2009 m.

 

 

VPSC organizuojami renginiai, skaitomi pranešimai, teikiamos konsultacijos, atvirų durų dienos

Dalyvavimas darbo grupėse, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose

VPSC žiniasklaidoje


VPSC organizuojami renginiai, skaitomi pranešimai, teikiamos konsultacijos, atvirų durų dienos

Gruodžio 10 d. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninės Konferencijų salėje vyko seminaras „Asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, palaikomojo gydymo ir psichosocialinės reabilitacijos derinimas. Šeimos narių ir bendruomenės institucijų įtraukimas teikiant paslaugas, užtikrinančias asmenų prisitaikymą visuomenėje“. Pranešimą apie stresą skaitė Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas A. Dambrava. Organizatorius Respulikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.

Gruodžio 10 d. AB Lietuvos Geležinkeliai vyko vykdant tarptautinio projekto "Smurtas prieš moteris darbe. Pasikalbėkime", organizuoto konkurso "Geranoriškiausia Darbovietė" apdovanojimo renginys. Organizavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Informacijos ir ryšių skyrius.

Gruodžio 10 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyko Psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos konkursas skirtas vaikų globos namų auklėtiniams "Linksmi, kūrybingi, stipresni už priklausomybę". Organizatoriai: Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybės ligų skyrius ir Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras.

Gruodžio 8 d. 10 val. Kėdainių visuomenės sveikatos biure vyks seminaras „Streso valdymas kritinėse situacijose", skirtas policijos darbuotojams. Pranešėjas VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas A. Dambrava.

Gruodžio mėn. buvo paskelbta Bendrumo akcija "Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui". Akcijos dalyviai kuria kalėdinius sveikinimus-atvirukus, kuriuose tekstas rašomas ranka. Kiekvienas akcijos dalyvis, savo nuožiūra arba bendradarbiaudamas su savo miesto ar rajono savivaldybe, gydymo ar globos įstaiga pasirenka vienišus žmones, kuriems patys įteikia sukurtus atvirukus. Organizatorius VPSC Informacijos ir ryšių skyrius.

Lapkričio 26 Šiaulių m. savivaldybėje vyko respublikinė konferencija "Alzheimerio liga: iššūkiai ir sprendimai. Psichiatrijos aktualijos šiandiena". Pranešimą "Suicidai ir jų prevencija Lietuvoje" skaitė VPSC direktorė O.Davidonienė. Organizatorius VšĮ Dainų PSPC psichikos sveikatos centras.

Lapkričio 16, 17, 19d.d. LR Seime vyko konferencija "Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijoje". Pranešimą skaitė VPSC direktorė O.Davidonienė. Organizatoriai: Narkotikų kontrolės departamentas, Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Lapkričio 13 ir 16 d. VPSC kartu su Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centru vykdydydami Narkotikų kontrolės departamento prie LR vyriausybės tikslinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektą "Linksmi, išradingi, stipresni už nepriklausomybę" organizavp paskaitas Panevėžio Algimanto Bandzos vaikų globos namuose ir Vilniaus vaikų globos namuose "Gilė" apie psichoaktyvių medžiagų žalą. Paskaitas skaitė VPSC Priklausomybių ligų skyriaus vyr.specialistės D.Stonytė ir R.Čižauskaitė.

Lapkričio 9 d. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, kurios tikslas - vykdyti Vilniaus miesto visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir ugdymo veiklą.

Lapkričio 5 d. LR Seime (Konferencijų salėje) vyko tarptautinė konferencija ,,Naujos narkotikų vartojimo tendencijos: faktai ir sprendimai", kurioje pranešimą ,,Aktyvūs psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos metodai: VPSC patirtis" skaitė VPSC direktorė O.Davidonienė. Dalyvavo VPSC priklausomybės ligų skyriaus vedėja A.Čepulytė bei vyr.specialistė D.Stanytė.

Lapkričio 3 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre, siekiant stiprinti bendradarbiavimą visuomenės psichikos sveikatos srityje, vyko susitikimas su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovais. Dalyvavo Priklausomybės ligų ir Psichikos sveikatos skyrių atstovai.

