VPSC organizuojami renginiai, skaitomi pranešimai, teikiamos konsultacijos, atvirų durų dienos

2018 m.

Sausio 16 d. Europos socialinio fondo agentūroje vyko susitikimas dėl projekto „Vaikų psichikos sveikatos stiprinimo iniciatyvos“ atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms. Susitikime dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus, VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva bei ESFA specialistai. Organizatorius - Europos socialinio fondo agentūra.

Sausio 8 d. Gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos pogrupio, sudaryto Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. T1-4 ,,Dėl Gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos pogrupio 2018-2028 metų Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programai rengti sudarymo“ veikloje rengiant 2018-2028 metų Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programos projektą dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

************************************

2017 m.

Gruodžio 15 d. Vyko mokymo seminaras tema „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ Klaipėdoje (Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biure). Dalyviai susirinko iš įvairių Klaipėdos regiono (pagal TLK teritorinį suskirstymą) asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Mokymo seminare paskaitas skaitė Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička („Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašas“) ir klinikinė psichologė, VU doktorantė O. Geležėlytė (‚,Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo procesas“). Organizatorius - VPSC.

Gruodžio 7 d. Vyko mokymo seminaras tema „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ Alytuje (Alytaus m. visuomenės sveikatos biure). Dalyviai susirinko iš įvairių Vilniaus regiono (pagal TLK teritorinį suskirstymą) asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Mokymo seminare paskaitas skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė V. Rulinskienė („Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašas“) ir klinikinė psichologė, VU doktorantė O. Geležėlytė (‚,Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo procesas“). Organizatorius - VPSC.

Gruodžio 5 d. Įvyko mokymo seminaras tema „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ Panevėžyje (Panevėžio m. visuomenės sveikatos biure). Dalyviai susirinko iš įvairių Panevėžio regiono (pagal TLK teritorinį suskirstymą) asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Mokymo seminare paskaitas skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė V. Rulinskienė („Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašas“) ir klinikinė psichologė, VU doktorantė O. Geležėlytė (,‚Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo procesas“). Organizatorius - VPSC.

Gruodžio 4 d. Vyko mokymo seminaras tema „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ Kauno centro poliklinikos dienos stacionaro salėje. Dalyviai gausiai susirinko iš įvairių Kauno regiono (pagal TLK teritorinį suskirstymą) asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Mokymo seminare paskaitas skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė V. Rulinskienė („Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašas“) ir Vilniaus m. psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus vedėja dr. V. Klimaitė (,‚Asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo procesas“). Organizatorius - VPSC.

Gruodžio 1 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre vyko asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas stebėsenos informacinės sistemos (toliau - ASIS) naujų naudotojų mokymai. Mokymus pravedė Priklausomybės ligų skyriaus specialistė. Organizatorius - VPSC.

Gruodžio 1 d. Vilniuje vyko 2-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencija. Organizatoriai - Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus universitetas, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras ir Vilniaus m. psichikos sveikatos centras

Lapkričio 28 d. Vilniuje, vyko seminaras vaiko sveikatos ir gerovės srityse dirbantiems specialistams „Kada laisvalaikio pramoga lošti tampa problema“. Organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Pranešimą skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Seminare dalyvavo VPSC priklausomybės ligų ir Informacijos ir ryšių skyriaus specialistai.

Lapkričio 22 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykloje vyko seminaras-diskusija „Smurto bei tyčinio savęs žalojimo registravimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose: iššūkiai ir galimybės“. Pranešimą ,,Pagalba asmeniui su savižudybės rizika" skaitė VPSC SPB vedėjas M. Strička. Organizatoriai: VPSC Savižudybių prevencijos biuras, Higienos institutas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kt.

Lapkričio 20 d. Vyko pirmas mokymo seminaras Šiaulių respublikinės ligoninės Psichiatrijos klinikos konferencijų salėje. Dalyviai gausiai susirinko iš įvairių Šiaulių regiono (pagal TLK teritorinį suskirstymą) asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Mokymo seminare paskaitas skaitė Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir Vilniaus m. psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus vedėja dr. V. Klimaitė. Organizatorius - Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Lapkričio 20 d. Šilalėje vyko susitikimas su Šilalės rajono savivaldybės atstovais. Diskusijų tema - ,,Savižudybių prevencijos aktualijos, iniciatyvos ir problemos". Tikslas - suteikti Šilalės bendruomenei daugiau žinių apie savižudybių prevenciją. Dalyvavo VPSC SPB vedėjas M. Strička bei vyr. specialistė V. Andreikėnaitė. Organizatorius - Šilalės rajono savivaldybė.

Lapkričio 16 d. Kaune vyko konferencija ,,Pirminės psichikos sveikatos priežiūros naujovės". Pranešimą ,,Pirminės psichikos sveikatos priežiūros aktualijos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius: Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacija".

Lapkričio 4 d. Vilniuje vyko Jaunųjų psichiatrų asociacijos konferencija. Darbo grupėse diskusijose dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė bei pranešimą skaitė VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička.

Lapkričio 4 d. Kernavėje vyko konferencija ,,Perspektyvos". Diskusijose dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Pranešimą ,,Pagalba asmeniui su savižudybės rizika: Lietuvos realijos ir siekiai" skaitė VPSC SPB vedėjas M. Strička. Organizatoriai: Jaunųjų Psichiatrų Asociacija, Jaunųjų psichiatrų asociacija.

Spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje ,,Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo tausojant ir stiprinant gyventojų sveikatą“ dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitetis ir Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 10 d. minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Šių metų tema - ,,Psichikos sveikata darbo vietoje". Siekiant didinti specialistų ir visuomenės informuotumą bei žinomumą, Valstybinis psichikos sveikatos centras sukūrė informacinę video medžiagą (klipą) - ,,Psichikos sveikata darbo vietoje" bei parengė elektroninius leidinius: specialistams - ,,Darbuotojų psichikos sveikata - kliūtis ar iššūkis?" ir visuomenei - ,,Psichikos sveikatos darbe išsaugojimas ir stiprinimas". Informacinė medžiaga išplatinta visuomenės sveikatos biurams bei psichikos sveikatos centrams.

