Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Spaudos konferencija-diskusija „SAVIŽUDYBIŲ GALIMA IŠVENGTI“

spaudos konfRugsėjo 10-ąją, minint Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, Valstybiniame psichikos sveikatos centre (VPSC) surengta spaudos konferencija-diskusija šiai itin skaudžiai problemai aptarti. Šiuo renginiu pradėta iniciatyva „Atviros psichiatrijos mėnuo", kuri baigsis spalio 10-ąją, minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Mėnesį visoje Lietuvoje vyks renginiai, atvirų durų dienos, veiks neįgaliųjų parodos, specialistai skaitys paskaitas, bus pristatomi naujausi gydymo metodai.

IMG 1704„Tai – iniciatyva, kuria siekiama mažinti psichiatrijos bei psichikos sutrikimų stigmą, skatinti žmones nebijoti kreiptis pagalbos, pažvelgti į šiuolaikinę psichiatriją iš arti", – sakė VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva" direktorė, gydytoja psichiatrė Nijolė Goštautaitė-Midttun. Ji aptarė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ataskaitą, kurioje teigiama, kad nepaisant visų patiriamų sunkumų, savižudybių galima išvengti. PSO ataskaitoje raginama ir toliau tęsti jau vykdomas pasiteisinusias programas ir nuolat skirti daug dėmesio visų tipų prevencijai. Laiku parengtos ir tyrimais pagrįstos intervencijos, gydymas ir palaikymas bendruomenėje gali padėti išvengti tiek bandymų nusižudyti, tiek ir pačių savižudybių.

 

direktoreSavižudybių problema – tai ne tik žmogaus, bet ir visuomenės sveikatos problema, kurią Pasaulio sveikatos organizacija siūlo spręsti, diegiant nuoseklias kompleksines priemones. Ką galime padaryti, kad išsaugotume žmonių gyvybes, spaudos konferencijoje kalbėjo ne tik psichiatrai, bet ir kiti psichikos sveikatos srityje dirbantys specialistai, visuomeninių organizacijų atstovai. „Svarbiausia – gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, mažinti alkoholio vartojimą, šviesti visuomenę bei taikyti tikslines intervencijas savižudybę išgyvenusiems asmenims", – kalbėjo Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė Ona Davidonienė. Ji pristatė savižudybių prevencijos biuro veiklos gaires, tarpžinybinio bendradarbiavimo būtinybę.

Apie biuro nuveiktus dsvbarbus, išleistus leidinius išsamiai kalbėjo vyriausieji specialistai Rimantas Misevičius ir Rūta Kęstutienė.
„Daugelį žmonių tebegąsdina ir susiklostę stereotipai apie psichiatrus, drastiškus jų taikomus gydymo metodus, tačiau per pastaruosius metus įvyko daug pozityvių pokyčių, šiuolaikinėse ligoninėse gydoma ne tik medikamentais, bet ir taikomi įvairūs užsiėmimai, sportas, menas, kita veikla", – kalbėjo Vilniaus klinikinės Vasaros ligoninės vadovas psichiatras Martynas Marcinkevičius.IMG 1746
janina„Kad galėtume visuomenės pasąmonėje pasėti mintį apie neįkainojamą gyvenimo vertę, turime patys savo mintis apvalyti, pasirūpinti savo sielos ir minčių ekologija. Juk visi darbai prasideda nuo minčių. Ir geri, ir blogi. Mintys formuoja mūsų požiūrį. Jei įprasime mąstyti pozityviai, gyvenimo sunkumuose ir nelaimėse matyti iššūkius, užduotis, kurias turime ir galime įveikti, jei įprasime branginti savo gyvenimą, džiaugtis kiekviena diena kokia ji bebūtų, tai niekada ir nekils minčių, jog galima tas dienas išbarstyti pavėjui, o gyvenimą savo valia, savomis rankomis nutraukti", – akcentavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja Janina Utkuvienė.
IMG 1617„Būti ne tik šalia, būti kartu", – kvietė Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis ir Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė Algė Nariūnienė. algeSužavėjo šių pasišventusių savo darbui žmonių entuziazmas, pozityvumas, rūpestis psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis ir jų artimaisiais, begalinė meilė. Su šiomis NVO jau daug metų palaikomas glaudus bendradarbiavimas, specialistai skaito paskaitas, veda mokymus, leidžia leidinius. Tik bendromis pastangomis galima pasiekti tai, kad visa mūsų visuomenė įsisąmonintų, jog gyvybė – pati brangiausia ir vertingiausia dovana, kurią kiekvienas esame gavę. Todėl ir turime ją saugoti ir branginti.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.