Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Paskelbta 2016 m. ES narkotikų rinkos ataskaita

Balandžio 5 d. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras ir Europolas paskelbė 2016 m. ES narkotikų rinkų ataskaitą, kurioje nurodoma, kad europiečiai kasmet nelegaliems narkotikams išleidžia 24 mlrd. EUR. Ataskaitoje pateikiama dabartinės padėties ES nelegalių narkotikų rinkoje analizė, aptariamos visų tiekimo grandinės dalių – gamybos, neteisėto gabenimo, pardavimo, paskirstymo ir vartojimo – tendencijos. Ataskaitoje nagrinėjama nemaža šių rinkų daroma žala visuomenei, įskaitant poveikį verslui, valdžios institucijoms, bendruomenėms, šeimoms, pavieniams asmenims ir aplinkai.

 

Ataskaitoje pateikiama analizė išryškina 3 tendencijas:

1. Stiprėja prekybos narkotikais ir kitų nusikaltimų sąsajos.

Narkotikų rinkoje veikiančios organizuotos nusikalstamos grupės vykdo su įvairiausiais narkotikais susijusią veiklą, įsitraukia į kitus nusikaltimus, įskaitant terorizmą, formuoja etninių ir geografinių ribų nepaisančius aljansus ir naudojasi specialistų žiniomis.

2. Globalizacija ir technologijų vystymasis spartina pokyčius narkotikų rinkoje.

Nusikalstamos grupės greitai išnaudoja galimybes, kurių teikia paprastesnė prieiga prie informacijos, internetas ir auganti tarptautinė prekyba.

3. Geografinė grupių, kurių specializacija – su narkotikais susiję nusikaltimai, koncentracija.

Narkotikų gamyba ir prekyba jais yra susitelkusi tam tikrose Europos ir kitų pasaulio regionų vietovėse. Kai kurios zonos susiformavo jau seniai, tačiau atsiranda naujų.

 

Ataskaitoje pabrėžiama, kad koordinuotais ES lygmens veiksmais galima sėkmingai kovoti su prekyba nelegaliais narkotikais, pateikiama išsamių rekomendacijų ir veiksmų svarbiausiose srityse, kuriais reikėtų remtis rengiant būsimą politiką ir iniciatyvas. ES kovos su narkotikais strategija (2013–2020 m.) ir Veiksmų planas (2013–2016 m.) – ES kovos su nelegaliais narkotikais pagrindas, papildantis valstybių narių nacionalines strategijas. Bendras tikslas – gerokai sumažinti nelegalių narkotikų prieinamumą išardant jų gabenimo maršrutus ir organizuotas nusikalstamas grupes, veiksmingai naudojantis baudžiamosios teisenos sistema, veiksmingai plėtojant žvalgyba grindžiamą teisėsaugą ir geriau dalijantis žvalgybos duomenimis, o ES lygmeniu skiriant itin daug dėmesio didelio masto tarpvalstybiniams organizuotiems su narkotikais susijusiems nusikaltimams.

Daugiau informacijos

Ataskaita ir Strateginė apžvalga (su santrauka)

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA): www.emcdda.europa.eu

Europolas: www.europol.europa.eu

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.