Dalyvavimas darbo grupėse, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose

2018 m.

Sausio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 17 d. Savižudybių prevencijos biuro darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje", kurią organizavo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba kartu su Kultūros komitetu. Organizuotos konferencijos tikslas – išryškinti teigiamus ir neigiamus visuomenės informavimo aspektus, įvertinti tendencijas bei įstatymų tobulinimo galimybes. Organizatoriai: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Seimo Kultūros komitetas.

Sausio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl teisės aktų, nustatančių savivaldybėms privalomos informacijos ir ataskaitų teikimą visuomenės sveikatos priežiūros srtyje, peržiūrėjimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsugos ministerija.

Sausio 10 d. Kalėjimų departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko Kalėjimų departamento Resocializacijos ir Probacijos skyrių specialistų - J. Rylskovo, G. Leščinskienės ir V. Cimalanskaitės susitikimas su Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistu R. Misevičiumi. Susitikimo metu buvo apžvelgta savižudybių prevencijos situacija laisvės atėmimo vietų įstaigose ir Probacijos tarnyboje. Analizuotas nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos poreikis, galimybės, specifiškumas, paslaugų prieinamumas ir kokybė.

 

***********************************

2017 m.

 

Gruodžio 19 d. Higienos institute (mokymo salė) vyko grupinė diskusija grupinė diskusija, kuri buvo  organizuojama įgyvendinant projektą „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“.  Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M.Rusteika. Organizatorius - Higienos institutas.

Gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Peticijų komisijos posėdyje dėl peticijos nagrinėjimo dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistas. Organizatorius: Lietuvos Respublikos Peticijų komisija.

Gruodžio 13 d. Seime vyko LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdis. Dalyvavo VPSC Direktorė O. Davidonienė.

Gruodžio 5-8 d. Savižudybių prevencijos biuro vadovas Marius Strička ir vyr. specialistė Viktorija Andreikėnaitė viešėjo Amsterdame (Olandijoje), kur susitiko su pagalbos linijos 113 (Zelfmoordpreventie) ir Visuomenės sveikatos paslaugų agentūros (GGD Amsterdam) darbuotojais, ir susipažino su tyrimais, sistema, jų veikla. 

Gruodžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigos" posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko pasitarimas dėl 2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/84/EB vasaros laiko susitarimų peržiūros inicijavimo. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

Lapkričio 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr.112 „Dėl receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams" pakeitimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Lapkričio 22 d. 13.00 val. LR Seime vyko Seimo Priklausomybės prevencijos komisijos posėdis dėl Seimo rezoliucijos „Dėl veiksmingos pagalbos nuo alkoholio priklausomiems asmenims sistemos tobulinimo prioritetų" 5 priemonės įgyvendinimo. Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - LR Seimo priklausomybės prevencijos komisija.

Lapkričio 22 d. 11.40 val. vykusiame Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto bei Priklausomybių prevencijos komisijos posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas klausimas dėl 2017 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijos Nr. XIII-510 „Dėl veiksmingos pagalbos nuo alkoholio priklausomiems asmenims sistemos tobulinimo prioritetų“ dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisija.

Lapkričio 21 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigos" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 17 d. Jonavoje vyko Sveikatą stiprinančio Kauno regiono (SSKR) 5-oji konferencija „Geresnės psichikos sveikatos link: savivaldybių vaidmuo". Diskusijose, kaip užtikrinti sveikatos rodiklių gerėjimą, dalyvavo VPSC SPB vedėjas M. Strička.

Lapkričio 14 d. konferencijoje „Patirtis ir iššūkiai“, įgyvendinant projektą Nr. 08-3.1.-ESFA-V-411-01-0001 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, kuri vyko Vilniuje, viešbutyje „Grata“, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Konferencijos organizatorius – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Konferencijos metu kalbėta apie užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozė, ŽIV, hepatitai C ir B), gretutinių psichikos sutrikimų gydymo tarp priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų problemas, iššūkius diegiant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas laisvės atėmimo vietose, pagalbos tęstinumo teisinį reglamentavimą ir kt.

Lapkričio 9 d. vykusioje konferencijoje Vilniuje „Įrodymais pagrįstas priklausomybių gydymas: prieinama pagalba už valstybei prieinamą kainą“ dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Respublikinis priklausomybės ligų centras, Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuras.

Lapkričio 9 d. „Litexpo“ parodų rūmuose vyko „Visuomenės sveikatos kongresas 2017” . Renginyje – 4 skirtingos sekcijos, skirtos psichikos sveikatai, darbuotojų sveikatos stiprinimui, fizinio aktyvumo skatinimui, visuomenės sveikatos aktualijoms. Organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus, Priklausomybės ligų skyriaus ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistai.

Lapkričio 8 d. LR Seime vyko klausymas tema „Psichikos sutrikimų stigmatizacija: svarbus saugiklis ar totalitarinės sistemos reliktas". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Seimo Žmogaus teisių komitetas, Neįgaliųjų teisių komisija.

Spalio 25-27 d. Suomijoje (Helsinkyje) vyko seminaras „Savižudybių prevencijos perspektyvos“. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Organizatorius - Suomijos nacionalinio sveikatos ir gerovės institutas.

Spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo tausojant ir stiprinant gyventojų sveikatą“ dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Sveikatos reikalų komiteto Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitetis, Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 2 d. Birštone vyko Lietuvos klinikinės ir sveikatos psichologų konferencija „Iššūkiai, geroji praktika ir ateities galimybės sveikatos apsaugos srityje". Konferencija subūrė klinikinius ir sveikatos psichologus, dirbančius tiek sveikatos apsaugos sistemoje, tiek privačioje praktikoje. Aptarti darbe kylantys iššūkiai, dalintasi gerąja patirtimi bei įžvalgomis, apsvarstytos galimybės gerinti visuomenės psichikos sveikatą bei psichologinę gerovę, apjungiant politikos, mokslo ir praktikų jėgas. Konferenciją organizavo Lietuvos psichologų sąjunga ir LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas. Konferencijoje dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro specialistai.

