Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Naujos psichoaktyviosios medžiagos

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) duomenimis, šiuo metu stebima daugiau kaip 600 naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš kurių net 80 proc. buvo aptiktos per pastaruosius 6 metus. Nauji narkotikai atsiranda labai sparčiai ir kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai. Naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas yra nedidelis (8 proc.). Nauji narkotikai atsiranda labai sparčiai ir kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai. Naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms plisti didelę įtaką turi internetas, kur įvairiose svetainėse, socialiniuose tinkluose lengvai prieinama informacija bei reklama apie šias medžiagas.

Kasmet iš ENNSC per Ankstyvojo perspėjimo sistemą (Early Warning System) gaunamų pranešimų matyti, kad tiek naujų psichoaktyviųjų medžiagų įvairovė, tiek jų kiekis Europos rinkoje nuolat didėja. ENNSC duomenimis, kiekvieną savaitę Europos rinkoje atsiranda vidutiniškai 2 naujos medžiagos.

Naujos psichoaktyviosios medžiagos – tai sintetinės ar natūralios medžiagos, kurios nekontroliuojamos pagal jokius tarptautinės ar nacionalinės teisės aktus ir kurios dažnai gaminamos siekiant imituoti jau kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų (pvz., kokaino, ekstazio) poveikį, pakeisti jau esamus nelegalius narkotikus ar psichotropines medžiagas ir „legaliai“ tiekti jas į rinką, nuolat keičiant kontroliuojamų narkotikų cheminę sudėtį ir taip atsirandant vis naujesnėms nekontroliuojamoms medžiagoms.

Daugiau informacijos apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų faktus, struktūrizavimą, teisinį narkotinių ir psichotropinių medžiagų reguliavimą galite perskaityti leidinyje:

http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Leidinukas%20pdf.pdf

 

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.