Spalio 28 d. LR Seime vyko Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis "Dėl psichikos sveikatos situacijos Lietuvoje. Savižudybės: pokyčiai, jų priežastys ir siūlomi sprendimai". Pranešimą "Savižudybės Lietuvoje per psichikos sveikatos ir platesnio konteksto prizmę" skaitė VPSC direktorė O.Davidonienė.

Spalio 14 d. Alytaus miesto savivaldybės salėje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras "Bendruomenės sveikatos rodiklius lemiantys veiksniai: nuo traumų iki užkrečiamų ligų", kurį organizavo Valstybinis aplinkos sveikatos centras. Pranešimą "Savižudybių priežastys ir jų prevencija" skaitė VPSC direktorė O.Davidonienė.

Spalio 14 d. VšĮ Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centre vyko seminaras "Psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonių įgyvendinimas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veikloje", kurį organizavo VPSC. Pranešimus skaitė: VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė - "Gyventojų alkoholio vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimas", VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė R. Čižauskaitė - "Gyventojų alkoholio vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimas", VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė R. Adlienė - "Visuomenės sveikatos specialisto vaidmuo vykdant smurto, patyčių ir savižudybių prevenciją mokyklos bendruomenėje", VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė D. Šulienė - "Tabako vartojimo prevencija ir Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimo organizavimas", VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vyr. specialistė J. Stanislavovienė pristatė projektą "Smurtas darbe prieš moteris… Pasikalbėkime".

Spalio 16 d. Kėdainiuose, J.Basanavičiaus g. 57. vyko seminaras "Streso valdymas kritinėse situacijose", skirtas priešgaisrinės saugos tarnybos darbuotojams. Pranešėjas VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas A.Dambrava.

Birželio 3–6d. Vilniuje vyko Europos konferencija vaiko su negalia klausimais "From myth to evidence"(Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability). VPSC - vienas iš partnerių. Dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vyr.specialistė J. Stanislavovienė.

Birželio 2-3d. Valstybiniame aplinkos sveikatos centre vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai "Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai", kuriuose paskaitas skaitė: VPSC direktorė O. Davidonienė - "Teisės aktai, reglamentuojantys alkoholio, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolę bei jų vartojimo prevenciją", Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė - "Alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikis žmogui ir jo aplinkai", vyr.specialistė L. Ignatavičiūtė - "Stacionari ir ambulatorinė pagalba. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis", vyr. specialistė R. Čižauskaitė - "Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, psichologinė ir socialinė pagalba. Savigalbos organizacijų veikla".

Birželio 1 d. Vilniaus m. universitetinėje ligoninėje buvo apdovanoti Pasaulio dieną be tabako gimę kūdikiai. Akcijos "Gimiau nerūkantis" vienas iš partnerių yra Valstybinis psichikos sveikatos centras.

Gegužės 29 d. 9 val. Seimo Konferencijų salėje vyko konferencija „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijai 20 metų: problemos ir aktualijos“, kurią parengė Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija kartu su Seimo Socialinių reikalų ir darbo reikalų komitetu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pranešimą „Vaikų priklausomybių gydymas. Vaikų psichikos sveikatos sutrikimai“ skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Gegužės 28 d. Marijampolės m. savivaldybės salėje vyko apskritojo stalo diskusija "Rizikos užsikrėsti ŽIV mažinimo strategijos tarp švirkčiamųjų narkotikų vartotojų Marijampolėje". VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė skaitė pranešimą "ŽIV/AIDS ir narkomanijos politikos, prevencijos ir priežiūros situacija šalyje ir regione".

Gegužės 21 d. VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vyr.specialistas A. Dambrava skaitė paskaitą "Nerimas ir depresija šeimos gydytojo darbe".

Gegužės 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko apskritojo stalo diskusija dėl paslaugų prieinamumo švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Šiauliuose. VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė skaitė pranešimą ,,ŽIV/AIDS ir narkomanijos politikos, prevencijos ir priežiūros situacija šalyje ir regione".

Gegužės 13 d. Vilniaus P.Skorinos vidurinėje mokykloje VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė R. Čižauskaitė skaitė paskaitą apie alkoholio žalą.