Rugsėjo 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės teisės aktams, reglamentuojantiems pirminės psichikos sveikatos paslaugų teikimą ir apmokėjimą, peržiūrėti ir jų pakeitimų projektams parengti posėdis. Dayvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Rugsėjo 27 d. Širvintų Kultūros centro parodų salėje buvo pasirašytas savižudybių prevencijos memorandumas. Memorandumo tikslas – sklandus institucijų bendradarbiavimas savižudybių prevencijos srityje. Juo siekiama sujungti Širvintų rajone veikiančių organizacijų ir specialistų pastangas tam, kad būtų užtikrinta nuosekli ir efektyvi pagalba žmonėms, kurie mėgino ar kokiu nors būdu išreiškia ketinimą nusižudyti, patyrė artimojo savižudybę. Memorandumo pasirašyme Širvintose dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička.

Rugsėjo 21 d. Vilniuje vyko forumas „Psichikos sveikatos skirtinguose gyvenimo tarpsniuose: geroji praktika ir perspektyvos Lietuvoje“. Forumo tikslas – paskatinti suinteresuotas visuomenės psichikos sveikatos sutrikimų prevencijos ir gydymo srities grupes įsitraukti į problemų aktualizavimą ir sprendimą, ieškant pažangių sprendimo būdų. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus, Priklausomybės ligų skyriaus, Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 20 d. LR Seime vyko LRS Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdis, kurio metu buvo svarstoma psichologinės pagalbos ir psichologinio gydymo prieinamumas Lietuvos sveikatos sistemoje. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir SPB vedėjas M. Strička.

Rugsėjo 7 d. Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė susitiko su Jaunųjų psichiatrų asociacijos prezidentu E. Diržiumi ir valdybos nariais R. Laurinaičiu bei A. Digimaite Leleikiene. Šio, antrojo, susitikimo metu daugiausiai dėmesio skirta pirminės psichikos sveikatos priežiūros organizavimo tvarkai, aptarti iššūkiai su kuriais susiduria psichikos sveiktos centruose dirbančios specialistų komandos.

Rugsėjo 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko „Krizių valdymo mokyklose algoritmo" darbo grupės posėdis, skirtas „Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašo" projekto aptarimui. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistas. Organizatorius – Švietimo ir mokslo ministerija.

Rugsėjo 4-5 d. Ženevoje, Jungtinių tautų būstinėje, vyko 13-oji Priverstinio dingimo Komiteto sesija. Jos metu buvo svarstoma Lietuvos Respublikos ataskaita, pateikta pagal Tarptautinės konvencijos dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo 29 straipsnį. Svarstyme savo šalies ataskaitą pristatė bei į Priverstinio dingimo Komiteto narių klausimus atsakymus pateikė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta vyriausybinė delegacija vadovaujama Teisingumo viceministro P. Griciūno. Delegacijos sudėtyje dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Liepos 26 d. Lietuvos notarų rūmuose vykusiame pasitarime dėl problemų, notarams tvirtinant sandorius ir vertinant fizinių asmenų sugebėjimą suvokti savo veiksmų reikšmę ir pasekmes, sprendimo dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Liepos 20 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vykusiame pasitarime dėl galimybės įgyvendinti naloksono programas Lietuvoje siekiant mažinti mirčių, susijusių su narkotikų perdozavimu skaičių, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Liepos 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas, skirtas ataskaitoje „Dėl žmogaus teisių padėties Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Psichiatrijos klinikoje ir viešoje įstaigoje Vilniaus m. Psichikos sveikatos centre" nurodytų rekomendacijų įgyvendinimo aptarimui. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 20 d. Vilniuje vyko susitikimas su Jaunųjų psichiatrų asociacijos atstovais dėl bendradarbiavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir VPSC SPB vedėjas M. Strička.

Liepos 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbinis susitikimas dėl viešosios konsultacijos „Inovacijų pritaikymas psichikos sveikatos gerinimui" rezultatų įgyvendinimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir SPB vedėjas M. Strička. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl preliminarių projektinių pasiūlymų pagal priemonę „Vaikų ligų traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, sveikatos paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas". Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Priklausomybė nuo alkoholio: pagalbos sistema ir jos trūkumai“ dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai - Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Šalaševičiūtė.

Birželio 25-26 d. Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistai dalyvavo praktiniame seminare tema „Savižudybių prevencija bendruomenėje“, kuris vyko Kupiškyje. Seminarą organizavo Kupiškio Savižudybių prevencijos iniciatyvinė grupė.

Gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure vykusioje diskusijoje „Probleminis lošimas: situacija Lietuvoje ir ES, prevencija ir pagalba“, kurią organizavo Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisija, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus ir Savižudybių prevencijos biuro specialistai.

Gegužės 25 d. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre vyko tęstinis posėdis dėl psichikos sveikatos slaugos metodinių rekomendacijų rengimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Gegužės 23 d. Teisingumo ministerijoje vyko Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Gegužės 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl ES finansuojamų projektų preliminarių projektinių paraiškų. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 12 d. kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ specialistų ir ekspertų komanda lankytasi Kelmės rajono savivaldybėje. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Gegužės 10 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko susitikimas su ŠMM atstovais, kurio metu buvo aptarti savižudybių prevencijos klausimai. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - SAM, ŠMM.

Gegužės 3 d. vyko posėdis dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo sąvokų suderinimo Terminų bankui su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomise. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 21 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ posėdis. Dalyvavo SPB vedėjas M. Strička ir SPB vyr. specialistas R. Misevičius. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 18 d. Ukmergės rajono savivaldybėje vyko susitikimas su savivaldybės vadovais bei administracijos darbuotojais, švietimo, policijos ir gydymo įstaigų atstovais. Dalyvavo SPB vedėjas M. Strička ir SPB vyr. specialistė R. Klovaitė. Organizatorius - Ukmergės rajono savivaldybė.

Balandžio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ posėdis. Dalyvavo SPB vedėjas M. Strička bei SPB vyr. specialistai R. Klovaitė ir R. Misevičius. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 25 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl JT Žmogaus teisių tarybos visuotinės peržiūros antrojo ciklo metu Lietuvai pateiktų rekomendacijų įgyvendimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - SAM.

Balandžio 20 d. Teisingumo ministerijoje vyko susitikimas dėl tinkamo antrinės pagalbos užtikrinimo civilinėse bylose dėl priverstinio hospitalizavimo ir gydymo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Teisingumo ministerija.

