2014 m.

2014

VPSC organizuojami renginiai, skaitomi pranešimai, teikiamos konsultacijos, atvirų durų dienos

Gruodžio 4 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko tarpžinybinės darbo grupės apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje klausimams koordinuoti ir spręsti posėdis. Pranešimą ,,Visuomenės psichikos sveikatos rizikos veiksnių ir alkoholio vartojimo įtaka smurtui artimoje aplinkoje bei prevencijos galimybės" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gruodžio 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko seminaras tema ,,Visuomenės sveikatos aktualijos savivaldybėse". Pranešimą ,,Psichikos sveikatos aktualijos darbe su bendruomene" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - SAM.

Lapkričio 28 d. Vilniuje vyko konferencija ,,Krizinių situacijų valdymas ir psichologinės pagalbos svarba neįgaliųjų šeimose" . Pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros raida" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistės. Organizatoriai: VPSC, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Lapkričio 28 d. Seime vyko konferencija ,,Sveiki vaikai - sveikos visuomenės pagrindas". Pranešimą ,,Vaikų ir paauglių psichikos sveikata ir jos kitimo tendencijos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Nacionalinės sveikatos taryba, VU Medicinos fakultetas, Visuomenės sveikatos institutas.

Lapkričio 24-28 d. ir gruodžio 1 d. Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos (toliau - ASIS) naudotojų mokymuose, vyksiančiuose Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje dalyvauja ir pranešimus skaito Priklausomybės ligų bei Informacijos ir ryšių skyrių specialistai. Organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Lapkričio 4 d. Vilniaus priklausomybės ligų centre vyko seminaras-diskusija psichologinės socialinės reabilitacijos programų rengimo klausimais, kuriame dalyvavo ir skaitė pranešimą Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Spalio 23 d. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Vaikų psichikos sveikata - brangiausias turtas". Pranešimą ,,Vaikų psichikos sveikatos aktualijos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Psichikos sveikatos slaugytojų draugija, RVPL, VPSC.

Spalio 10 d.  Kaune vyko konferencija skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti - ,,Reklamos ir žaislų įtaka vaikų psichikos sveikatai". Dalyvavo ir pranešimus skaitė Psichikos sveikatos bei Priklausomybės ligų skyrių specialistės.

Birželio 16-17 d.  Briuselyje vyko Europos Komisijos radikalizacijos prevencijos tinklo sveikatos darbo grupės susitikimas. Pranešimą apie Lietuvos situaciją skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas ir RAN sekretoriatas.

Gegužės 15 d. Kaune vyko seminaras skirtas psichikos sveikatos centrų vadovams. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos centrų darbo organizavimo aktualijos. ES struktūrinė parama 2014-2020 m." skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacija, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Gegužės 9 d. Klaipėdoje vyko konferencija ,,Psichikos sveikatos strategijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvos mokyklose: priemonės, sprendimai, problemos". Pranešimą ,,Vaikų psichikos sveikatos ir gerovės strategijos įgyvendinimo plėtojimas" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Klaipėdos universitetas.

Gegužės 8 d. Vilniuje (Danijos ambasadoje) vyko mokslinis renginys ,,Alkoholio vartojimo žalos visuomenei mažinimas". Pranešimą ,,Kokios priemonės gali sumažinti priklausomybės nuo alkoholio žalą Lietuvoje?" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Danijos ambasada Lietuvoje.

Balandžio 22 d. Nacionalinėje dailės galerijoje vyko konferencija ,,Menas ir psichikos sveikata. Kūrybinė partnerystė - politika ir praktika". Pranešimą ,,Psichikos sveikatos stiprinimas ir prevencija Lietuvoje" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja. Organizatorius - LR Kultūros ministerija ir VšĮ ,,Socialiniai meno projektai" kartu su partneriais: Britų Taryba, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Valstybinis psichikos sveikatos centras ir kt.

Balandžio 18 d. Kėdainiuose vyko mokslinė-praktinė konferencija ,,Visuomenės sveikatos plėtra savivaldybėse". Pranešimą - ,,Visuomenės psichikos sveikatos aktualijos ir bendradarbiavimo galimybės", skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Balandžio 11 d. Vilniuje vyko Lietuvos psichiatrų suvažiavimas - Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,DSM-5, žingsnis į geresnį psichikos sutrikimų supratimą?". Pranešimą - ,,Radikalizacijos proceso suvokimas teikiant pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje: Europos komisijos sveikatos sektoriaus duomenimis" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatoriai: Lietuvos psichiatrų asociacija, VU Medicinos fakultetas Psichiatrijos klinika.

