Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Teorinis-praktinis seminaras „Savižudybių galima išvengti. Pagalbos galimybės bendruomenėje“

DSC05212BIRŽELIO 11 D. Valstybinis psichikos sveikatos centras organizavo teorinį-praktinį seminarą „Savižudybių galima išvengti. Pagalbos galimybės bendruomenėje“, skirtą visuomenės sveikatos biurų specialistams.

Seminaro tikslas – visuomenės sveikatos specialistams suteikti žinių ir praktinių įgūdžių savižudybių prevencijos, intervencijos ir postvencijos srityse.

Seminarą pradėjo ir sveikinimo žodį pasakė Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė. Savižudybių prevencijos biuro l.e.p vadovas Vaidotas Markevičius perskaitė pranešimą „Savižudybės pasaulyje ir Lietuvoje“, kuriame aptarė savižudybių problematiką: epidemiologiją, etiologiją, rizikos faktorius ir suicidinės rizikos situacijas skirtinguose amžiaus tarpsniuose: vaikystėje, paauglystėje, suaugusiųjų ir senų žmonių gyvenime.

Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistės Rūtos Kęstutienės pranešime akcentuotos savižudybių prevencijos strategijos, mitai ir faktai apie savižudybes bei prevencijos galimybės bendruomenėje.

Apie savižudybių prevencijos programas švietimo sistemoje pranešimą skaitė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Dalia Žičkienė.

Seminaro metu savo patirtimi apie jausmus ir išgyvenimus po artimojo savižudybės pasidalino nusižudžiusių artimųjų savipagalbos grupės dalyviai.

Praktinėje seminaro dalyje buvo aptarti realūs savižudybių atvejai, formuojami įgūdžiai kaip elgtis susidūrus su ketinimu ar bandymu nusižudyti, kaip galima padėti krizę išgyvenančiam žmogui ir kaip organizuoti pagalbą bendruomenėje.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.