Balandžio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas, kuriame aptartas Psichikos ir kitų sveikatos būklių, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašas ir galimybės jį pakeisti. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 14 d. Valstybės saugumo departamente vyko posėdis dėl darbo grupės kovos prieš terorizmą klausimams spręsti. Dalyvavo bei pasisakė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Valstybės saugumo departamentas.

Balandžio 5 d. M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Vilniuje, vyko susitikimas su M. K. Čiurlionio menų mokyklos administracija dėl savižudybių prevencijos galimybių ugdymo įstaigoje. Dalyvavo VPSC SPB vyr. specialistės R. Klovaitė ir V. Andreikėnaitė. Organizatorius - M. K. Čiurlionio menų mokyklos administracija.

Balandžio 4-6 d. Vilniuje vyko regioninė tarptautinė konferencija „Žalos mažinimas naujomis sąlygomis“ (Harm Reduction in the New Environment) dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai - Eurazijos žalos mažinimo tinklas (EHRN) su partneriais.

Balandžio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą delegacija. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Balandžio 1-4 dienomis Florencijoje (Italijoje) vyko 25-asis Europos psichiatrijos kongresas. Kongreso tema – „Kartu už psichikos sveikatą“ (angl. Together for Mental Health), kuria siekiama pabrėžti, jog psichikos sveikata yra vienas pagrindinių visuomenės gerovę užtikrinančių veiksnių. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - EPA (Europos psichiatrų asociacija).

Kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ organizuotame susitikime su savivaldos atstovais dėl veiksmingesnės pagalbos sergantiems priklausomybėmis, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Kovo 29 d. LR Seime vyko LR Seimo Savižudybių ir smurto komisijos posėdis dėl Valstybės kontrolės ataskaitos „Savižudybių prevencija ir pagalba asmenims, susijusiems su savižudybės rizika“ rekomendacijų įgyvendinimo. Dalyvavo SPB vedėjas M. Strička.

Kovo 29 d. LR Seime vyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis dėl Valstybinio audito ataskaitos „Savižudybių prevencija ir pagalba asmenims, susijusiems su savižudybių rizika" svarstymo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė bei VPSC SPB vedėjas M. Strička.

Kovo 28 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko pasitarimas dėl emocinių krizių valdymo mokyklose.  Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Kovo 24 d. SAM vyko pasitarimas dėl LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - SAM.

Kovo 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ posėdis. Dalyvavo SPB vedėjas M. Strička bei SPB vyr. specialistai V. Andreikėnaitė ir R. Misevičius. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 15–16 d. Kaune vyko projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ mokymai „Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, iššūkiai ir galimybės“. Mokymuose dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Kovo 15 d. Vilniuje, vyko Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartų mokymai „Kaip vykdyti kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją?“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai – NTAKD, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.

Kovo 10 d. Vilniuje vyko susitikimas su Facebook viešosios politikos vadovu Lenkijai ir Baltijos šalims Jakub Turowski dėl vaikų saugumo socialiniuose tinkluose. Dalyvavo SPB vedėjas M. Strička. Susitikime taip pat dalyvavo Ryšių reguliavimo tarnybos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Jaunimo linijos ir kt. organizacijų atstovai. Organizatorius - LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Kovo 2 d. Vilniuje vyko posėdis dėl psichikos sveikatos slaugos metodinių rekomendacijų rengimo klausimų. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Sausio 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas, dėl Psichikos būklių, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašo ir galimybės jį pakeisti. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 19 d. Konferencijoje „Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos: patirtis ir perspektyvos" dalyvavo Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų skyrių specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje, vykdant viceministrės G. Šakalytės 2017 m. sausio 9 d. pavedimą Nr. 17-26, vyko pasitarimas dėl priklausomybės ligų centrų veiklos. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas, kuriame buvo aptariamas Psichikos ir kitų sveikatos būklių, dėl kurių kyla grėsmė įslaptintos informacijos saugumui, sąrašas ir galimybės jį pakeisti. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl pasiūlymų projekto Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl Valstybės, savivaldybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo modelio sukūrimo, siekiant motyvuoti priklausomus asmenis gydytis, užtikrinti paslaugų tęstinumą po gydymo, išvengti priklausomų asmenų atkryčio, kuriuos parengė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus sudaryta darbo grupė. Pasitarime dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Sausio 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projekto aptarimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto, dalyvavo VPSC direktorė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.


2016 m.

Gruodžio 20 d. Vilniuje vyko apskrito stalo diskusija projekto „Vietos savivaldos modelis dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir priklausomais asmenims, identifikuojant gerosios praktikos modelius Šiaurės šalyse" aptarimas. Dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė. Organizatorius - NTAKD, Nordon Šiaurėsministrų tarybos biuras Lietuvoje.

Gruodžio 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl priemonės Nr.08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas" projektinio pasūlymo pristatymo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Gruodžio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl darbo grupės LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymui Nr. V-1165 „Dėl Psichikos ir kitų sveikatos būklių, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašo patvirtinimo" peržiūrėti ir pakeitimo projektui parengti sudarymo" pasitarimas. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusiame Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo bei papildymo projekto svarstyme, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Seimo Sveikatos reikalų komitetas.

Gruodžio 2 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre lankėsi Ukrainos Sveikatos apsaugos ministerijos bei teisėsaugos specialistai. Svečiams buvo pristatyta asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas informacinė stebėsenos sistema ASIS bei centro veikla psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir psichikos sveikatos gerinimo srityse. Pranešimus skaitė Priklausomybės ligų skyriaus vedėja bei vyr. specialistė.

Gruodžio 1 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, vykdydama institucinės globos pertvarką, organizavo seminarą „Komandinio darbo, modeliuojant kompleksiškai teikiamų bendruomeninių paslaugų sistemą, teoriniai ir praktiniai aspektai". Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Lapkričio 18 d. Valstybės institucijų kalbų centre vyko tarptautinis seminaras „Narkotikų, alkoholio, tabako naudojimo prevencijos priemonių svarba paaugliams“, kurio metu buvo pristatyta tarptautinė prevencinė programa jaunimui „Sniego gniūžtė“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Valstybės institucijų kalbų centras.

