Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena

Birželio 26 d. pasaulyje minima Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena, (angl. International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking), kurią 1987 metais paskelbė Jungtinių Tautų (JT) Generalinė Asamblėja. Šios dienos minėjimo tikslas – stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant visuomenės be narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras (UNODC), pažymėdamas Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną, vykdo infomacinę kampaniją ,,Pirmiausia – išklausyk" (angl. Listen first), kurios pagrindinė idėja tai, kad pirmas žingsnis norint padėti vaikams ir jaunimui sveikai ir saugiai augti – tai juos nuoširdžiai išklausyti ir suteikti žinių bei galimybių. Šios informacinės kampanijos priemones galima rasti internete adresu http://www.un.org/en/events/drugabuseday/index.shtml (Lietuviškas variantas www.ntakd.lt skyrelyje ,,Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kampanijos").

Valstybinis psichikos sveikatos centras, pažymėdamas Tarptautinę kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dieną, parengė ir pristato dviejų dalių vaizdo seminarą ,,Kaip apsaugoti vaikus nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo", skirtą tėvams, visuomenės sveikatos specialistams, pedagogams, dirbantiems psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje.

Kviečiame kartu paieškoti kelių, galimybių, ką galime padaryti, kad mūsų vaikai nepradėtų iš anksto pralaimėto žaidimo su psichoaktyviosiomis medžiagomis. Tėvai - svarbiausi vaiko gyvenime. Jų gyvenimo būdas, tarpusavio santykiai, nuostatos į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo toleravimą (arba netoleravimą) šeimoje didžia dalimi nulems, ar paauglys, tuo fiziologijos ir asmenybinių pokyčių metu, dažnai lydimu vidinių konfliktų, frustracijų, emocijų, nuotaikų kaitos, noro rizikuoti griebsis cigarečių, alkoholio, ar net narkotinių, psichotropinių medžiagų, kurios yra prieinamos, kad ir internete bei nebrangios.
Šiandien pristatome I seminaro dalį – pokalbį su dr. Robertu Badaru, Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovu. II seminaro dalis, skirta tėvų, vaikų, pedagogų, sveikatos specialistų tarpusavio santykiams ir jų reikšmei prevencijoje bus pateikta liepos mėn.

Nuoširdus ačiū gydytojui toksikologui dr. Robertui Badarui už skirtą laiką ir kūrybinei grupei už pastangas. Tikslinių lėšų, skirtų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos priemonėms organizuoti ir vykdyti nėra.
Šių metų balandžio mėn. Niujorke vykusioje JT Generalinės Asamblėjos Specialiojoje sesijoje (UNGASS 2016) buvo apibrėžti veiksmai valstybėms narėms bei siektini tikslai iki 2019 m. Rekomenduota spręsti paklausos ir pasiūlos mažinimą, pagerinti prieigą prie kontroliuojamų vaistų, užkertant kelią neteisėtam jų naudojimui. Rekomendacijos apėmė žmogaus teisių, jaunimo, vaikų, moterų ir bendruomenių sritis, kylančius iššūkius dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą, alternatyvų bausmėms vystymą.

Daug dėmesio skirta prevencijai: taikytinos efektyvios pirminės prevencijos priemonės, apsaugančios vaikus ir jaunimą nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo iniciavimo, pateikiant tikslią informaciją apie piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis riziką, stiprinant įgūdžius ir galimybes pasirinkti sveiką gyvenimo būdą, įtraukiant ir įgalinant tėvus, kuriant sveiką socialinę aplinką, užtikrinant tolygią prieigą švietimui ir profesiniam mokymui. Reikalingos praktinės ankstyvosios intervencijos priemonės, užkertančios kelią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo progresavimui. Būtina didinti prieinamumą, aprėptį ir kokybę mokslu pagrįstoms prevencijos priemonėms pagal amžių, rizikos grupes, per psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programas, visuomenės informavimo kampanijas, naudojant internetą, socialinės medijos priemones, kitas ,,online" platformas, socialinius tinklus. Plėtoti prevencijos ir ankstyvosios intervencijos programas mokyklose visuose lygiuose, profesiniame mokyme, darbo vietose. Stiprinti mokytojų ir kitų profesionalų gebėjimus konsultuoti, ar rekomenduoti konsultantą, prevencijos, ar priežiūros paslaugas. Rūpintis visuomenės gerove taikant veiksmingas mokslų pagrįstas prevencijos strategijas, koncentruotas į asmenų, šeimų ir bendruomenės poreikius, kaip dalį išsamios ir subalansuotos nacionalinės kovos su narkomanija strategijos, sukurtos nediskriminaciniu pagrindu ir t.t. išsamiau su dokumentu galima susipažinti internete adresu: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/105/72/PDF/N1610572.pdf?OpenElement
Maloniai prašome klausimus, mintis, idėjas, atsiliepimus, kilusius po seminaro siųsti adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.