Rugsėjo 10 d. kaip ir kiekvienais metais buvo minima Pasaulinė savižudybių prevencijos diena. Šių metų šūkiu „Tau – minutė, kitam – gyvenimas“ siekiama parodyti, kad kiekvienas gali padėti žmogui, turinčiam minčių apie savižudybę ir kartais reikia visai nedaug, kad išgelbėtum kitam gyvybę. Šiai dienai paminėti rugsėjo 9 d. Vilniuje prie Baltojo tilto vyko dviračių žygis, piknikas, žaidimai vaikams ir pokalbiai. Renginį organizavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Jaunimo linija, Vaikų linija ir VšĮ „Krizių įveikimo centras“.

Birželio 30 d. - liepos 1 d. Vilniuje vyko 1-oji Tarptautinė visuomenės psichikos sveikatos konferencija - ,,Nuo pagrindų iki inovacijų". Visuomenės psichikos sveikatos konferencijos tikslai: plėsti visuomenės psichikos sveikatos pajėgumus Europos regione, stiprinti lyderystę ir ryšius tarp visuomenės psichikos sveikatos mokslininkų, politikos formuotojų ir praktikų. Joje pranešimus skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė ir VPSC SPB vedėjas Marius Strička. Konferencijos organizatoriai: Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA), Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Birželio 28 d. visuose Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos sektoriuose lankėsi Valstybinio psichikos sveikatos centro vyr. specialistė L. Ignatavičiūtė, kuri nuteistiesiems paskaitė paskaitą „Psichoaktyvios medžiagos – vartojimo priežastys ir „mitai", skirtą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai. Iš viso dalyvavo – 110 nuteistųjų (1-ame sektoriuje – 46 nuteistieji, 2-ame sektoriuje – 41 nuteistasis ir 3-iame sektoriuje – 23 nuteistieji). Tai 2016 m. Valstybinio psichikos sveikatos centro organizuotos akcijos „Baltas vilkas" tęsinys - draugiškas bendradarbiavimas su įkardinimo įstaigomis psichoaktyvių medžiagų ir kitų priklausomybių prevencijos tema.

Birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“ su specialistų ir ekspertų komanda iš Valstybinio psichikos sveikatos centro, Vilniaus priklausomybės ligų centro, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, VšĮ Asmenybės brandos centro lankėsi Anykščių r. savivaldybėje priklausomybės nuo alkoholio ir savižudybių problemoms savivaldybėse aptarti. Susitikime taip pat dalyvavo atstovai iš Utenos, Zarasų, Molėtų, Ignalinos r. ir Visagino savivaldybių, kurie pristatė savo savivaldybės situaciją, pagalbos priklausomiems asmenims galimybes ir problemas. M. Strička, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas, skaitė pranešimą apie savižudybių problematiką, atpažinimą ir pagalbą.

Birželio 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijos ir LR Vyriausybės kanceliarijos organizuotoje viešojoje konsultacijoje „Inovacijos ir jų plėtra psichikos sveikatos srityje: kaip veiksmingai jas panaudoti?“ aptarti inovacijų psichikos sveikatos srityje Lietuvoje ir užsienyje pavyzdžiai, priemonių kryptys bei pritaikomumas Lietuvoje. Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička, moderavo diskusijos potemę „El. išteklių, skirtų psichikos sveikatos sutrikimų prevencijai ir gydymui, sinergijų paieška ir sujungimas, siekiant maksimalaus jų poveikio visuomenei“.

Birželio 8-9 d. Liuksemburge vyko antrasis ES psichikos sveikatos kompaso forumas. Forume dalyvavo ES valstybių narių, nevyriausybinių organizacijų atstovai, psichikos sveikatos paslaugų teikėjai, specialistai bei paslaugų vartotojai. Forumo tikslas – aptarti „Europos veiksmų programos dėl psichikos sveikatos ir gerovės“ politinių rekomendacijų įgyvendinimą, susijusį su ES kompaso 2016–2017 metų darbų rezultatais. Šių metų forumo dėmesys buvo nukreiptas į psichikos sveikatos darbe, psichikos sveikatos mokyklose ir savižudybių prevencijos temas. Renginyje pristatytas ES kompaso mokslinis tyrimas psichikos sveikatos stiprinimo darbe tema, be to, pateikti metinių ES kompaso tyrimų, susijusių su valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių veikla psichikos sveikatos srityje, rezultatai. Renginyje pranešimus skaitė S. Schreck (Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas), I. Petrea (Trimbos institutas), J. Parkkonen (Suomijos psichikos sveikatos asociacija) ir kt. Organizatoriai: Europos Komisija, Trimbos institutas, NOVA (medicinos mokykla), EuroHealthNet (pilietinės visuomenės organizacija), Mieli (Suomijos psichikos sveikatos asociacija). Dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė.

Birželio 7-8 d. Liuksemburge vyko darbinis ES šalių ekspertų psichikos sveikatai susitikimas. Šiame susitikime aptartos projekto "Psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų plano gairių įgyvendinimas" (Implementation of the Framework for the Action on Mental Health and Well-being) vykdomos priemonės bei siūlymai dėl šio projekto rekomendacijų įgyvendinimo pagrindinėse veiklose: psichikos sveikata darbe; psichikos sveikata mokykloje; savižudybių prevencija. Organizatorius – Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas. Dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė.

Gegužės 26 d. ,,Panoramos" viešbutyje, Vilniuje, Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė V. Rulinskienė dalyvavo socialinių darbuotojų konferencijoje ir skaitė pranešimą tema ,,Akistata su savižudybės rizika - kaip pamatyti ir ką daryti?". Konferenciją organizavo Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija.

Gegužės 15 d. Valstybės pažinimo centre (Vilniuje) vyko pirmosios Lietuvoje emocinės savipagalbos programėlės ,,Pagalba sau" pristatymas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Programėlės iniciatoriai: JPP ,,Kurk Lietuvai". Bendradarbiavimo partneriai: sveikatos apsaugos ministerija, VPSC, ,,Jaunimo linija", LR Prezidentės kampanija ,,Už saugią Lietuvą".

Gegužės 2-6 d. Vilniuje vyko Pasaulinis Psichiatrų Asociacijos kongresas. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje" (Mental Health Care in Lithuania) skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - WPA, LPA, VU, SAM, VPSC ir kt.