Gegužės 6 d. Kėdainių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko seminaras „Vaikų sveikatos priežiūra – vertinga investicija į šalies ekonomikos stiprinimą“, kuriame pranešimą apie savižudybių priežastis ir jų prevenciją skaitė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Balandžio 28d. Antakalnio poliklinikos salėje (Antakalnio g. 59, Vilnius) vyko mokslinė praktinė konferencija - ,,Psichosocialinės, socialinės ir profesinės reabilitacijos bei socialinės paslaugos psichikos neįgaliesiems". Pirmininkavo - VPSC direktoriaus pavaduotojas M.Rusteika, dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė R. Adlienė.

Balandžio 27d. SAM priimamajame konsultavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vedėja N. Bučelytė.

Balandžio 24d. vyko jaunimo konferencija "Mano gyvenimo stilius!... Koks jis?". VPSC vienas iš konferencijos partnerių. VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė skaitė pranešimą "Geriausi įgyvendintų blaivybės projektų pavyzdžiai" Dalyvavo VPSC vyr. specialistės D. Šulienė, L. Ignatavičiūtė, V. Baliulytė.

Balandžio 8 d. ir 17 d. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialsitė L. Ignatavičiūtė skaitė paskaitą apie alkoholio žalą sveikatai ir šeimai.

Kovo 24 d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre lankėsi Suomijos HUMAK universiteto organizacijos "Preventiimi", dirbančios su jaunimu psichoaktyvųjų medžiagų vartojimo profilaktikos srityje, atstovai. Specialistai dalinosi prevencinio darbo patirtimi , aptarė bendravimo galimybes.

Kovo 17 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centre vyko mokslinė praktinė konferencija "Moksleivių psichinės ir fizinės sveikatos sauga". VPSC Informacijos ir ryšių sk. vyr.specialistė J. Stanislavovienė skaitė pranešimą "Stresas darbe gali sukelti depresiją".

Kovo 17d. Vilniaus apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centre vyko mokslinė praktinė konferencija "Aktualūs moksleivių sveikatos klausimai". VPSC Priklausomybės ligų sk. vyr. specialistė Daiva Stanytė skaitė pranešimą tema "Psichoaktyviųjų medžiagų klasifikacija, poveikis ir vartojimo priežastys moksleivių tarpe"

Kovo 6 d. VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D. Šulienė pravedė paskaitą-viktoriną Vilniaus m. "Sietuvos" vidurinės mokyklos 7 a klasės moksleiviams rūkymo prevencijos tema, demonsravo 2 filmus apie alkoholio žalą. Dalyvavo 22 mokiniai, klasės auklėtoja mokytoja Genovaitė Steponavičienė.

Vasario 26 d. Civilinės saugos mokymo centre VPSC Psichikos ligų skyriaus vedėja N.Bučelytė civilinės saugos kursų klausytojams skaitė paskaitą ,,Ekstremalių situacijų įtaka žmogaus psichikai. Ūmūs ir lėtiniai psichikos sutrikimai po psichologinių traumų".

Vasario 25-26 d. VPSC Priklausomybės ligų sk. vyr. specialistė R. Čižauskaitė Vilniaus A. Puškino vid.mokyklos 8 kl. mokiniams skaitė paskaitą "Žalingas alkoholio poveikis".

Vasario 5 d. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vyr.specialistas A. Dambrava skaitė paskaitą "Terminalinių ligonių psichologinės ir psichiatrinės problemos. Diagnostika ir gydymas. Terminalinių ligonių sveikatos priežiūros etiniai aspektai. Bendravimas su sunkiais sergančiais ligoniais, jų artimaisiais, su kitais specialistais. Sveikatos priežiūros specialistų stresas ir "perdegimo fenomenas". Klinikinių atvejų analizė". Paskaita skirta visų specialybių gydytojams, universitetinio išsilavinimo slaugos specialistams ir sveikatos priežiūros administratoriams.

Sausio 22d. VPSC Priklausomybės ligų sk. vyr. specialistė R. Čižauskaitė Vilniaus "Gabijos"gimnazijos 11 kl. mokiniams skaitė paskaitą "Žalingas alkoholio poveikis".