Lapkričio 14-18 d. Savižudybių prevencijos biuro specialistai, pagal Norvegų mobilumo programą, lankėsi Švedijoje ir domėjosi švedų darbu savižudybių prevencijos srityje. Susitikimuose dalyvavo atstovai iš Visuomenės sveikatos agentūros, Nacionalinės sveikatos ir gerovės tarybos, Suicidologinių tyrimų instituto (NASP), Nusižudžiusiųjų artimųjų organizacijos (SPES), NVO „Mind“, Autopsijų centro, Savižudybių prevencija vakaruose (SPIV), Psichikos sveikatos greitosios pagalbos (Sabbatsbergs sjukhus ligoninė), NVO Mamas retro.  

Lapkričio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl Teisėjų sveikatos tikrinimo aprašo pakeitimo projektui aptarti. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl darbo grupės teisės aktams, reglamentuojantiems pirminės psichikos sveikatos paslaugų teikimą bei apmokėjimą, peržiūrėti ir jų pakeitimo projektams parengti sudarymo" pasitarimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 8 d. Varėnos r. savivaldybėje vyko pasitarimas dėl pagalbos modelio priklausomiems asmenims kūrimo, motyvavimo gydytis. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinio socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“, Varėnos r. savivaldybė.

Lapkričio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 27 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 3 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės „Pagalbos vaikams, turintiems socialinės ir ekonominės raidos sutrikimų, koncepcijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektui parengti" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Spalio 26 d. mokslinėje praktinėje konferencijoje „Pagalba vaikams ir jų šeimoms savivaldybėse: iššūkiai ir galimybės“, vykusioje Mykolo Romerio universitete dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Mykolo Romerio universitetas.

Spalio 19 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės „Pagalbos vaikams, turintiems socialinės ir ekonominės raidos sutrikimų, koncepcijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektui parengti" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Spalio 17 d.Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Spalio 12 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės „Pagalbos vaikams, turintiems socialinės ir ekonominės raidos sutrikimų, koncepcijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektui parengti" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Spalio 9 d. Psichikos sveikatos dienai paminėti, Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistai dalyvavo ir moderavo VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyvos organizuotame „Psichozės labirinto" renginyje. Organizatoriai: VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyvos, VPSC.

Spalio 6–7 d. Liuksemburge, vyko pirmasis ES psichikos sveikatos kompaso forumas - „Kad išvengtum depresijos. Prieinamesnės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos". Renginio metu vyko diskusijos tarp įvairių sektorių politikos formuotojų, valstybių narių atstovų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus organizacijų bei mokslo / tyrimų institutų atstovų. Dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Trimbos institutas (Nyderlandai), NOVA universitetas (Lisabona), Suomijos psichikos sveikatos asociacija, EuroHealthNet, Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA).

Spalio 5 d. Liuksemburge vyko darbinis ES šalių psichikos sveikatos ekspertų susitikimas, kuriame buvo apžvelgti šalių narių pasiekimai ir problemos asmens psichikos sveikatos priežiūros srityje. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Europos Komisija.

Spalio 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos skyriuje vykusiame pasitarime dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyrius.

Spalio 3 d. 13.30 val. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko 2016 m. I-III ketvirčio pavaldžių įstaigų veiklos rezultatų bei planų aptarimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 3 d. 10.00 val. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl savižalos kodavimo TLK-10 AM kodais. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos valstybės saugos departamente vyko posėdis dėl darbo grupės kovos prieš terorizmą klausimams spręsti. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - LR Valstybės saugumo departamentas.

Rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje vyko tarptautinė konferencija „Psichologinė socialinė reabilitacija laisvės atėmimo vietose: patirtis ir perspektyvos". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Rugsėjo 27 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje vyko susitikimas su Seimo kontrolieriumi žmogaus teisių problemoms psichiatrijos įstaigose aptarti. Diskusijoje dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga.

Rugsėjo 27 d. viešojoje diskusijoje „Alkoholio politika Šiaurės šalyse ir Lietuvoje“ , vykusioje verslo centre „Pirklių klubas“, Vilniuje, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai – Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Rugsėjo 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės „Pagalbos vaikams, turintiems socialinės ir ekonominės raidos sutrikimų, koncepcijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektui parengti" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Rugsėjo 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas Pasaulio sveikatos organizacijos globalios iniciatyvos EVIPNET, savižudybių prevencijos iniciatyvoms Lietuvoje, klausimais. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusiame Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdyje dalyvavo Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų skyrių specialistai. Organizatorius – Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Rugsėjo 21 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko posėdis „Dėl darnaus asmenybės ugdymo ir visuomenės sveikatos". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.

Rugsėjo 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto, sudaryto sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1453 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Patologijų integruotos sveikatos priežiūros valdymo tarybos, kardiologijos, onkologijos, insulto, perinatologijos ir vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetų sudarymo" pakeitimo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: komiteto pirmininkas, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Rugsėjo 14-16 d. Prahoje vyko 5 Europos psichikos sveikatos konferencija (angl. 5th European Conference on Mental Health). Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė J. Stanislavovienė pristatė stendinį pranešimą „Suicidinių minčių ir ketinimų socialiniai determinantai tarp Lietuvos gyventojų", stendas rengtas kartu su Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialiste J. Sajevičiene. Organizatorius - Evipro.

Rugsėjo 8 ir 14 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vykusiame darbo grupės, sudarytos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. T1-278 pasiūlymams Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybės, savivaldybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo modelio sukūrimo, siekiant motyvuoti priklausomus asmenis gydytis, užtikrinti paslaugų tęstinumą po gydymo, išvengti atkryčio, parengti dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai.

Rugsėjo 8-10 d. Oviedo mieste (Ispanija) vyko 16-asis Europos savižudybių ir savižudiško elgesio simpoziumas, į kurį susirinko viso pasaulio suicidologai bei savižudybių prevencijos ekspertai. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė V. Andreikėnaitė. Organizatorius: IASP (Tarptautinė savižudybių prevencijos asociacija).