Balandžio 21 d. Vilniuje, viešbučio „Panorama“ konferencijų centre vyko projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ rezultatų pristatymo renginys. Renginyje dalyvavo ir pranešimą „Bendradarbiavimo patirtis su žiniasklaida siekiant atsakingo informavimo apie savižudybes“ skaitė SPB vyr. specialistė R. Klovaitė. Organizatorius – Sveikatos ekonomikos centras.

Balandžio 21 d. Vilniuje vyko bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros tendencijos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Balandžio 3-7 d. Melburne, Australijoje vyko 15-asis Pasaulinis visuomenės sveikatos kongresas (angl. World Congress on Public Health (WCPH), kurį organizavo Pasaulinė visuomenės sveikatos asociacijų federacija (angl. World Federation of Public Health Associations). Valstybinio psichikos sveikatos centro Psichikos sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė dr. J. Stanislavovienė pristatė žodinį pranešimą „Suicidinių minčių ir ketinimų paplitimo pokyčiai Lietuvoje ekonominių sunkumų laikotarpiu" (angl. The changes in prevalence of suicidal thoughts and intentions among Lithuanian residents during economic difficulties period), kurį parengė kartu su Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialiste J. Sajevičiene.

Balandžio 7 d. PSO biuras Lietuvoje kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybiniu psichikos sveikatos centru bei kitais psichikos sveikatos srityje dirbančiais specialistais organizavo atvirą diskusiją, kuri buvo transliuojama iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.

Balandžio 3 d. Vilniaus m. savivaldybėje M. Strička ir V. Rulinskienė dalyvavo susitikime su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidente R. Laiconiene ir tos pačios asociacijos Vilniaus skyriaus pirmininke J. Tamašauskiene. Susitikimo metu aptartos Savižudybių prevencijos biuro ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos bendradarbiavimo galimybės. Organizatorius - VPSC SPB.

Kovo 31 d. Varėnos r. savivaldybėje vyko Savižudybių prevencijos grupės susitikimas. Susitikimo metu SPB darbuotojai dalinosi žiniomis ir patirtimi, kaip kituose miestuose buvo kuriami savižudybių prevencijos veiksmų planai ir pagalbos teikimo algoritmai. Šiame susitikime dalyvavo VPSC SPB vedėjas M. Strička ir R. Klovaitė, Varėnos PASPĮ ir PSC bei ligoninės atstovai, Pedagoginės psichologinės tarnybos, policijos, Socialinės paramos skyriaus darbuotojai, Varėnos savivaldybės gydytoja, miesto parapijos klebonas ir kt. Organizatoriai - VPSC SPB kartu su NVO Global Lithuanian leaders ir Lietuvos Rotary apygarda 1462.

Kovo 9 d. Vilniuje vyko susitikimas su Vilniaus m. Psichologine ir pedagogine tarnyba dėl nusikalstamos veiklos socialiniuose tinkluose, skatinančios vaikų ir paauglių savęs žalojimą ir aptarė rekomendacijų tėvams ir pedagogams parengimo klausimą. Dalyvavo SPB vyr. specialistė R. Klovaitė. Organizatorius - Vilniaus m. Psichologinė ir pedagoginė tarnyba kartu su VPSC SPB.

Kovo 7 d. LR Seime vyko konferencija ,,Neįgaliųjų teisių konvencija: kas nauja praėjus metams po Neįgaliųjų teisių komiteto pateiktų rekomendacijų Lietuvai". Dalyvavo ir pasisakė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Lietuvos neįgaliųjų forumas.

2016 m.

Gruodžio 12-16 d. Savižudybių prevencijos biuro komanda kartu su specialistais iš Vilniaus savivaldybės visuomenės sveikatos biuro aplankė Suomiją Norvegų mobilumo programos rėmuose ir domėjosi suomių darbu savižudybių prevencijos srityje. Lankėmės Nacionaliniame sveikatos ir gerovės institute, Helsinkio ir Ūsimos r. ligoninės psichiatrijos skyriuje, Nevyriausybinėje organizacijoje „Mieli“. Susitikome su Nacionalinio sveikatos ir gerovės instituto prof. Timo Partonen, PSO Psichikos sveikatos centro vadove Pia Solin, Medicinos fakulteto prof. Erkki T. Isometsä ir dr. Kari Raaska, Psichikos sveikatos asociacijos Suomijoje projektų koordinatoriumi Johannes Parkkonen, su nusižudžiusiųjų artimųjų organizacijos „SURUNAUHA“ vadove Viivi Suihkonen ir kt. Susipažinome su suomių psichikos sveikatos sistema ir savižudybių rodikliais, aiškinomės kokius jie vykdo projektus savižudybių prevencijos rėmuose, kaip rūpinasi nusižudžiusiųjų artimaisiais ir kaip dirba su žiniasklaida. Pasisėmėme patirties, pristatėme jiems savo veiklas.

Gruodžio 8 d. Vilniuje vyko konferencija ,,Psichikos sveikata darbo aplinkoje". Pranešimus skaitė: direktorė O. Davidonienė - ,,Psichikos sveikatos tendencijos Lietuvoje" bei Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas - ,,Darbuotojų psichikos sveikata ir jai įtakos turintys psichosocialiniai darbo aplinkos veiksmai". Organizatorius - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Gruodžio 7 d. VšĮ Antakalnio poliklinikos Didžiojoje salėje vyko projekto „Savižudybių prevencijos Vilniaus mieste atvejo vadybos modelio sukūrimas“ rezultatų pristatymas. Organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras, VšĮ Antakalnio poliklinika, VšĮ Lazdynų poliklinika.

Lapkričio 17 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre vyko konferencija, skirta ASIS naudotojams. Pranešimą ,,ASIS duomenų analizė ir praktinis užsiėmimas: darbo su ASIS aktualijos" skaitė Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė L. Ignatavičiūtė. Konferenciją organizavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinis psichikos sveikatos centras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika.

Lapkričio 11 d. Druskininkuose vyko teorinis-praktinis seminaras „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmenims, turintiems skirtingas negalias. Darbo ir konsultavimo ypatumai.“ Pranešimą apie Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro veiklą ir teikiamas konsultacijas specialistams skaitė VPSC Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė V. Rulinskienė. Organizatorius - VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Vilnius).

Lapkričio 11 d. Kaune vyko konferencija ,,Psichikos sveikatos centrų problemos ir galimybės". Pranešimą ,,Pirminės psichikos sveikatos priežiūros aktualijos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacija.

