Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Krizinių situacijų valdymas ir psichologinės pagalbos svarba neįgaliųjų šeimose

2014 m. lapkričio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministerijos salėje įvyko Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos ir Valstybinio psichikos sveikatos centro organizuota konferencija „Krizinių situacijų valdymas ir psichologinės pagalbos svarba neįgaliųjų šeimose“.

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis konferencijos įžanginiame žodyje akcentavo, koks svarbus greta sveikatos priežiūros specialistų yra socialinių darbuotojų ir artimiausios neįgalių žmonių aplinkos vaidmuo jų sveikatai ir gyvenimo kokybei. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Daiva Buivydaitė pristatė Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems 2014-2020 m. veiksmų planą. VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva direktorė, gydytoja psichiatrė Nijolė Goštautaitė- Midttun kalbėjo apie psichikos sveikatą ir krizes šeimoje, ypatingai pabrėžė sveikos gyvensenos ir priklausomybių prevencijos svarbą, aptarė pagalbos neįgaliųjų šeimoms galimybes.

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos Krizių intervencijos centro vadovė pristatė naujai atidarytą Krizių intervencijos centrą, jo galimybes teikti paslaugas krizių ištiktiems asmenims. Kritinio mąstymo modelių taikymas ir psichologinės pagalbos šeimai formos socialiniame darbe – Lietuvos Edukologijos universiteto Psichologijos katedros lektorės Vaivos Rimienės pranešimo tema.

Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė apžvelgė psichikos sveikatos priežiūros raidą Lietuvoje, savo pranešimą pagyvindama pastebėjimais, kokią įtaką ir naudą psichikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai ir naujovės šioje srityje turi ne tik psichikos sveikatos priežiūros specialistams, bet ir jų pacientams. Konkrečia patirtimi dirbant su psichozę patiriančiųjų artimaisiais dalinosi VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro specialistės Marta Pačkovskaja ir Rūta Šulskytė, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos patirtį organizuojant paslaugas asmenims turintiems psichikos sutrikimų, problemas, su kuriomis kasdien susiduria šią negalią turintys žmonės pristatė VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė Algė Nariūnienė. Apibendrindamas konferenciją Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis tikėjosi, kad konferencijos pranešimai buvo aktualūs ir naudingi, linkėjo konferencijos dalyviams sėkmės jų nelengvame darbe.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.