Sausio 21d. VPSC Priklausomybės ligų sk. vyr. specialistė D.Stanytė Žemynos pagr. mokyklos 8 klasės mokiniams skaitė paskaitą " Narkomanijos problema jaunimo tarpe".

 

___________________________________________________________________________________________________

Dalyvavimas darbo grupėse, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose

Gruodzio 10-12 d. Budapešte vyksta Konferencija "Depresijos ir savižudybių prevencija - padarykime kad tai vyktų". Organizatoriai - Europos Komisija, kartu su Vengrijos sveikatos ministerija bei PSO Europos regiono biuru. Dalyvauja VPSC direktorė O.Davidonienė

Gruodzio 9 d. Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centre vyko pasitarimas dėl privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai reglamentavimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir vyr. specialistė D. Šulienė.

Gruodžio 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje buvo skaitoma paskaita-seminaras antikorupcijos klausimais. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M.Rusteika.

Gruodžio 9 d. 11.15 val. LR Seime vyko LR Žmogaus teisių komiteto posėdis, kuriame buvo svarstomas Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektas Nr.XP-3149. Dalyvavo VPSC direktoė O.Davidonienė.

Gruodžio 3d. Sveikatos apsaugos ministerijoje Visuomenės sveikatos departamente vyko pasitarimas dėl privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai reglamentavimo, organizavimo ir mokymo programos turinio peržiūrėjimo. Dalyvavo VPSC Priklausomybės ir ligų skyriaus vedėja A.Čepulytė ir vyr.specialisrė D.Šulienė.

Gruodžio 2 d. 13.00 val. LR Seime vyko LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdis Dėl įstatymų projektų Nr.XIP-1285, Nr.XIP-1286, Nr.XIP-1287, Nr.XIP-1288ir Nr.XIP-1289 klausymų. Dalyvavo VPSC diektorė O.Davidonienė.

Gruodžio 2 d. 10.00-11.00 val. LR Seime vyko LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdis, kur buvo svarstytą: Baudžiamojo kodekso 153 straipsnio pakeitimio bei Kodekso papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas ir Civilinio kodekso 3.14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Svarstyme dalyvavo VPSC diektorė O. Davidonienė.

Gruodžio 1d. Vilniuje vyko Nacionalinė konferencija "ŽIV prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir laisvės atėmimo vietose: išmoktos pamokos, nauji iššūkiai ir galimybės". Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A.Čepulytė ir vyr.specialistė D.Stanytė. Organizatoriai UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)

Lapkričio 20 d. „Reval Hotel” konferencijų centre vyko antroji kasmetinė Vilniaus universiteto ir Kauno medicinos universiteto Psichiatrijos klinikų konferencija „Diagnostikos ir gydymo reikšmė ekonominei psichikos sutrikimų naštai“. Dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistas A. Dambrava.

Lapkričio 19 d. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje vyko vaiko teisių apsaugos kontrolierės 2009 m. spalio 28 d. įsakymu Nr.V-47 sudarytos darbo grupės dėl vaikų, sergančių psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimais gydymo posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė.

Lapkričio 19 d. LR Seime vyko konferencija "Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo įstaigose", kurioje dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistės D. Šulienė ir R. Čižauskaitė.

Lapkričio 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-693 sudarytos visuomenės sveikatos projektų, finansuojamų 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, koordinavimo grupės posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Lapkričio 18 d. Vilniaus priklausomybės centre vyko seminaras "Atvejo vadyba taikant farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais preparatais". Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė R.Čižauskaitė.

Lapkričio 12-13 d. LR Seime vyko tarptautinė konferencija "Ankstyvosios prevencijos galimybės stiprinant psichologinį vaikų atsparumą ir pasirengimą įveikti kasdienio gyvenimo problemas", skirta tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos "Zipo draugai" įgyvendinimo Lietuvoje dešimtmečiui pažymėti. Dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė,  Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja J.Utkuvienė, Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė V. Baliulytė, Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistės D.Šulienė bei R.Čižauskaitė. Organizatoriai: LR Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Švietimo plėtros centras.

Lapkričio 11 d. 13.00 val. Visuomenės sveikatos departamente vyko susitikimas dėl bendradarbiavimo stiprinimo. Dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė.