Balandžio 9 d.  Vilniaus lenkų kultūros rūmuose vyko viešoji diskusija, projekto ,,Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas", rezultatų pristatymas. VPSC direktorė O. Davidonienė skaitė pranešimą - ,,Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos problemos ir sprendimo būdai". Organizatorius - Higienos institutas.

Kovo 31 d. Užsienio reikalų ministerijoje pranešimą ,,Konsulinės pagalbos psichikos ligoniams teikimo ypatumai"  Lietuvos Respublikos diplomatams skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

2014 m. sausio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko SAM vadovybės pasitarimas. VPSC direktorė O. Davidonienė pristatė darbo grupės sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui parengti sudarymo" rezultatus. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

 

Dalyvavimas darbo grupėse, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose

2014 m.

Gruodžio 18 d. vyko buvusios darbo grupės, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl darbo grupės sudarymo psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis dėl visuomenės sveikatos centrų ir visuomenės sveikatos biurų funkcijų priežiūros. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 17 d.  LR Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis ,,Dėl visuomenės sveikatos specialistų rengimo ir veiklos strategijos". Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Gruodžio 17 d. LR Seime vyko Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas ,,Dėl Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo projekto". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas .

Gruodžio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1260 ,,Dėl darbo grupės Vaikų hiperkinezinių sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo projektui parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 15 d. Kalėjimų departamente vyko darbo grupės ,,Dėl teisės aktų projektams, reikalingiems apygardų probacijos tarnybų ir psichikos sveikatos centrų bendradarbiavimo vystymui, rengti" posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos.

Gruodžio 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1147 ,,Dėl darbo grupės teisės aktams, reglamentuojantiems pagalbą vaikams, sergantiems įvairiapusiais raidos sutrikimais, peržiūrėti ir įvertinti bei reikalingiems jų projektams parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis, kuriame buvo aptarta psichikos sveikatos priežiūros situacija (psichiatrijos paslaugos ir kt.). Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 27 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija ,,Bendradarbiavimas siekiant sveikatos lygiateisiškumo". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, PSO ir kt.

Lapkričio 26 d. Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas ,,Dėl neveiksnaus asmens būklės peržiūrėjimo komisijų modelio". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Lapkričio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1147 ,,Dėl darbo grupės teisės aktams, reglamentuojantiems pagalbą vaikams, sergantiems įvairiapusiais raidos sutrikimais, peržiūrėti ir įvertinti bei reikalingiems jų projektams parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 21 d. vyko darbo grupės, sudarytos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 3V-51 ,,Dėl metodinių rekomendacijų socialiniams darbuotojams ir savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams, dirbantiems su nepilnamečių tėvais, kuriems diagnozuoti (ar įtariami) psichikos sutrikimai ir jie atsisako specialistų siūlomos pagalbos rengimo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius -  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

Lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdyje dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – LRS Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Lapkričio 18 d. Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Lapkričio 14 d.  Valstybiniame psichikos sveikatos centre vyko, darbo grupės patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu ,,Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 14-15 d. Vilniuje (Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje) vyko Tarptautinė muzikos terapijos konferencija ,,Muzikos terapija psichiatrijoje". Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatoriai: VU Medicinos fakultetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir kt.

Lapkričio 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko, darbo grupės patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1147 ,,Dėl darbo grupės teisės aktams, reglamentuojantiems pagalbą vaikams, sergantiems įvairiapusiais raidos sutrikimais, peržiūrėti ir įvertinti bei reikalingiems jų projektams parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 11-12 d. vyko mokymai pagal ,,Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo specialiųjų gebėjimų ugdymo" programą. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Higienos institutas.

Spalio 24 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Spalio 23-24 d. Bukarešte vyko projekto ,,Joint Action" 8 darbo paketo (,,Psichikos sveikata visose politikose") partnerių susitikimas. Organizatorius The Joint Action on Mental Health and Well-being (Europos Komisija). Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. 

Spalio 20-22 d. Amsterdame (Olandija) vyko radikalizacijos supratimo tinklo ,,Sveikatos" darbo grupės šeštasis susitikimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Europos komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas (European Commision Home Affairs Directorate - General) ir Ran sekretoriatas.