Rugpjūčio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl save žalojantiems pacientams paslaugų teikimo organizavimo tvarkos. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička bei vyr. specialistė J. Rimkevičienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl anoniminio gydymo teisinio reglamentavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 24 d. Ukmergės rajono savivaldybėje vyko susitikimas dėl Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos Tulpiakiemio kaimo gyventojų alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimo problemų. Susitikime dalyvavo Ukmergės rajono meras R. Janickas, Vaiko teisių apsaugos specialistai, seniūnijos socialiniai darbuotojai, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro bei visuomenės sveikatos biuro specialistai, Lietuvos Respublikos prezidentės patarėja A. Mečėjienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė I. Juozapavičienė, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius E. Subata ir Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja A. Širvinskienė, Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistas.

Rugpjūčio 9 d.Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės „Pagalbos vaikams, turintiems socialinės ir ekonominės raidos sutrikimų, koncepcijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektui parengti" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Liepos 19 d. Vilniaus apygardos vyriausiame policijos komisariate vyko susitikimas su Lietuvos policijos savižudybių prevencijos modelio kūrėjais (,,Aro" rinktinės psichologu R. Balčiūnu, VRM Policijos departamento Psichologų skyriaus vedėju A. Lošakevičiumi, Vilniaus apygardos VPK Psichologų skyriaus vedėja A. Vitkovskiene, psichologe S. Vilkutaityte) ir Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus specialistais. Aptartas Lietuvos policijos savižudybių prevencijos projektas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvos savižudybių prevencijoje, Vilniaus miesto ir regionų situacija.

Liepos 7 ir 18 d. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centre (Kalvarijų g. 153) vyko pasitarimas dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektų paraiškų vertinimo. Dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro, Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyrių vyr. specialistai. Organizatorius - Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Liepos 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės „Pagalbos vaikams, turintiems socialinės ir ekonominės raidos sutrikimų, koncepcijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektui parengti" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Birželio 30 d. Vilniaus jaunimo informacijos centre, vyko mokymai „Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartų taikymas. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Birželio 28 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko darbo grupės „Pagalbos vaikams, turintiems socialinės ir ekonominės raidos sutrikimų, koncepcijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano projektui parengti" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Birželio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto, sudaryto sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1453 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Patologijų integruotos sveikatos priežiūros valdymo tarybos, kardiologijos, onkologijos, insulto, perinatologijos ir vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetų sudarymo" pakeitimo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: komiteto pirmininkas, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Birželio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl priemonės Nr.08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas", finansuojamos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis probleminių klausimų ir projektų vykdytojų. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 13 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties tikslų, uždavinių ir priemonių, finansuojamų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis su Valstybės saugumo departamento atstovais. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Birželio 3 d. Vilniuje LR Seime vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Psichiatrijos ir teismo psichiatrijos paslaugų teikimo ypatumai Lietuvoje ir Izraelyje". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatoriai: LR Seimas, LSMU, Israel Medical Association.

Birželio 2 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko konferencija „Vaikų sveikatos priežiūros naujovės ir aktualūs klausimai". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokslų akademija.

Gegužės 25 d. Vilniuje viešbutyje „Crown Plaza“ vyko konferencija „Efektyvių alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių paieška šiuolaikinėje visuomenėje“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatoriai: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 26–27 d. Vilniuje, viešbutyje „Domus Maria“ vyko tarptautinis seminaras „Su alkoholiu siejami praradimai ir politinis atsakas Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras.

Gegužės 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros aktualijų. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto, sudaryto sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1453 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Patologijų integruotos sveikatos priežiūros valdymo tarybos, kardiologijos, onkologijos, insulto, perinatologijos ir vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetų sudarymo" pakeitimo", posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: komiteto pirmininkas, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Balandžio 28 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizavo viešą diskusiją „Ar švietimas gali padėti sumažinti savižudybių skaičių?". Diskutuota temomis: kodėl vaikai ir jaunimas ryžtasi pasitraukti iš gyvenimo? Kokie požymiai rodo, kad vaikui labai blogai? Kaip apie savižudybę galvojantį vaiką galėtų atpažinti mokytojai, tėvai? Kokie specialistai ar tarnybos gali padėti psichologinių sunkumų turintiems vaikams, jų tėvams bei pedagogams? Kaip padėti pasitraukusiųjų iš gyvenimo artimiesiems? Kaip pedagogui kalbėtis su mokiniais, kurių klasėje tai įvyko? Kaip stiprinti skirtingų už vaikų savižudybes atsakingų specialistų, tarnybų bendradarbiavimą? Diskusijoje dalyvavo švietimo ir mokslo viceministrė N. Istomina, Vilniaus m. tarybos narys M. Majauskas, SPB vyr. specialistas R. Misevičius, Vilniaus psichologinės-pedagoginės tarnybos vadovė R. V. Pivorienė, Vilniaus psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus vedėja V. Klimaitė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktorius V. Jankauskas.

Balandžio 27 d. LR Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis „Dėl šeimos gydytojo institucijos modelio įgyvendinimo". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Balandžio 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl 2016 m. prioritetinės teisėkūros iniciatyvos; išnagrinėti ir įvertinti įvairias alkoholinių gėrimų reklamos ribojimo galimybes ir galimą jų poveikį. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 21 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis ankstyvosios intervencijos paslaugų teikimo ir finansavimo klausimams aptarti. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 18 d. Seime vyko diskusija apie pasyvaus rūkymo prevenciją. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų institutas, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Balandžio 12 d. Priklausomybių ligų skyriaus vyr. specialistas dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuotame susitikime dėl prevencinių priemonių vykdymo Visagino mieste.

Balandžio 12 d. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre vyko tarptautinis seminaras „ŽIV infekcijos epidemiologija ir komunikacija". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistė. Organizatoriai: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras kartu su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru.

Balandžio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo už 2007-2015 m. ataskaitos rengimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė bei Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 18 d. Vilniuje vyko Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kitokie vaikai: gyvenimas su jais ir dėl jų". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: VU Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika, Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas, Lietuvos socialinės pediatrijos draugija.

Kovo 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto, sudaryto sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1453 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Patologijų integruotos sveikatos priežiūros valdymo tarybos, kardiologijos, onkologijos, insulto, perinatologijos ir vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetų sudarymo" pakeitimo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - komiteto pirmininkas, Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Kovo 1 d.Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos rašte nurodytoms problemoms aptarti. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 25–26 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Sveikas senėjimas – galimybės ir iššūkiai sveikatos sistemai“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 24 d. LR Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis „Dėl slaugos politikos įgyvendinimo". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Nacionalinė sveikatos taryba.

