Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

„Veiksmai visuomenės sveikatos srityje vykdant savižudybių prevenciją. Bendrosios gairės"

leidinukas1 2015A4 spaust 2 Page 01Valstybinis psichikos sveikatos centras išleido Pasaulio sveikatos organizacijos informacinį leidinį „Veiksmai visuomenės sveikatos srityje vykdant savižudybių prevenciją. Bendrosios gairės"-V. 2015, -24psl.


 „Savižudybių dažniausiai galima išvengti. Skirtingai nei daugelio kitų su sveikatos problemomis susijusių negandų akivaizdoje, šiuo atveju esama svarbių priemonių, leidžiančių sumažinti tragiškas netektis. Bendromis pastangomis ėmusis veiksmų šiai rimtai problemai pripažinti ir spręsti, atsiradus politinei valiai ir skyrus tam išteklių, savižudybių skaičių iš tiesų galima sumažinti. Nors su savižudybe sietini veiksniai skirtingose demografinėse ar socialinėse aplinkose įvairuoja, daugiausia pastangų derėtų skirti jaunimo, senjorų ir socialiai izoliuotų žmonių savižudybių prevencijai - tai šiuo požiūriu pažeidžiamiausios grupės. Svarbu deramą dėmesį sutelkti į specifines gilumines savižudybių priežastis ir išplėtoti atitinkamus veiksmų planus, pritaikytus konkrečiai kiekvienai šaliai ar regionui.
Gairėse pateikiamos strategijos šiam tikslui pasiekti. Svarbu pabrėžti, kad tik turint nacionalinę savižudybių prevencijos strategiją galima sutelkti atskiras strategijas ir be jokių neigiamų nusistatymų imtis spręsti šią problemą.
Kovojant su savižudybėmis svarbus vaidmuo tenka visiems- valstybinėms institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, vietos bendruomenėms, žiniasklaidai. Šios bendrosios gairės yra grįstos 1996m. JT savižudybių prevencijos gairėmis ir parodo, ko derėtų imtis visiems suinteresuotiems asmenims"

 

Leidinys platinamas nemokamai, taip pat galite atsisiųsti elektroninę leidinio versiją (pdf failas)
Numatoma išleisti ir daugiau informacinių leidinių, savižudybių prevencijos atmintinių įvairioms socialinėms bei profesinėms grupėms.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.