Spalio 16-17 d. Briuselyje vyko Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovybės Europoje organizuojamas susitikimas, skirtas psichosocialinę negalią turinčių asmenų teisėms užtikrinti. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Spalio 16 d. Briuselyje vyko konferencija ,,Siekiant geresnės paauglių psichikos sveikatos priežiūros Europoje", kurioje buvo diskutuojama apie paauglių psichikos sveikatos priežiūros problemas ir jų sprendimo būdus. Organizatorius - ADOCARE Europos Komisija. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Spalio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės posėdis, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1024 ,,Dėl darbo grupės priklausomybių ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugų teikimo aprašo projektui parengti sudarymo“ Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014-06-13 įsakymu Nr. V-697 „Dėl darbo grupės kompensuojamųjų vaistų, skirtų psichikos ir elgesio sutrikimams gydyti, skyrimo, indikacijoms peržiūrėti" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė bei Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 10 d. Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Reklamos ir žaislų įtaka vaikų psichikos sveikatai". Organizatorius - Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Pranešimus ,,Žiniasklaida ir vaikų psichikos sveikata" bei ,,Šiuolaikinės vaikų ugdymo (-osi) priemonės" skaitė Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų skyrių specialistai.

Spalio 10 d. LR Seime vyko Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti skirta konferencija ,,Psichikos negalia ir sveika visuomenė". Organizatoriai: LR Seimas, Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos psichiatrų asociacija ir kt. Dalyvavo VPSC direktorės pavaduotojas M. Rusteika.

Spalio 2 d. LRV konferencijų salėje vykusioje Nacionalinėje užkrečiamųjų ligų konferencijoje VPSC pristatė stendinį pranešimą ,,Švirkščiamųjų narkotikų vartotojai ir infekcinės ligos", dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistės. Organizatoriai: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 26 d. LR Seimo konferencijų salėje vykusioje pirmojoje Baltijos šalių konferencijoje ,,Prenatalinė alkoholio vartojimo prevencija" dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistės. Konferencijos organizatoriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Lietuvos medicinos studentų asociacija, LRS Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, PSO Europos regiono biuras, Kanados ambasada Latvijai, Lietuvai ir Estijai.

Rugsėjo 22 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Rugsėjo 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis, kuriame aptartos geresnio bendradarbiavimo perspektyvos teisėkūros ir teisinio atstovavimo srityse. Dalyvavo VPSC pavaduotojas M. Rusteika.

Rugpjūčio 19 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Liepos 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo Baltijos asamblėjos salėje vyko LR Seimo vaiko gerovės parlamentinės grupės posėdis, kuriame buvo svarstoma vaikų psichikos sveikatos situacija Lietuvoje. Organizatorius - LR Seimo vaiko gerovės parlamentinė grupė. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Liepos 11 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Liepos 7-8 d. Vilniuje vykusiuose mokymuose apie opioidų perdozavimo prevenciją dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Eurazijos žalos mažinimo tinklas (Eurasian Harm Reduction Network (EHRN).

Liepos 4 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko darbo grupės posėdis dėl rekomendacijų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams darbui su socialinės rizikos šeimomis, parengimo. Organizatorius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Liepos 2 d. Priklausomybės ligų skyriaus specialistė dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos organizuojamos diskusijos „Nacionalinės humanitarinių ir socialinių mokslų programos: patirtis, pamokos, perspektyvos (nuo „Socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui“ link „Gerovės visuomenės“ ir „Modernybės Lietuvoje“  pristatyme.

Liepos 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014-06-13 įsakymu Nr. V-697 „Dėl darbo grupės kompensuojamųjų vaistų, skirtų psichikos ir elgesio sutrikimams gydyti, skyrimo, indikacijoms peržiūrėti“ posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė bei Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 30 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Birželio 25 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014-02-20 įsakymu Nr. 259, posėdis. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.  

Birželio 20 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Birželio 19 d. LR Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos metinio pranešimo pristatymas. Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-107 ,,Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo modelio projekto parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 18 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko susitikimas, siekiant aptarti rekomendacijų vaikų globos namų specialistams dėl globotinių savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos, intervencijos ir postvencijos tobulinimo. Organizatorius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Birželio 13 d. Radiacinės saugos centro salėje vyko Informacinė diena: Trečioji daugiametė ES sveikatos srities 2014-2020 m. programa, kurioje dalyvavo ir pasisakė apie Lietuvos patirtį VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Nacionalinės sveikatos tarybos narių posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 10 d. Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patalpose Koordinacinės probacijos tarybos posėdyje dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Vyko diskusija su tarybos nariais ,,Pagalba ir galimos intervencijos priemonės nuteistiesiems, esantiems probacijos tarnybų priežiūroje, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo poreikis ir galimybės".