Vasario 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimu, vyko posėdis išnagrinėti asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas" parengtoje alternatyvioje ataskaitoje dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje keliamas problemas. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Vasario 19 d. Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamente vyko Savižudybių prevencijos biuro (SPB) specialistų susitikimas su Probacijos ir Resocializacijos skyrių pareigūnais. Dalyvavo SPB vedėjas M. Strička, vyr. specialistai R. Misevičius ir V. Andreikėnaitė, Probacijos skyriaus vedėjas S. Nikartas, Resocializacijos skyriaus vyr. specialistė N. Martinkevičienė. Aptartas tarpusavio bendradarbiavimas rengiant mokymus pirmiesiems pagalbos teikėjams bei probacijos pareigūnų apmokymų galimybės.

Vasario 3 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl greitosios medicinos pagalbos darbuotojų nusiskundimų dėl jų saugumui kylančios grėsmės greitosios medicinos pagalbos automobiliais į stacionarines asmens sveikatos priežiūros įstaigas transportuojant agresyvius ir (arba) turinčius psichikos sutrikimų asmenis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 21–22 d. Briuselyje vyko baigiamoji projekto „Bendri veiksmai dėl psichikos sveikatos ir gerovės“ (angl. „Joint Action on Mental Health and Welbeing“) konferencija. Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorė O. Davidonienė pristatė Lietuvos patirtį bei pasiekimus dirbant 8-ajame darbo pakete („Psichikos sveikata visose srityse“). Konferencijos metu svarstyti klausimai kaip stiprinti bendradarbiavimą tarp sveikatos, socialinio, darbo ir švietimo sektorių. Aptarti psichikos sveikatos iššūkiai, psichikos sveikata visose srityse, sėkmingas psichikos sveikatos ir gerovės politikos įgyvendinimas.

Sausio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-800 sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 15 d. Radiacinės saugos centre vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-724 „Dėl reorganizavimo proceso koordinavimo" posėdis. Direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika pristatė VPSC 2015 m. ir 2016 m. veiklos prioritetus. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 13 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente vykusiame pasitarime dėl ankstyvosios intervencijos paslaugų teikimo sveikatos priežiūros įstaigose dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Sausio 7 d. Pravieniškių pataisos namuose–atvirojoje kolonijoje vykusios Lygtinio paleidimo komisijos veikloje, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

2015 m.

Gruodžio 28 d.Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl pagalbos asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyvias medžiagas, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-800 sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Gruodžio 15 d.Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Gruodžio 11 d. vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų ir paauglių psichiatrija: iššūkiai ir galimybės" dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro specialistė J. Trinkūnienė ir skaitė pranešimą „Vaikų ir paauglių savižudybių situacija Lietuvoje: rizikos veiksniai ir prevencinės priemonės". Organizatoriai: Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika, Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrijos draugija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Gruodžio 5 d. Vilniaus atviro jaunimo centro „MES" Naujosios Vilnios atviroje jaunimo erdvėje vykusioje tėvų klubo diskusijoje apie narkotinių medžiagų vartojimo tarp paauglių keliamas problemas, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Vilniaus atviro jaunimo centras „MES".

Lapkričio 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl galimų sprendimų sugriežtinant priverstinio gydymo sąlygas asmenims, turintiems psichikos ir elgesio sutrikimų dėl alkoholio vartojimo dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-800 sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko pasitarimas – kaip Vilniuje veikiančios įstaigos ir organizacijos galėtų prisidėti prie savižudybių problemos sprendimo. Vilniaus miesto sveikatos politiką formuojančios įstaigos, policijos, nevyriausybinių ir vyriausybinių organizacijų atstovai aptarė savižudybių prevencijos memorandumą. Pasitarime dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro atstovai M. Strička, R. Kęstutienė. Organizatorius - Vilniaus miesto savivaldybė.

Lapkričio 25 d. Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biure vyko susitikimas su Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro direktore G. Sidoroviene, pavaduotoju P. Kasperūnu, vyr. specialiste M. Milieškaite. Susitikimo metu aptarti tarpinstitucinio bendradarbiavimo prioritetai ir galimybės Vilniaus m.,Vilniaus miesto savižudybių prevencijos memorandumas, konkretūs žingsniai 2016 m. Pasitarime dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro atstovai M. Strička, R. Kęstutienė, R. Misevičius.

Lapkričio 25 d. LR Seime Teisės ir teisėtvarkos komitete vyko svarstymas Baudžiamojo kodekso papildymo 392 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-2061, kurio tikslas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenį, kuris padarė baudžiamąjį nusižengimą dėl priklausomybės nuo alkoholinių gėrimų. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė.

Lapkričio 19 d. LR Seimo Spaudos konferencijų salėje vyko spaudos konferencija „Sveiki vaikai - sveikos visuomenės pagrindas" bei LR Seimo pleneriniame posėdyje buvo skaitomas Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas „Vaikų sveikata". Dalyvavo direktorė O. Davidonienė.

Lapkričio 16-17 d. Liuksemburge vyko ES valstybių ekspertų psichikos sveikatai darbinis susitikimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Europos Komisijos DG Sante.

Lapkričio 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1201 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės Psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo" pakeitimo" darbo grupės posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 10 d. Europa City Hotel Vilnius viešbutyje vyko konferencija „Azartiniai lošimai ir loterijos Lietuvoje. Atradimai ir praradimai.“ Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lapkričio 9-10 d. Briuselyje (Belgija) vyko radikalizacijos supratimo tinklo „Sveikatos" darbo grupės susitikimas (Radizalization Awareness Network „Health" Working Group) su kitų 8 RAN darbo grupių nariais. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas ir RAN Sekretoriatas.

Lapkričio 5 d. Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje vykusiame Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos, sudarytos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-229, posėdyje dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Lapkričio 5 d. Europos namuose vyko ekspertų ir visuomenės diskusija „Blaivybė keliuose: realybė ar utopija“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Žalieji Europos Parlamente, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje.