Lapkričio 11d. 8.30 val. LR Seime vyko Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos posėdis:
1. Dėl neapdraustų suaugusiųjų asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, gydymo ir šių paslaugų finansavimo 2010 metais; 2. Dėl priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos kreipimosi "Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, organizavimo, teikimo bei finansavimo sistemos Lietuvoje parengimo". Diskusijose dalyvavo VPSC diektorė O. Davidonienė.

Lapkričio 11 d. Teisingumo ministerijos Kolegijų salėje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr.426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko seminaras „TAPIS naujų galimybių pristatymas. Projektų derinimas ir pateikimas Vyriausybei el. erdvėje“, kuriame dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus vyr. specialistė L. Jakovuk bei Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė V. Baliulytė.

Lapkričio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyko Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos metinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo Priklausomybės ligų vyr.specialistės D. Šulienė ir R. Čižauskaitė.

Lapkričio 4 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyko Vidaus reikalų ir Sveikatos apsaugos ministerijų vadovų, Policijos Departamento vadovų pasitarimas, kuriame buvo aptartos problemos, susijusios su asmenų, norinčių įsigyti šaunamąjį ginklą, medicininio patvirtinimo tvarka. Sveikatos apsaugos ministeriją atstovavo VPSC direktorė O.Davidonienė.

Spalio 29 - 30 d. Viešbutyje "Holiday Inn" vyko tarptautinė konferencija "Socialinė ekonomika ir socialinės inovacijos", kurioje dalyvavo Priklausomybių ligų skyriaus vyr.specialistė R.Čižauskaitė.

Spalio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl "Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimo", įgyvendinant 2007-20013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė.

Spalio 27 d. Viešbučio "Barbakan" seminarų salėje, Bokšto 19/ Šv. Kazimiero g.12, Vilniuje, vyko konferencija ,,Psichikos sveikata ir vystomasis bendradarbiavimas" beikonkursas "Kovok už psichikos sveikatą". Tai Europos Komisijos bei Nacionalinio tarptautinio bendradarbiavimo ir tvarios plėtros komiteto bei nevyriausybinių organizacijų "HealthNet TPO", "Global Initiative on Psychiatry", "Estuar" remiamos veiklos, siekiant informuoti visuomenę apie psichikos sveikatą. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus atstovės - R. Adlienė ir V. Baliulytė.

Spalio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko spaudos konferencija "Kova su rūkymu naujienos Lietuvoje ir Europoje". Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D.Šulienė.

Spalio 9 d. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje vyko mokslinė - praktinė konferencija skirta Pasulinei psichikos sveikatos dienai. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr.specialistės.

Spalio 8 d. Teisingumo ministerijos Kolegijų salėje vyko LR Vyriausybės 2000-04-14 nutarimu Nr.426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Spalio 7d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės "Dėl darbo grupės pacientų srautų nukreipimo į atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašui parengti sudarymo" posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktorė O.Davidonienė.

Spalio 2d. VPSC direktorė O. Davidonienė dalyvavo seminare "Sveikata restruktūrizavimo metu: ES rekomendacijų įgyvendinimo poreikis ir galimybės Lietuvoje".

Rugsėjo 30 d. Vidaus reikalų ministerijoje vyko pasitarimas dėl medicininių patikrinimų dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

VPSC direktorė O. Davidonienė dalyvavo seminare "Sveikata restruktūrizavimo metu: ES rekomendacijų įgyvendinimo poreikis ir galimybės Lietuvoje".

Rugsėjo 29-30 d. Stokholme Europos Komisija ir Švedijos Sveikatos ir socialinių reikalų ministerija organizavo konferenciją "Promotion of Mental Health and Well-being of Children and Young People - making it happen". Dalyvavo ir stendinį pranešimą pristatė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Rugsėjo 21 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartams peržiūrėti, posėdis, kuriame dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika.

Rugsėjo 17-19 d. Lietuvos parodų centras LITEXPO, Laisvės pr. 5 (5 salė) organizavo BALTMEDICA parodą, kurioje daug renginių buvo skirta specialistams bei visuomenei. Valstybinio psichikos sveikatos centro specialistai aktyviai dalyvavo parodoje, vedė seminarus ir diskusijas. Programa >>>

Rugpjūčio 18 d. 10 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 204 auditorijoje vyko sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr.V-599 sudarytos nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, projektų vertinimo komisijos posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė R.Adlienė.

