Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Nuo 2015 m. savo veiklą pradėjo SAM iniciatyva įkurtas Savižudybių prevencijos biuras

Valstybinio psichikos sveikatos centro sudėtyje esančio biuro veiklos tikslas – nuolat nuosekliai užsiimti savižudybių situacijos analize, rizikos veiksnių nagrinėjimu, informacijos savižudybių prevencijos, intervencijos ir postvencijos klausimais teikimu visoms suinteresuotoms institucijoms.

Pagrindinės biuro funkcijos:

  • Rinkti, analizuoti, apibendrinti informaciją apie savižudybes, rizikos veiksnius, teikti ją visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms
  • Teikti siūlymus savižudybių prevencijos bei postvencijos klausimais, vykdyti epidemiologinius tyrimus, mokymo bei šviečiamąją veiklą.

Savižudybių problematika yra daugiaplanė, apimanti pačias įvairiausias gyvenimo sritis, todėl vienas svarbiausių numatytų darbų – susisteminti informaciją apie pagrindinius rizikos veiksnius, jų paplitimą ir paplitimo netolygumus, šiuo metu Lietuvoje vykdomas Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Aplinkos, Ūkio ir kitų ministerijų savižudybių tiesioginės ar netiesioginės prevencijos priemones, bendradarbiauti aiškinantis iškylančias problemas.

Viena iš pagrindinių ankstesnių Lietuvos sveikatos programų įgyvendinimo nesėkmių buvo stoka darnaus bendradarbiavimo sprendžiant visuomenės sveikatos klausimus. Lig šiol net tarp specialistų neretai vyrauja požiūris, kad savižudybės yra medicininė (psichiatrijos) problema, bet jeigu labiau įsigilinsime į savižudybės rizikos veiksnius, pamatysime, kad psichikos liga nėra pats didžiausias rizikos veiksnys. Dažnai medikai susiduria jau su pasekmėmis, kai pagalbą reikia teikti bandžiusiam nusižudyti arba jo šeimos, artimos aplinkos nariams.

Todėl įvairių sričių šalies institucijos, sveikatos priežiūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo įstaigos turi matyti aiškų vaizdą koks platus yra savižudybių rizikos veiksnių spektras, kokios paslaugos šiuo metu yra teikiamos, ar jos nedubliuoja viena kitos, kur yra spragos ar savižudybių prevencijos nesėkmių priežastys.

Savižudybių prevencija bus veiksminga, jeigu bus vykdoma sistemingai ne vienerius metus, pakankamai finansuojama ir koordinuojama tarp institucijų ir organizacijų.

Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biure dirba 5 specialistai: psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai, turintys aukštą kvalifikaciją ir didelę patirtį dirbant su aukštos suicidinės rizikos asmenimis.

Vaidotas Markevičius

L.e.p. Savižudybių prevencijos biuro vadovas

Tel. (8 5) 249 99 76

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.