Lapkričio 4 d. Vilniuje vyko trečiosios Vilniaus savižudybių prevencijos algoritmo rengimo dirbtuvės „Pagalbos teikimas vaikams ir paaugliams". Dirbtuvių metu buvo aptariamas pagalbos teikimas vaikams ir paaugliams siekiant užkirsti kelią jų savižudybėms, PSC vaidmuo, mėginusiųjų nusižudyti asmenų atvejo vadyba, šeimos gydytojų vaidmuo atpažįstant ir reaguojant į savižudybės riziką ir kt. Organizatorius - VPSC.

Spalio 26-27 d. Stokholme vyko dviejų dienų susitikimas („Stepping up implementation of the Health 2020 vision for health equity and well-being in the Nordic and Baltic States”), kuriame dalyvavo bei skaitė pranešimą ,,Lietuvos savižudybių epidemiologija, netolygumai bei kuriamos savižudybių prevencijos programos" VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička. Organizatoriai: Švedijos sveikatos ir socialinių reikalų ministerija, Švedijos visuomenės sveikatos agentūra, Pasaulio sveikatos organizacija.

Spalio 25 d. konferencijoje ,,Išankstinės mirtys ir jų priežastys Lietuvoje“, vykusioje Radiacinės saugos centre, Vilniuje pranešimą tema ,,Psichikos sveikata Lietuvoje ir Europoje: problemos ir iššūkiai“ skaitė Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Šiaurės matmens partnerystė visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje.

Spalio 21 d. Vilniuje vyko Vilniaus miesto savižudybių prevencijos algoritmo rengimo II dirbtuvės „Pagalba teikimas psichikos sveikatos centruose esant su savižudybe susijusiems sunkumams". Renginį atidarė bei sveikinimo žodį sakė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - VPSC.

Spalio 20 d. Vilniuje vyko respublikinė konferencija ,,Šizofrenija: bendradarbiavimas ilgalaikiam gyvenimo kokybės užtikrinimui". Pranešimą ,,Šizofrenijos valdymas: trumpalaikė nauda prieš ilgalaikę sėkmę" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Psichikos sveikatos vadybos asociacija.

Spalio 19 d. Kaune Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistės R. Klovaitė ir V. Andreikėnaitė susitiko su žurnalistais iš „Kauno dienos“ ir „Kas vyksta Kaune“ bei diskutavo apie saugų rašymą apie savižudybes, remiantis Visuomenės informavimo etikos kodekso 40, 41 ir 42 straipsniais.

Spalio 18 d. Kelmėje vyko mokslinė praktinė konferencija ,,Psichikos sveikata Lietuvoje: mokslo ir praktikos paradigmos". Konferencija skirta visų profesinių kvalifikacijų gydytojams, sveikatos priežiūros specialistams, slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams, pedagogams, socialiniams darbuotojams. Konferencijai pirmininkavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Kelmės rajono savivaldybė.

Spalio 18 d. Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė V. Andreikėnaitė Vytauto Didžiojo universitete dalyvavo paskaitoje, skirtoje 2 kurso vaidybos studijų programos studentams ir kalbėjo apie savižudybių vaizdavimą mene, savižudybių prevenciją bei kitus aktualius dalykus, rūpimus studentams. Kartu dalyvavo studentų dėstytoja režisierė, aktorė A. Sunklodaitė bei Vaikų linijos bei programos SafeTalk lektorė J. Stefanovič.

Spalio 7 d. Vilniuje įvyko Valstybinio psichikos sveikatos centro, Vilniaus universiteto, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ir Vilniaus miesto savivaldybės organizuota konferencija „Įrodymais grįsti savižudybių intervencijos metodai praktikoje", skirta Vilniaus mieste dirbantiems psichikos sveikatos specialistams (psichologams, psichiatrams, socialiniams darbuotojams) bei visiems besidomintiems savižudybių prevencija. Konferencijos metu buvo pristatytos ASIST ir SAFE TALK savižudybių intervencijos programos „vartininkams" (gatekeepers), ASSIP pagalbos po mėginimo nusižudyti programa ir bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo modelis CAMS. Visas šias programas pristatys su jomis dirbantys užsienio šalių ekspertai.

Spalio 6 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete Kaune vyko I-oji Nacionalinė mokslinė-praktinė visuomenės sveikatos konferencija ,,Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai". Konferencija skirta Prezidentūros socialinio atsakingumo kampanijai ,,Už saugią Lietuvą". Dalyvavo VPSC vyr. specialistai R. Misevičius ir L. Ignatavičiūtė. Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistas R. Misevičius savižudybių prevencijos sekcijoje skaitė pranešimą visuomenės sveikatos specialistams ,,Vilniaus savižudybių prevencijos memorandumas: kaip nenukristi tarp kėdžių".

Rugsėjo 28 d. Panevėžyje vyko konferencija, skirta Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai. Pranešimą ,,Savižudybių prevencijos galimybės Lietuvoje" skaitė vyr. specialistas R. Misevičius. Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, ugdymo įstaigų darbuotojams, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, psichologams, socialiniams ir kitiems specialistams. Konferencijoje dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė R. Klovaitė. Organizatorius - Panevėžio m. Visuomenės sveikatos biuras.

Rugsėjo 26 d. Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamento direktorė Ž. Mikėnaitė ir VPSC direktorė O. Davidonienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl savižudybių prevencijos. Numatytas keitimasis aktualia informacija, metodinė pagalba, bendradarbiavimas mokymuose. Veiklos koordinatoriai: VPSC Savižudybių prevencijos biuras ir Kalėjimų departamento Probacijos bei Resocializacijos skyriai.

Rugsėjo 23 d. vyko Vilniaus miesto savižudybių prevencijos algoritmo rengimo dirbtuvės „Pagalba mėginusiems nusižudyti asmenims - nuo stacionarinės iki ambulatorinės pagalbos“. Dirbtuvių metu buvo aptariami savižalos registravimo principai, informacijos perdavimas, psichosocialinis vertinimas po mėginimo nusižudyti ir kt. Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė Jurgita Rimkevičienė pristatė preliminarų siūlomą algoritmo modelį. Į dirbtuves susirinko įvairių Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigų Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, Vilniaus universiteto vaikų ligoninės, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Lazdynų poliklinikos PSC, Karoliniškių poliklinikos PSC, Antakalnio poliklinikos PSC, Naujininkų poliklinikos PSC, Centro poliklinikos PSC, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ir kitų įstaigų atstovai, kurie savo darbe susiduria su mėginusiais ir ketinančiais nusižudyti asmenimis. Renginio organizatorius Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Rugsėjo 21 d. savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistės V. Andreikėnaitė ir R. Klovaitė lankėsi 15min.lt internetinio portalo redakcijoje. Vyko pristatymas kaip saugiai informuoti visuomenę, pranešant apie savižudybes. Organizatorius - Savižudybių prevencijos biuras.