Lapkričio 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime su priklausomybės ligų centrų vadovais dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo, šių centrų teikiamų ambulatorinių priklausomybės ligų gydymo paslaugų finansavimo PSDF lėšomis nuo 2016 m., dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 27 d. Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Spalio 16 d., 23 d., 30 d., lapkričio 6 d., 13 d., gruodžio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-800 sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdyje, skirtame reabilitacijos bendruomenių finansavimo, priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepcijos (gairių) įgyvendinimui, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija.

Spalio 8 d. Valstybinėje ligonių kasoje vykusiame pasitarime dėl priklausomybės ligų specializuotų ambulatorinių paslaugų aprašo, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Valstybinė ligonių kasa, Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 30 d. Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija posėdis „Dėl sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldybėse". Dalyvavo direktorė O. Davidonienė.

Rugsėjo 29 d. Valstybinėje ligonių kasoje vykusiame pasitarime dėl priklausomybės ligų paslaugų teikimo ir apmokėjimo nuo 2016 m. dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatoriai: Valstybinė ligonių kasa, Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“ posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 18 d. Briuselyje (Belgija) vyko radikalizacijos supratimo tinklo „Sveikatos" darbo grupės šeštasis susitikimas (Radizalization Awareness Network „Health" Working Group). Dalyvavo direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas ir RAN Sekretoriatas.

Rugsėjo 16 d. VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika dalyvavo teisingumo ministro2015-07-28 įsakymu Nr. 1R-205 sudarytos darbo grupės pasiūlymams dėl asmenų, siekiančių tapti advokatais, advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos tobulinimo parengti posėdyje.

Rugsėjo 11 d. Budapešte (Vengrija) vyko ES valstybių ekspertų psichikos sveikatai seminaras „Įdiekime bendruomeninius psichiatrijos ir socialinės įtraukties centrus bei programas". Dalyvavo direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai - Europos Komisijos DG Sante ir projekto „Veikime kartu psichikos sveikatos stiprinimui ir gerbūviui" (,,Joint Action Mental Health and Well-being") vadovai.

Rugsėjo 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-800 sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 13 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko parengiamųjų darbų ES fondų investicijoms pagal kryptis aptarimas. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 11 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl profesinių kvalifikacinių reikalavimų psichoterapeutui patvirtinimo projekto. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Liepos 30 d., rugpjūčio 6 d., 13 d. Pravieniškių pataisos namuose–atvirojoje kolonijoje vyko Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos, sudarytos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-229, susitikimas. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Liepos 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“ posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, valstybės informacinės sistemos modernizavimo, finansavimo problemų bei situacijos dėl duomenų tvarkymo patikros aptarimas. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 21 d. Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriuje vyko susitikimas su Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos nariais. Susitikimo metu buvo pristatytas tyrimas apie emocinės pagalbos linijų veiklos kokybę. Tyrimo metu buvo vertintos dvi emocinės paramos linijos: Jaunimo linija ir Vaikų linija. Susitikime dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja K. Auruškevičienė, LEPTA direktorius T. Baranovas, LEPTA valdybos narys P. Skruibis, VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika, SPB vyr. specialistė R. Kęstutienė ir SAM atstovai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir DISC metodikos taikymo problemų. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl anoniminių psichikos ligomis sergančių pacientų gydymo galimybių aptarimo. Dalyvavo O. Davidonienė.

Liepos 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-800 sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujos redakcijos projektui parengti posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos apsaugos ministerijos ir Europos Komisijos Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomosios agentūros organizuotas seminaras -,,Informacinė diena: Trečioji daugiametės ES sveikatos srities 2014-2020 m. programa“, kuriame O. Davidonienė skaitė pranešimą „VPSC patirtis vykdant EK finansuojamus projektus“.

Liepos 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl profesinių kvalifikacinių reikalavimų psichoterapeutui patvirtinimo projekto. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Birželio 29-30 d. Liuksemburge vyko projekto „Veikime kartu psichikos sveikatai ir gerbūviui" visų darbo paketų darbų eigos ir tarpinių rezultatų pristatymas ir aptarimas. Dalyvavo bei pranešimą skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Europos Komisijos Generalinis Sveikatos ir maisto saugumo direktoratas (DG Health and Food Safety).

Birželio 12 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus tvarkos projekto. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Birželio 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl profesinių kvalifikacinių reikalavimų psichoterapeutui patvirtinimo projekto. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Birželio 3 d. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centre vyko seminaras „Komunikacija apie užkrečiamąsias ligas“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistė. Organizatoriai: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Lietuvos žurnalistų sąjunga.

Birželio 3 d. Teisingumo ministerijoje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Gegužės 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“ posėdis. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko mokslinė praktinė konferencija „Psichoaktyviosios medžiagos: naujos tendencijos ir politiniai sprendimai". Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatoriai: NTAKD, VU Medicinos fakultetas Visuomenės sveikatos institutas, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras.

Gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Psichikos sveikatos politika Europoje ir Lietuvoje 10 metų po Helsinkio konferencijos: nuo pokyčių vizijos iki rezultatų". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė bei Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Organizatoriai: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetu, Sveikatos apsaugos ministerija bei Seimo Sveikatos reikalų komitetu.

Gegužės 10-13 d. Helsenkyje (Suomija) vyko tarptautinė konferencija „Psichikos sveikata visose politikose - tvarumo ir augimo skatinimas Europoje". Pranešimą „Psichikos sveikata visose politikose" skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Europos Komisija ir projekto „Veikime kartu psichikos sveikatos stiprinimui ir gerbūviui" „Joint Action Mental Health and Well-being") vykdytojai.

Gegužės 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl psichoterapijos paslaugų organizavimo ir psichoterapeutų profesinės veiklos esamos situacijos ir problemų. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 27 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko vaikų socializacijos centrų pogrupio posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Balandžio 21 d., gegužės 21 d.Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-457 sudarytos darbo grupės „Dėl prievartos prieš vaikus diagnostikos metodinių rekomendacijų atnaujinimo". Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko posėdis dėl specialiųjų mokyklų pertvarkos. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Balandžio 16 d. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje vyko susitikimas su šios įstaigos Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriaus vedėja V. Dapšiene. Susitikime dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro specialistai V. Markevičius, R. Kęstutienė ir A. Želvienė. Susitikimo tema – psichologinio konsultavimo aktualijos, konsultavimas internetu. Organizatorius - Savižudybių prevencijos biuras.

