos metinio pranešimo pristatymas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.