Rugsėjo 12 d. savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistai V. Andreikėnaitė, R. Klovaitė ir R. Misevičius lankėsi Delfi.lt internetinio portalo redakcijoje. Vyko pristatymas kaip saugiai informuoti visuomenę, pranešant apie savižudybes. Organizatorius - Savižudybių prevencijos biuras.

Rugsėjo 10 d. minėjome Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, kurią organizuoja Tarptautinė savižudybių prevencijos asociacija. Pagrindinis minėjimo akcentas buvo dviračių žygis centrinėmis Vilniaus miesto gatvėmis. Šių metų pasaulinės akcijos šūkis: PRISIJUNK. BENDRAUK. RŪPINKIS. Renginio organizatoriai: VPSC, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, Jaunimo linija. Renginyje dalyvavo Anykščių, Gargždų, Kauno, Klaipėdos, Kupiškio, Ignalinos ir Varėnos Visuomenės sveikatos biurai.

Rugsėjo 9 d. Savižudybių prevencijos biuro atstovai dalyvavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato psichologų organizuotame renginyje, skirtame Pasaulinės savižudybių prevencijos dienai paminėti ­ „Tu nesi vienas“. Šiuo renginiu siekta suteikti policijos pareigūnams ir darbuotojams žinių apie savižudybės krizes ir pagalbą žmonėms atsidūrusiems jose. Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė J. Rimkevičienė skaitė pranešimą „Savižudybių krizės ženklai“.

Rugsėjo 2 d. Kaune vyko konferencija ,,Atviras dialogas - atvirai psichiatrijai". Dalyvavo bei konferencijos atidarymo metu pasisakė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LSMU Psichiatrijos klinika, Psichikos sveikatos vadybos asociacija.

Birželio 17-18 d. Klaipėdoje vyko psichiatrijos konferencija ,,Daugiau erdvės sveikatai". Moderavo bei pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros raida Lietuvoje" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Psichikos sveikatos vadybos asociacija.

Birželio 14 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre lankėsi Ukrainos psichikos sveikatos administratoriai. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos organizavimas Lietuvoje" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 20 d. Savižudybių prevencijos biure lankėsi Lietuvos policijos savižudybių prevencijos projekto rengėjai. Susitikime suderinti veiksmai siekiant tarpsektorinio bendradarbiavimo koordinuojant savižudybių prevenciją, intervencijas ir postvenciją, siekiant glaudaus institucijų bendradarbiavimo. Susitikime dalyvavo SPB vedėjas M. Strička, SPB vyr. specialistai.

Birželio 7-9 d. Oksforde (Didžioji Britanija) vyko susitikimas su savižalos monitoringo srityje dirbančiais specialistais: profesoriumi Keith Hawton, Liz Brale, Fiona Brand, Deborah Casey. Susitikime dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir vyr. specialistė V. Andreikėnaitė. Organizatorius - Savižudybių prevencijos biuras.

Birželio 6 d. Savižudybių prevencijos biuro atstovai dalyvavo apvalaus stalo diskusijoje su Vilniaus universiteto vaikų ligoninės psichikos sveikatos specialistais. Aptartos pagalbos teikimo po mėginimo nusižudyti problemos bei galimi pagalbos teikimo modeliai. Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė J. Rimkevičienė dalinosi savo patirtimi Australijoje ir pristatė ten veikiantį pagalbos teikimo modelį bei moksliniais tyrimais pagrįstas rekomendacijas. Diskusijoje dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička, vyr. specialistė J. Rimkevičienė. Organizatorius - Savižudybių prevencijos biuras.

Birželio 2 d. Taline,Estijos-Švedijos Psichikos sveikatos ir suicidologijos institute (Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute) vyko susitikimas su instituto direktore PhD M. Sisask, prof. dr. A. Värnik, P. Värnik, A. Mitendorf ir J. Vaikma. Visi specialistai pristatė savo srities prezentacijas. Diskutuota apie situaciją savižudybių prevencijos srityje. Aplankytas Talino Vaikų ligoninės Psichikos sveikatos centras (Tallinn Children’s Hospital, Mental Health Centre). Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro atstovai M. Strička, V. Andreikėnaitė, R. Klovaitė. Organizatorius - Savižudybių prevencijos biuras.

Birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas seminaras „Vaikų suicidinis elgesys. Specialistams žinotina“, skirtas miestų ir rajonų Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams ir vaikų globos namų darbuotojams. Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė J. Rimkevičienė skaitė pranešimą „Savižudybių galima išvengti“.

Gegužės 26 d. Kauno apygardos prokuratūroje vyko konferencija ,,Krizių psichologija: pagalba krizę išgyvenantiems asmenims ir savižudybių prevencija statutinėse organizacijose", skirta statutinėse organizacijose dirbantiems psichologams. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistai R. Misevičius ir R. Klovaitė. R. Misevičius skaitė pranešimą ,,Savižudybių prevencijos kryptys", vyko diskusijos, kaip koordinuoti įvairių organizacijų pastangas savižudybių prevencijoje. Organizatorius - Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamentas.

Gegužės 23 d. Kupiškyje vyko seminaras ,,Savižudybių galime išvengti". Pranešimą skaitė Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička. Seminaro metu Rotary Apygarda 1462, kuri vienija 51 Lietuvos Rotary klubą, su 5 savivaldybėmis (Kaišiadorių, Kelmės, Kupiškio, Rietavo ir Varėnos) pasirašė memorandumus dėl savižudybių prevencijos programos įgyvendinimo. Seminaro organizatoriai: Globalios Lietuvos lyderiai, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras, Kupiškio savižudybių prevencijos iniciatyvinė grupė. Seminare taip pat dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistai R. Misevičius, V. Andreikėnaitė, R. Klovaitė.