Birželio 6-7 d. Klaipėdoje išvažiuojamame posėdyje, skirtam susipažinti su Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo skyriais ir tarnybomis, Klaipėdos psichikos sveikatos centro darbu ir kitomis šio regiono psichikos sveikatos priežiūros įstaigomis, dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Valstybinės ligonių kasos atstovais dėl ambulatorinių psichiką veikiančių vaistų skyrimo ir apmokėjimo tvarkos. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 4 d. LR Seime vyko Seimo Peticijų komisijos posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas peticijoje ,,Dėl LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo papildymo" pateiktas pasiūlymas. Dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotas asmuo - VPSC direktorė O. Davidonienė.Gegužės 28 d. Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Gegužės 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-109 Dėl darbo grupės nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektui parengti", posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Gegužės 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl sveikatos priežiūros prieinamumo asmenims, vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas laisvės atėmimo vietose dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-109 Dėl darbo grupės nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektui parengti", posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Gegužės 14 d. LR Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis ,,Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2023 metų programos patvirtinimo". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Gegužės 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos išvažiuojamajame posėdyje Visagine dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Posėdžio metu aptartas narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo bei su minėtų medžiagų vartojimu susijusių užkrečiamųjų  ligų paplitimas, padariniai bei prevencijos priemonės Visagino savivaldybėje. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Gegužės 9 d. Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistės dalyvavo Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, konkursui pateiktų projektų vertinimo komisijos sudarymo“ vertinimo komisijos posėdyje. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo ,,Vaikų sveikatos stiprinimas, ligų profilaktika bei efektyvus gydymas" aprašo projekto aptarimas. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos skyrius.

Balandžio 29 d. LR Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis ,,Dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, kontrolės, profilaktikos". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius  Nacionalinė sveikatos taryba.

Balandžio 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-107 ,,Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo modelio projekto parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 23 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko interaktyvi diskusija imunoprofilaktikos klausimais, skirta Pasaulinei imunizacijos savaitei. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.

Balandžio 22 d. Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistės dalyvavo Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, konkursui pateiktų projektų vertinimo komisijos sudarymo“ vertinimo komisijos posėdyje. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-109 Dėl darbo grupės nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektui parengti", posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Balandžio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo ,,Sužalojimų prevencijos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo" srities aprašo projekto aptarimas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerijos ES paramos skyrius. 

Balandžio 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-107 ,,Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo modelio projektui parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.  Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 11 d. Vilniuje vyko konferencija-diskusija ,,Priklausomybes sukeliančių rizikos veiksnių bei autodestrukcinio elgesio prevencija mokyklose". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Vilniaus visuomenės sveikatos biuras.

Balandžio 9 d. LR Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis ,,Dėl vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemonių plano". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Balandžio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis priklausomybės ligų kontrolės ir prevencijos klausimais. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė bei Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 4 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Balandžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. T1-128 „Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. T1-73 „Dėl pirminės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų 2014 metais atrankos konkurso komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ sudarytos Pirminės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų 2014 metais atrankos konkurso komisijos posėdis. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Balandžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-109 Dėl darbo grupės nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektui parengti", posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Balandžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Priklausomybės ligų centrų atstovais priklausomybės ligų gydymo ir paslaugų prieinamumo problemoms aptarti. Dalyvavo  VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko apvalaus stalo diskusija, skirta Pasaulinei autizmo dienai paminėti. Diskusijai - ,,Autizmo sindromo keliamų sutrikimų turinčių žmonių sveikatos priežiūra, pasiekimai, problemos ir jų sprendimo būdai", pirmininkavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 31 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 394 ,,Dėl nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, konkursui pateiktų projektų vertinimo komisijos sudarymo" posėdis. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 27 d. Vaikų sveikatos metams skirtoje regioninėje konferencijoje ,,Vaikų sveikatos stiprinimas. Nauji iššūkiai ir galimybės", vykusioje Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje dalyvavo ir pranešimą - ,,Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ypatumai mokyklos bendruomenėje" skaitė Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, partneriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

Kovo 26 d. Seime vyko LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis:  1. Dėl LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo; 2. Dėl Naujosios Vilnios bendruomenės atviro laiško LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijai dėl visuomeninio ir viešo intereso gynimo; 3. Dėl Priklasomubių ligų centrų padėties po įvykdytos reformos. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Kovo 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl darbo grupės nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektui parengti", posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Kovo 14 d. Priklausomybės ligų skyriaus specialistė dalyvavo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto atlikto mokslinio tyrimo „Kofeino turinčių produktų vartojimas Lietuvoje: situacijos analizė" pristatyme.