Rugpjūčio 5d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl parodos Baltmedic, dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vyr. specialistė J. Sajevičienė.

Rugpjūčio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijos 204 a. vyko pasitarimas, kuriame buvo svarstomos pastabos dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vedėja N. Bučelytė ir vyr. specialistė V. Baliulytė.

Birželio 23d. Vilniaus universiteto centrinių rūmų Teatro salėje vyko renginys tema "Lietuvos psichiatrijos istorija", skirtas VU Psichiatrijos klinikos Profesoriaus ir LPA prezidento habil.dr. Algirdo Dembinsko 70-mečiui. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir direktorės pavaduotojas M. Rusteika.

Birželio 18 d. vyko Trečiosios Europos konferencijos sveikatos stiprinimo mokyklose klausimais ,,Geresnė mokykla - sveikesnė mokykla" nacionalinė diena, dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D. Šulienė.

Birželio 17 d. Seimo Europos informacijos biure buvo surengta diskusija "ES patirtis. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas tarp bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir aukštųjų mokyklų studentų Lietuvoje 2008 m. " Šioje diskusijoje dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė Daiva Stanytė.

Birželio 15-17 d. vyko Trečioji Europos konferencija sveikatos stiprinimo mokyklose klausimais ,,Geresnė mokykla - sveikesnė mokykla", kurioje dalyvavo Priklausomybės skyriaus vyr.specialistės.

Birželio 10-12 d. VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vyr.specialistė J. Stanislavovienė dalyvavo projekto „Koordinuotų ir visapusių ŽIV ir AIDS prevencijos priemonių tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir jų lytinių partnerių tinklo plėtimas” ekspertų susitikime, kuris vyko Narva-Jõesuu (Estija).

Birželio 10 d. 15val. VU Filosofijos fakulteto 106 auditorijoje vyko doc. Laimos Bulotaitės knygos "Priklausomybių anatomija", dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistės D. Stanytė ir D. Šulienė.

Birželio 8-9 d. Kaune vyko mokymai „LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSAS: Kaip mažinti įtampą darbovietėje ir kurti sąlygas darbuotojų produktyvumui be papildomų kaštų“ (organizatorius - UNDP Lithuania). Dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vyr.specialistė J. Stanislavovienė.

Birželio 10 d. Reval Hotel Lietuva viešbutyje vyko konferencija "Lietuvos vaikams ir sveikatos apsaugai: EEE parama 2004-2009". Organizavo Norvegijos Karalystės ambasada Ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja J. Utkuvienė.

Birželio 8-9d. Rygoje vyko tarptautinė konferencija „Šiaurės ir Baltijos šalių konferencija dėl smurto šeimoje: sveikatos sektoriaus vaidmuo tarpžinybiniame darbe“. Organizatoriai – PSO Europa, Latvijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Latvijos visuomenės sveikatos agentūra, Šiaurės ministrų taryba, remia Norvegijos Vyriausybė. Dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Informacijos ir ryšių vyr. specialistė J.Sajevičienė ir Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė R. Adlienė.

Birželio 1-2 d. „Panoramos“ viesbučio konferencijų centro salėje Humanitas vyko tarptautinė konferencija „Menas sveikatai: patirtis ir perspektyvos“. Dalyvavo Informacijos ir ryšių bei Psichikos sveikatos skyrių specialistai.

Gegužės 29 d. 11.30 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 204 salėje vyko spaudos konferencija, skirta Pasaulinei dienai be tabako. Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D. Šulienė ir Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja J. Utkuvienė.

Gegužės 20d. LR Seimo Europos informacijos biure vyko seminaras "Europos Narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras - pagrindinis kovos su narkotikais informacinis centras Europos Sąjungoje", kuriame dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė ir vyr.specialistė D. Stanytė.

