Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Trakuose vyko konferencija, skirta informacinės sistemos ASIS naudotojams

asis pav2016 m. lapkričio 17 d. Trakuose vyko konferencija, skirta ASIS naudotojams. Konferenciją organizavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) ir Valstybinis psichikos sveikatos centras, kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika (LSMU MA)). Konferencijoje dalyvavo 75 psichikos ir asmens sveikatos priežiūros specialistai. Nuo 2012 m. liepos 1 d. pradėjo veikti asmenų, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, valstybės informacinė sistema - ASIS. Vykdant stebėseną siekiama surinkti patikimą informaciją apie asmenis, kurie pirmą kartą, ar pakartotinai kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas pagalbos dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, o taip pat nustatyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir su jų vartojimu susijusios rizikingos elgsenos bei naudojimosi gydymo paslaugomis (paslaugų poreikio) tendencijas. Pažymėtina, kad ASIS saugomi tik nuasmeninti pacientų duomenys.

Konferencijoje Darius Jakūbonis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinikos lektorius ir Kauno priklausomybės ligų centro gydytojas psichiatras pristatė asmenų, kurie kreipiasi pagalbos dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sutrikimų, lūkesčius, poreikius bei fiziologinius, socialinius ir psichologinius procesus vykstančius priklausomybės formavimosi metu. Lektorė Morgana Danielė, Vilniaus priklausomybės ligų centro atstovė spaudai, pristatė pranešimą apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų perdozavimo prevenciją ir pagalbą bei jos aktualumo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje. Departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Evelina Pridotkienė kalbėjo apie psichoaktyvių medžiagų paplitimą Lietuvoje ir Europoje. Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė Lina Ignatavičiūtė pristatė ASIS duomenų statistinę analizę ir su jais susijusias pagrindines tendencijas bei kartu su konferencijos dalyviais aptarė darbo su ASIS pagrindinius aspektus bei su duomenų teikimu iškylančias problemas. Konferencijos metu vyko ir praktiniai užsiėmimai su ASIS.

Konferencijų dalyviams buvo išduodami LSMU dalyvio pažymėjimai.

Konferencijos medžiagą galite rasti čia.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.