Kovo 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas, skirtas pasirengimui pažymėti Pasulinę autizmo dieną. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 4 d. Vilniaus m. psichikos sveikatos centre vyko darbo grupės susitikimas dėl modernių bendruomenių psichiatrijos paslaugų diegimo ir apmokėjimo tvarkos parengimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasarios 27 d. Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Vasario 26 d. LR Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos apskritojo stalo diskusija ,,Sveikos gyvensenos skatinimo, sveikatos stiprinimo galimybės darbo kolektyvuose". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Vasario 24 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vyko Psichologinės socialinės reabilitacijos programų vertinimo tarpžinybinės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - NTAKD.

Vasario 20-21 d. Budapešte (Vengrija) vyko Europos Komisijos radikalizacijos prevencijos tinklo sveikatos darbo grupės ketvirtasis susitikimas, kurio metu buvo kuriama viena iš 8 teminių darbo grupių - Sveikatos grupė, kurios pagrindinis tikslas sukurti sveikatos priežiūros specialistų tinklą bei sveikatos priežiūros politikos formuotojų, dirbančių ilgalaikėje programoje skirtoje lengvai psichologiškai pažeidžiamų asmenų psichikos sveikatos apsaugai, siekiant užkirsti kelią šių asmenų įtraukimui į prievartos ir teroro aktus. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas (European Commision Home Affairs Directorate - General) ir RAN sekretoriatas.

Vasario 21 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame rengiamo Alkoholio ir tabako kontrolės priemonių įgyvendinimo veiksmų plano aptarime dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame sveikatos apsaugos ministro susitikime su žiniasklaidos atstovais, kuriame buvo pristatytas tyrimas „Neteisėtos alkoholio apyvartos Lietuvoje įvertinimas“ ir Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos Komisijos leidinys „Alkoholis Europos Sąjungoje: vartojimas, žala ir politikos priemonės“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 19 d. Lietuvos ATOME simpoziume, skirtame opioidinių vaistinių preparatų teisėto prieinamumo gerinimui dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Europoje vykdomas ATOME projektas www.atome-project.eu.

Vasario 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato atstovu Peter Paul Borg, kuriame VPSC direktorė O. Davidonienė pristatė psichikos sveikatos situaciją Lietuvoje.

Vasario 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko SAM vadovybės pasitarimas, kuriame VPSC direktorė O. Davidonienė pristatė Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano projektą. 

Vasario 5 d. Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdyboje  vyko pasitarimas skirtas alkoholio ir tabako kontrolės bei alkoholinių gėrimų vartojimo ir rūkymo prevencijos priemonėms aptarti. Organizatorius – Sveikatos pasaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdyba.

Vasario 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl darbo grupės nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo projektui parengti", posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Sausio 29-30 d. Liuksemburge vyko psichikos sveikatos ekspertų susitikimas, kurio metu buvo aptarti visų ES valstybių narių dalyvavimas bendrame projekte skirtame bendriems veiksmams, siekiant gerinti gyventojų psichikos sveikatą ir gerbūvį. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai  Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinis direktoratas. Sausio 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas dėl bendradarbiavimo stiprinimo su Pasaulio sveikatos organizacija. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 28 d. Higienos institute vyko projekto Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas" krypčių vadovų pasitarimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Higienos institutas.

Sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko padėkos už sėkmingą Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai renginys. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Sausio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko SAM vadovybės pasitarimas. VPSC direktorė O. Davidonienė pristatė darbo grupės, sudarytos Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui parengti, rezultatus. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 15 d. LR Seime vykusiame Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdyje, skirtame aptarti komisijos 2013 metų veiklos plano įgyvendinimą, dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – LRS Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Sausio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis skirtas aptarti 2010 m. planuojamas įgyvendinti alkoholio ir tabako kotropės ir alkoholinių gėrimų bei tabako vartojimo prevencijos priemones 2014 m. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

 

2014 m. Kiekvieną pirmadienį 8.15 val.  SAM vyksta institucijų vadovų su SAM vadovybe gamybinis pasitarimas. Dalyvauja VPSC direktorė O. Davidonienė.

 


 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.