English Lietuvių

Dėmesys psichikos sveikatos paslaugų paaugliams klausimams – Europos mastu

2015 m. gruodžio 3 d. Briuselyje vyko baigiamoji projekto „AdoCare" konferencija. Projektu AdoCare siekiama pagerinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę paaugliams, susiduriantiems su psichikos sveikatos sunkumais. Siekiama sukurti specialistų tinklą, nustatyti ir įvertinti esamas paslaugas paaugliams, parengti rekomendacijas vyriausybėms ir paslaugų teikėjams, kaip pagerinti psichikos sveikatos paslaugas paaugliams bei skleisti žinias apie specifines paauglių psichikos sveikatos problemas bei galimus sprendimo būdus.
Projekto metu buvo surinkta informacija apie paslaugas paaugliams, inovatyvias iniciatvas, įvertintos paslaugų kokybė ir prieinamumas, parengtos rekomendacijos vyriausybėms. Be to, sukurtas tarpžinybinis tinklas Europos mastu, kuriame dalyvauja tyrėjai, psichiatrai, psichologai, sveikatos politikos specialistai, globėjai, patys paaugliai.

Projekte dalyvavo 10 Europos šalių atstovai – iš Latvijos, Švedijos, Prancūzijos, Belgijos, Ispanijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Vengrijos, Vokietijos.
Europoje nuo 15 iki 20 procentų paauglių turi vieną ar daugiau psichologinių ar elgesio problemų. Nustatyta, kad vienas iš 5 paauglių turi bent vieną psichologinę problemą, o 50 procentų suaugusiems kylančių psichikos sveikatos problemų prasidėjo paauglystėje.
Šiuo metu egzistuojanti pagalbos sistema ne visada pajėgi laiku ir tinkamai sureaguoti ir suteikti reikalingą pagalbą su problemomis susiduriančiam paaugliui.
Projekto metu parengtos pagrindinės rekomendacijos:
• paslaugos turi būti prieinamos paaugliams;
• paslaugos privalo būti aukštos kokybės;
• gydymas turi būti pritaikytas kiekvienam paaugliui asmeniškai;
• paslaugos turi būti integruotos, esant reikalui tarpžinybinės;
• sklandus paauglių perėjimas iš paauglių psichikos sveikatos paslaugų sistemos į suaugusiųjų;
• būtini mokymai specialistams, jų nuolatinis kvalifikacijos kėlimas;
• psichikos sveikatos problemų prevencija ir sveikatos propagavimas;
• tinkama politika ir teisinė bazė;
• nuolatiniai moksliniai tyrimai.

 

Daugiau informacijos apie projektą ir jo metu pasiektus rezultatus: http://www.adocare.eu/news/aware-of-any-good-practice-to-share-with-the-adocare-network/