Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Gerės asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos duomenų kokybė

Nuo 2012 m. liepos 1 d. veikia Asmenų, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, valstybės informacinė sistema ASIS. Ši informacinė sistema įdiegta Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenai vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-636.
Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsena sukurta pagal Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction (EMCDDA)) gydymo poreikio indikatoriaus (angl. Treatment demand indicator) standartinį protokolą. Daugiau informacijos apie gydymo poreikio indikatorių galima rasti internete adresu http://www.emcdda.europa.eu/activities/tdi


Vykdant stebėseną siekiama surinkti patikimą informaciją apie asmenis, kurie pirmą kartą, ar pakartotinai kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas pagalbos dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, norint nustatyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir su jų vartojimu susijusios rizikingos elgsenos bei naudojimosi gydymo paslaugomis (paslaugų poreikio) tendencijas. Pažymėtina, kad ASIS saugomi tik nuasmeninti pacientų duomenys.
2014 m. lapkričio 24 d. - gruodžio 1 d. Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Vilniuje vyko ASIS naudotojų mokymai. Mokymus organizavo Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu. Mokymuose dalyvavo 112 psichikos sveikatos priežiūros specialistų iš 71 asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios teisę teikti psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, psichoterapijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas. Iš jų 2 Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atstovai.
Evelina Venckevič, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės sk. vyr. specialistė kalbėjo apie psichiką veikiančiųjų medžiagų vartojimo paplitimo tendencijas Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Pranešimo metu buvo aptarti Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp naktinių klubų lankytojų ir Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo bendrojoje populiacijoje tyrimų rezultatai bei pristatytas 2014 metų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento metinis pranešimas.
Valstybinio psichikos sveikatos centro specialistės A. Čepulytė, L. Ignatavičiūtė, L. Jakovuk kartu su mokymų dalyviais aptarė dažniausiai pasitaikančias duomenų teikimo į ASIS klaidas bei kylančius neaiškumus dėl statistinės apskaitos formos 025-5/a pildymo ASIS aplinkoje. Mokymų metu pristatyti 2013 m. ASIS sukauptų duomenų analizės rezultatai. ASIS naudotojams akcentuoti darbo su ASIS saugumo pagrindai. Siekiant pagerinti duomenų teikimo į ASIS aiškumą, tikslumą, atsižvelgiant į ASIS naudotojų iškeltas problemas, pateiktas pastabas bus tikslinamas ASIS naudotojų vadovas bei statistinės apskaitos formos 025-5/a pildymo instrukcija.

 

Mokymus finansavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Dėkojame Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, Alytaus poliklinikai, Panevėžio priklausomybės ligų centrui, Šiaulių centro poliklinikai, Klaipėdos psichikos sveikatos centrui už mokymams suteiktas patalpas ir kompiuterinę techniką.

Mokymų pranešimus galima parsisiusti iš čia

 

Informaciją parengė
Valstybinio psichikos sveikatos centro
Priklausomybės ligų skyrius,
tel. 8 5 2499976

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.