Balandžio 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-1094, posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas.

Balandžio 13 d. Finansų ministerijoje vykusioje apskritojo stalo diskusijoje „Lošimai ir jų pasekmės asmeniui ir visuomenei" dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Finansų ministerija.

Balandžio 10 d. Vilniaus universitete vyko VI-oji kasmetinė Vilniaus Traumų psichologijos konferencija „Gyvenimas po lūžio: kultūrinė traumų įveika“. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro specialistės A. Želvienė ir R. Kęstutienė. Konferencijos organizatoriai: Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra, Lietuvos psichologų sąjunga ir Lietuvos traumų psichologijos asociacija.

Balandžio 9 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko vaikų socializacijos centrų pogrupio posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Balandžio 8 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko dviejų pogrupių (Specialiųjų mokyklų/centrų pertvarkos bei Vaikų socializacijos centrų pogrupių) posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Balandžio 3 d., 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų atrankos konkurso komisijos sudarymo“ posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistės. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Armėnijos sveikatos sistemos delegacijos nariu V. M. Vartazarianu (Armėnijos sveikatos apsaugos ministerijos Medicinos pagalbos politikos skyriaus viršininkas). Aptarti psichikos sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvoje klausimai, Lietuvos patirtis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-853 Mobiliosios psichiatrinių krizių valdymo komandos paslaugų teikimo aprašo projektui parengti, posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 24-25 d. vyko visuomenės sveikatos technologijų vertinimo specialiųjų gebėjimų ugdymo 2 dienų kursas „Visuomenės sveikatos technologijų ekonominio efektyvumo vertinimas". Dalyvavo Psichikos sveikatos bei Priklausomybės ligų skyrių specialistai. Organizatorius - Higienos institutas.

Kovo 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko vaikų socializacijos centrų pogrupio posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Kovo 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, projektų atrankos konkurso komisijos sudarymo“ posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistės. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1024 „Dėl darbo grupės priklausomybių ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugų teikimo aprašo projektui parengti“ posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-201/1R-32 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. V-841/1R -232 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo“ posėdis, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Valstybės kontrolės rašto. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 17 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano paketimo projektui parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija

Kovo 13 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko vaikų socializacijos centrų pogrupio posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Švietimo ir mokslo ministerija.

Kovo 13 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Netinkamo elgesio su vaikais prevencijos politikos dialogas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Orgnizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, PSO Europos regiono biuras.

Kovo 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl priklausomybės ligų centrų veiklos optimizavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-853 „Dėl darbo grupės mobiliosios psichiatrinių krizių valdymo komandos paslaugų teikimo aprašo projektui parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko vadovybės pasitarimas su pavaldžių įstaigų vadovais, kurio metu buvo pristatyta Sveikatos apsaugos ministerijos naujoji struktūra. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Kovo 3-5 d. Hagoje (Olandija) vyko forumas „Psichikos sveikata ir darbas: apjungiant įdarbinimo ir sveikatos politikas", kurio pagrindinis tikslas aptarti galimybes bendriems veiksmams psichikos sveikatos ir įdarbinimo politikoje, tuo pačiu parodant, kad psichikos sveikatos problemos turi būti sprendžiamos į tai įsitraukiant Sveikatos apsaugos ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistus. Organizatorius - Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO).

Kovo 2 d. Vilniaus universitete vyko seminaras, skirtas trumpalaikės psichologinės pagalbos mėginusiems nusižudyti klausimais. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vadovas V. Markevičius. Organizatorius - Vilniaus universitetas.

Vasario 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1024 „Dėl darbo grupės priklausomybių ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugų teikimo aprašo projektui parengti sudarymo“. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 26 d. vyko konferencija „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos". Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: Sveikatos apsaugos ministerija, Higienos institutas.

Vasario 19-20 d. Prahoje (Čekija) vyko radikalizacijos supratimo tinklo „Sveikatos" darbo grupės septintasis susitikimas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas (European Commision Home Affairs Directorate - General) ir Ran sekretoriatas.

Vasario 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-201/1R-32, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, teikiamų asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, įvertinti, posėdis. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko susitikimas su Ekonomikos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertais. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 8-10 d. Briuselyje (Belgija) VPSC direktorė O. Davidonienė dalyvavo kelių šalių narių atstovų susitikime dėl efektyvaus ES struktūrinių fondų panaudojimo, tęsiant bendradarbiavimą su Čekijos kompanija Ernst&Young pagal Europos Komisijos direktorato DG Sanco užsakymą.

Vasario 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje 14 val. įvyko susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerijos Motinos ir vaiko sveikatos valdybos direktore R. Baranauskiene, Vaikų sveikatos skyriaus vedėja A. Balčiūniene, NVO vaikams konfederacija vaikams direktore E. Urboniene ir valdybos pirmininke dr. G. Žilinskiene. Susitikime dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė, Savižudybių prevencijos biuro ir Sveikatos apsugos ministerijos specialistai. Buvo aptartos prioritetinės vaikų sveikatos stiprinimo programų sritys, savižudybių prevencijos problematika Lietuvoje bei tarpžinybinio bendradarbiavimo galimybės. Organizatorius - Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Sausio 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014-12-03 įsakymu Nr. V-1260 „Dėl darbo grupės Vaikų hiperkinezinių sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo projektui parengti sudarymo" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 23 d. Kaune vyko konferencija „Psichiatrija bendroje medicinoje: praeitis, dabartis, ateities perspektyvos". Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatoriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Psichiatrijos klinika, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Sausio 20-21 d. Briuselyje vyko AdoCare projekto 10 Europos valstybių atstovų susitikimas dėl vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų situacijos. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - AdoCare.

Sausio 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014-06-13 įsakymu Nr. V-697 „Dėl darbo grupės kompensuojamųjų vaistų, skirtų psichikos ir elgesio sutrikimams gydyti, skyrimo, indikacijoms peržiūrėti" posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė bei Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 15 d. Kultūros ministerijoje vyko darbo grupės patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-1147 „Dėl darbo grupės teisės aktams, reglamentuojantiems pagalbą vaikams, sergantiems įvairiapusiais raidos sutrikimais, peržiūrėti ir įvertinti bei reikalingiems jų projektams parengti sudarymo", posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.