Gegužės 6-7 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko tarptautinė konferencija ,,Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai - nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo". Pirmininkavo bei pranešimą ,,Su stresu susiję psichikos sutrikimai kaip savižudiško elgesio rizikos veiksniai" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: LSMU Psichiatrijos klinika, Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija.

Gegužės 6 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete vyko apskrito stalo diskusija savižudybių prevencijos klausimais. Diskusijoje dalyvavo prof. J. Zohar (Tel Avibo Universitetas, Izraelis), prof. Sisak (Estijos-Švedijos psichikos sveikatos ir suicidologijos institutas) bei sveikatos apsaugos ministro patarėjas prof. A. Germanavičius, LSMU Psichiatrijos klinikos vadovė prof. V. Adomaitienė, VPSC direktorė O. Davidonienė, VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička.

Gegužės 6-7 d. Kauno Vytauto Didžiojo universitete vyko Lietuvos psichologų sąjungos kongresas ,,Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei". Kongreso viena pagrindinių temų buvo savižudybių prevencija, pagalba bandžiusiems žudytis ir nusižudžiusiųjų artimiesiems. Jungtinę diskusiją ,,Politikai apie savižudybių prevenciją" ir ,,Valstybės vaidmuo įgyvendinant kompleksines savižudybių prevencijos priemones" moderavo politikai ir VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička. Diskusijoje dalyvavo Lietuvos psichologų bendruomenės nariai, gydytojai, studentai, SPB vyr. specialistai R. Klovaitė, R. Misevičius. Aptarta Vilniaus memorandumas, Kupiškio modelis, algoritmų poreikis, strateginio savižudybių prevencijos veiklos dokumento svarba.

Gegužės 3 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursų visuomenės sveikatos stiprinimo specialistams mokymus temomis – „Psichikos sveikatos stiprinimas, smurto, patyčių profilaktika, pozityvaus mąstymo skatinimas“ pravedė Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė J. Stanislavovienė ir Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė R. Klovaitė, „Priklausomybės ir jų profilaktika“ – Priklausomybių skyriaus vedėja A. Čepulytė. OrganizatoriusSveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Balandžio 22 d. Užsienio reikalų ministerijoje pranešimą ,,Konsulinės pagalbos psichikos ligoniams teikimo ypatumai. Keitimasis informacija su psichiatrijos įstaigomis" Lietuvos Respublikos diplomatams skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Užsienio reikalų ministerija.

Balandžio 22 d. Lietuvos Edukologijos universitete (Vilniuje) vyko bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros tendencijos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Balandžio mėn. Prezidentė D. Grybauskaitė paskelbė ilgalaikės nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ pradžią. Kampanijos tikslai – mažinti smurtą, žalingas priklausomybes, savižudybes, skatinti vaikų globą šeimose ir įvaikinimą. Kampanija telkia visuomenę – NVO, bendruomenes, savivaldybes, socialinius darbuotojus, valstybės institucijas, švietimo ir kultūros įstaigas, socialiai atsakingo verslo įmones, žiniasklaidos kanalus ir žinomus žmones – bendromis pastangomis keisti Lietuvą. Kiekvieną žmogų skatina nebūti abejingu ir prisidėti sprendžiant skaudžiausias visuomenės problemas.

Balandžio 12 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente vyko susitikimas, kuriame dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro atstovai ir departamentui pavaldžių įstaigų psichologai. Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička skaitė pranešimą apie veiksmingas visuomenės sveikatos technologijas ir pristatė savižudybių prevencijos problematiką Lietuvoje.

Balandžio 8 d. Šiauliuose vyko mokslinė praktinė konferencija ,,Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje" skirta gydytojo E. Mikaliūno atminimui. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų raida Lietuvoje" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Respublikinė Šiaulių ligoninė Psichiatrijos klinika, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Psichiatrijos klinika.

Balandžio 7-8 d. Kauno miesto savivaldybėje Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno m. savivaldybė ir Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, dalyvaujant specialistams iš Suomijos ir Švedijos, organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją „Smurto prevencijos gerosios patirties sklaida“. Konferencijos metu buvo aptarta smurto problema, dalinamasi gerąja praktika, prevencijos metodais. Buvo skaitomi pranešimai tokiomis temomis: smurto prevencija šeimoje, smurto prevencija mokyklose, patyčių prevencija, savižudybių prevencija ir kt. Konferencijos metu buvo pasidalinta efektyviomis priemonėmis ir žiniomis apie Lietuvos ir užsienio partnerių gerąją praktiką. Konferencijoje pranešimą „Savižudybių galime išvengti“ skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistas R. Misevičius. Pristatyta pagalbos teikimo sistemos vizija ketinantiems nusižudyti, bandžiusiems nusižudyti ir nusižudžiusiųjų artimiesiems. Akcentuoti savižudybių prevencijos mokymai, tarpinstitucinio pagalbos tinklo ir pagalbos algoritmų kūrimas. Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė R. Klovaitė vedė seminarą apie savižudybių rizikos ir apsauginius veiksnius, kaip atpažinti savižudybės pavojaus ženklus, mitai ir faktai apie savižudybes, kaip suteikti tinkamą pagalbą ketinančiam ir bandžiusiam žudytis, kokia pagalba reikalinga artimiesiems po savižudybės.

Balandžio 7 d. Kauno tardymo izoliatoriuje (KTI) vyko Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybių ligų skyriaus ir Kauno tardymo izoliatoriaus specialistų susitikimas dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos renginių aptarimo ir akcijos „Baltas Vilkas“ paskelbimo. Susitikime dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatoriai - VPSC, KTI.

Balandžio 1 d. Klaipėdoje vyko mokymai ,,Gydytojas psichiatras: Ką turi žinoti kiekvienas". Pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros teisės aktų projektų apžvalga" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Psichikos sveikatos vadybos asociacija.

Kovo 18 d. Chaimo Frenkelio viloje Šiauliuose Šiaulių teritorinė ligonių kasa ir Savižudybių prevencijos biuras organizavo konferenciją „Savižudybių prevencija Šiaulių regiono savivaldybėse". Konferencijoje dalyvavo apie 70 įvairių specialistų iš Šiaulių regiono. Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička pristatė pranešimą apie savižudybių prevenciją. 

Kovo 18 d. Vilniuje vyko konferencija skirta Apsinuodijimų prevencijos savaitei bei Smegenų pažinimo savaitei. Pranešimą ,,Psichikos ligos ir paveldimumas" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, Neuromokslų institutas ir kt.

Kovo 14 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų Neonatologijos centre vyko seminaras-diskusija savižudybių prevencijos klausimais, reagavimo į vaikų savižudybių riziką Vilniaus mieste algoritmas. Seminare-diskusijoje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys M. Majauskas, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička, Vaikų ligoninės Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus vedėja J. Trinkūnienė ir kitų atsakingų institucijų atstovai. Buvo aptariamos šiuo metu taikomos savižudybių prevencijos priemonės, esamos problemos, pagalbos galimybės esant ketinimui, mėginimui žudytis, pagalbos galimybės po savižudybės. Seminarą-diskusiją organizavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninė.

Kovo 10 d. Kauno tardymo izoliatoriuje vyko Valstybinio psichikos sveikatos centro, priklausomybių ligų skyriaus ir Kauno tardymo izoliatoriaus specialistų susitikimas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio mėn. 14 d. įsakymu Nr. V-481 patvirtinto „Bausmių vykdymo sistemos įstaigų veiklos narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos srityje aprašo“ priemonių aptarimo. Susitikimo metu aptartos tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos įgyvendinimo priemonės Kauno tardymo izoliatoriuje (KTI), sudarytas veiksmų planas. Susitikime dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistės L. Ignatavičiūtė, R. Čižauskaitė, KTI Psichologinės tarnybos viršininkė L. Ižganaitienė, Psichologinės tarnybos specialistė J. Marcinkevičienė, Socialinės reabilitacijos viršininkė V. Pitkauskienė. Organizatoriai - VPSC, KTI.

Kovo 7 d. Policijos departamente vyko Savižudybių prevencijos biuro, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovų, Policijos departamento ir Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato psichologų susitikimas. Susitikimo metu diskutuota apie vartininkų („gatekeepers“) mokymų galimybes Vilniaus mieste, policijos pareigūnų mokymų poreikį. Susitikime dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vadėjas M. Strička ir vyr. specialistai, Policijos departamento prie VRM psichologų poskyrio vedėja D. Gorovičiūtė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato psichologų poskyrio vedėja A. Vinkovskienė, kiti policijos psichologai bei Vilniaus visuomenės sveikatos biuro Savižudybių prevencijos programų koordinatorė Ž. Kubilienė. Organizatorius - Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras.

Vasario 4 d. Savižudybių prevencijos biure įvyko susitikimas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM atstove L. Raškevičiene. Dalyvavo SPB specialistai M. Strička, R. Kęstutienė ir V. Andreikėnaitė. Vizito metu numatytos bendradarbiavimo kryptys ir galimybės.

Vasario 1 d. Savižudybių prevencijos biuro atstovai M. Strička, V. Andreikėnaitė ir R. Kęstutienė Kupiškyje susitiko su savivaldybės specialistais ir visuomenės grupių atstovais bei aptarė Savižudybių prevencijos modelio diegimo patirtį Kupiškio rajono savivaldybėje.

 

2015 m.

Gruodžio 17 d. Vilniuje vyko seminaras ,,Darbo su vaikais, patiriančiais adaptacijos problemų, dilemos ir psichikos sveikatos sutrikimai ir jų paveldimumas". Pranešimą ,,Psichikos sveikatos sutrikimai ir jų paveldimumas: a) psichikos sveikatos priežiūros organizavimas Lietuvoje, b) psichikos sutrikimų paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje, c) paveldimumo įtaka psichikos sutrikimų pasireiškimui, d) aplinkos rizikos veiksniai psichikos sutrikimų atsiradimui, e) tėvystės įgūdžių mokymo programos" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Gruodžio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl alkoholio vartojimo Lietuvos Respublikos mastu. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 10 d. Vilniuje vyko konferencija ,,Visuomenės informavimo priemonės Lietuvoje: neįgaliųjų socialinės integracijos ar atskirties didinimas?". Pranešimą ,,Visuomenės informavimo priemonių poveikis asmenims, turintiems psichikos sutrikimų" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Gruodžio 2 d. Kaune vyko konferencija ,,Gydytojas psichiatras: ką turi žinoti kiekvienas". Pranešimą ,,Psichikos sveikatos priežiūros teisės aktų projektų apžvalga" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Psichikos sveikatos vadybos asociacija.

Spalio 23 d. Kelmėje vyko mokslinė praktinė konferencija ,,Sveikas senėjimas - vizija ir galimybės". Pranešimą ,,Sveiko senėjimo iššūkiai ir psichikos sveikata" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinė sveikatos taryba, VU Medicinos fakultetas ir kt.

Spalio 1-3 d. Klaipėdoje vyko IX Tarptautinė teismo psichiatrijos konferencija ,,Žmogus krizinėse situacijose - norma ir patologija". Pirmininkavo bei pranešimą ,,Užbaigtų savižudybių sąsajos su socialdemografiniais veiksniais" skaitė Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija, VšĮ Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Lietuvos psichiatrų asociacija Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichiatrijos klinika, Vilniaus universiteto psichiatrijos klinika, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Rugpjūčio 12-14 d. Valstybinis psichikos sveikatos centras ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Savižudybių aktualijos pasaulio ir Lietuvos kontekste“. Konferencijoje dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro specialistai, gydytojai psichiatrai, psichologai, visuomenės sveikatos specialistai. 

Birželio 25 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyko programos ,,Streso, nerimo, lėtinio nuovargio įveikimo programos, skirtos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams" pristatymas. Pranešimą ,,Psichikos sveikata ir tarpsektorinis bendradarbiavimas" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Vidaus reikalų ministerija.

Birželio 22 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre vyko susitikimas su Bendrojo pagalbos centro 112 (BPC) atstovais. Dalyvavo Lietuvos BPC viršininko pavaduotojas T. Maroščikas, Vilniaus skyriaus viršininko pavaduotoja J. Montvilienė ir Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Susitikimo metu pasidalinta praktine patirtimi dirbant su ketinančiais nusižudyti asmenimis, vyko diskusija dėl būtinosios psichologinės pagalbos galimybių, aptartas tolesnis bendradarbiavimas. Organizatorius – VPSC Savižudybių prevencijos biuras.

Birželio 8 d. VPSC vykusiame susitikime-mokymuose - ,,Drug addiction awareness on adults" pranešimą „Socialinės akcijos“ skaitė Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė R. Čižauskaitė. Projekto dalyviai Lietuvos, Portugalijos, Turkijos ir Olandijos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir kontrolės srityje, atstovai.

Birželio 4 d. Lietuvos Mokslų Akademijoje vyko konferencija ,,Vaiko teisė naudotis tobuliausiomis sveikatos sistemos pastangomis". Pranešimą ,,Savižudybių situacija Lietuvoje: rizikos veiksniai ir prevencinės priemonės" skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė J. Trinkūnienė. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Mokslų Akademija.

Gegužės 22 d. Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos organizavo diskusiją „Azartiniai lošimai – nuo problemos iki pagalbos“. Renginio tikslas – pasidalinti turima patirtimi apie azartinių lošimų keliamas problemas visuomenės sveikatai, paieškoti bendradarbiavimo galimybių su šios srities specialistais ir suformuluoti siūlymus dėl lošimų priklausomybės prevencijos priemonių gerinimo.

Gegužės 8 d. Lietuvos Edukologijos Universitete (Vilnius) Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija organizavo bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymus. Pranešimą ,,Psichikos sveikatos tendencijos ir psichikos ligų stigma" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Balandžio 29 d. Visagine Socialinių paslaugų centre vyko seminaras ,,Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: iššūkiai, problemos, bendradarbiavimo perspektyvos". Pranešimą ,,Krizinių situacijų valdymas ir savižudybių prevencija" skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė A. Želvienė. Organizatorius - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Balandžio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko apskrito stalo diskusija ,,Psichikos sveikata visose politikose". Diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos ministerijų, valstybinių institucijų, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Prezidentūros atstovai, o taip pat ekspertai iš Suomijos (J. Parkkonen) ir Norvegijos (prof. A. Holte, generalinio direktoriaus pavaduotojas, Norvegijos visuomenės sveikatos institutas). Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Balandžio 16 d. vyko susitikimas su Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros magistrais ir jų dėstytoju doc. R. Jucaičiu. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, vyr. specialistas R. Misevičius bei Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja J. Utkuvienė. Aptartos kūrybinio dizaino galimybės psichikos sutrikimų prevencijos srityje. Organizatoriai: VDA Grafinio dizaino katedra, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Balandžio 13 d. Užsienio reikalų ministerijoje pranešimą ,,Konsulinės pagalbos psichikos ligoniams teikimo ypatumai. Keitimasis informacija su psichiatrijos įstaigomis" Lietuvos Respublikos diplomatams skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Kovo 30 d. Bendrosios pagalbos centre (BPC) vyko susitikimas su Savižudybių prevencijos biuro atstovais. Susitikime dalyvavo BPC viršininkas A. Čiuplys, viršininko pavaduotojas T. Maroščikas, BPC Vilniaus skyriaus viršininkas L. Šinkūnas, viršininko pavaduotoja J. Montvilienė bei Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistai R. Kęstutienė, J. Trinkūnienė ir R. Misevičius. Aptarti savižudybių prevencijos klausimai ir bendradarbiavimo galimybės. Organizatoriai: Bendrosios pagalbos centras, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Kovo 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko apskritojo stalo diskusija skirta psichikos sveikatos priežiūros klausimams aptarti. Susitikime pranešimą - „Integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros apžvalga“ skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika, Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Kovo 19 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre vyko susitikimas su Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovais, kurio metu aptarti azartinių lošimų keliamų problemų sprendimo klausimai. Susitikime dalyvavo Lošimų priežiūros tarnybos specialistai: A. Dilba, O. Mackevič, S. Paukštienė, T. Veromej, Priklausomybės ligų bei Informacijos ir ryšių skyriaus specialistai. Organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras, Lošimų priežiūros tarnyba.

Kovo 19 d. Tauragės r. savivaldybėje vyko seminaras (apskrito stalo diskusija) ,,Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: iššūkiai, problemos, bendradarbiavimo perspektyvos". Pranešimą ,,Krizinių situacijų valdymas ir savižudybių prevencija" skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistė A. Želvienė. Organizatorius - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Kovo 18 d. LR Seime vyko šventinis LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis, skirtas Komisijos 10-mečiui paminėti. Pranešimą ,,Sveikatos pagalba priklausomiems asmenims" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Kovo 10 d. vyko susitikimas su Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros vedėja prof. A. Lisauskiene. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, vyr. specialistas R. Misevičius bei Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja J. Utkuvienė. Aptartos bendradarbiavimo galimybės. Organizatoriai: VDA Grafinio dizaino katedra, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Kovo 9 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre (SPPC) vyko susitikimas savižudybių prevencijos klausimais. Dalyvavo SPPC direktorė I. Čižienė, Psichologijos skyriaus vedėja S. Kemerienė, psichologės J. Misiūnaitė ir R. Mazūrienė, Savižudybių prevencijos biuro vadovas V. Markevičius, Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistai J. Trinkūnienė, R. Misevičius. Buvo aptartos prioritetinės vaikų ir paauglių prevencinių programų sritys, savižudybių prevencijos problematika bei tarpžinybinio bendradarbiavimo galimybės. Organizatoriai: SPPC, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Kovo 5 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedroje vyko susitikimas-paskaita. Pranešimą ,,Savižudybių prevencija ir socialinė reklama" skaitė Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Susitikimo metu kartu su studentais ir katedros dėstytojais aptartos bendradarbiavimo galimybės, kuriant socialinę reklamą savižudybių prevencija tema Lietuvoje bei diskutuota įvairiais psichikos sveikatos klausimais. Organizatoriai: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Grafinio dizaino katedra, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Sausio 30 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre įvyko pasitarimas savižudybių prevencijos klausimais. Susitikime dalyvavo Lietuvos suicidologijos asociacijos prezidentas doc. A. Navickas, VPSC direktorė O. Davidonienė, direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika ir Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Susitikimo metu buvo aptarta savižudybių prevencijos problematika Lietuvoje, prevencinio darbo gairės, tarptautinio bendradarbiavimo galimybės bei bendradarbiavimas su Lietuvos suicidologijos asociacija.

 

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.