Gegužės 15 d. VU Medicinos fakultete, Čiurlionio g. 21, Didžiojoj auditorijoj, vyko mokslinė – praktinė konferencija „Autistiškų vaikų ugdymo galimybės Lietuvoje“. Organizatorius – asociacija „Kitoks vaikas“. Dalyvavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė R. Adlienė.

Balandžio 28-30d. Vilniuje vyko Europos Komisijos remiama 5-oji Europos mokslinė konferencija „AIDS ir narkomanijos klinikiniai ir socialiniai tyrimai“, dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių sk. vedėja J. Utkuvienė ir vyr.specialistė J. Stanislavovienė.

Balandžio 29d. vyko mokymai ESF projektų vykdytojams "ESF projektų įgyvendinimas. Pirmieji žingsniai, gavus paramą." Dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vyr.specialistė J. Stanislavovienė.

Balandžio 28d. VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vyr.specialistė J. Stanislavovienė dalyvavo projekto „Koordinuotų ir visapusių ŽIV ir AIDS prevencijos priemonių tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir jų lytinių partnerių tinklo plėtimas” ekspertų susitikime.

Balandžio 22-24d. VPSC direktorė O.Davidonienė dalyvavo PSO partnerio Mental Health Europe organizuojamame Nacionalinių partnerių mokymo seminare (Helsinki, Suomija). MHE vykdo Europos Komisijos finansuojamą projektą, kuriuo yra kuriamas Nacionalinių partnerių tinklas ir jo nariais yra visų ES valstybių atstovai. Pagrindinis šio projekto tikslas - operatyviai skleisti ES valstybėms aktualią informaciją psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos ligų prevencijos klausimais.

Balandžio 14d. vyko nacionalinio konkurso "Nerūkanti klasė 2008-2009" finalas Nuotykių parke "Lokės pėda". Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistės D. Šulienė, D. Stanytė ir R. Čižauskaitė.

Balandžio 10 d. LR Seimo I rūmuose vyko mokslinio sociologinio tyrimo ,,Pagalbos asmenims, sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje" pristatymas. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė. Direktorė pristatė VPSC pozicijas.

Balandžio 8 d. 14 val. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje (Žvejų g. 14a) vyko Terminologijos pakomisės posėdis, kuriame buvo svarstomas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo terminų straipsnių rinkinys. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus vedėja N. Bučelytė ir vyr. specialistė V. Baliulytė.

Kovo 27 d. 11 val. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko susitikimas dėl Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programos priemonės "Sukurti racionalią psichoterapijos, šeimos konsultavimo, psichosocialinės reabilitacijos ir kitų psichosocialinių paslaugų finansavimo tvarkos savivaldybėse" įgyvendinimo. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė ir Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistės R.Adlienė, V.Baliulytė.

Kovo 26d. VPSC Informacijos ir ryšių sk. vyr.specialistė J. Stanislavovienė dalyvavo seminare "Projektų sudarymas ir valdymas: projekto įgyvendinimas (reikalavimai iš ES struktūrinių fondų finansuojamiems projektams)".

Kovo 26 d. 9 val. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje vyko mokslinė praktinė konferencija „Pagyvenusių žmonių sveikatos problemos ir jų sprendimo galimybės“. Konferencijos organizatoriai – Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas, Lietuvos slaugos specialistų bei Psichikos sveikatos slaugytojų draugijos. Konferencijoje dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja J.Utkuvienė bei Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistės V.Baliulytė ir R.Adlienė.

Kovo 25 d. Briuselyje Europos Komisijoje vyko pasitarimas organizaciniais klausimais dėl pasirengimo tarptautinei konferencijai "Jaunimo psichikos sveikata ir ugdymas", kuri vyks rugsėjo mėn. pabaigoje Stokholme. Dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių skyriaus specialistė, CAMHEE projekto koordinatorė Jurgita Sajevičienė.

Kovo 24 d. Vilniaus mokytojų namuose vyko Vilniaus apskrities konkurso "Nerūkanti klasė 2008-2009" vertinimo komisijos posėdis. Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D. Šulienė.

Kovo 20 d. Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė Daiva Stanytė dalyvavo Narkotikų kontrolės departamento prie LRV organizuotame posėdyje, kuriame buvo aptariamas teismu skiriamų ipareigojimų asmenims gydytis nuo narkomanijos kontrolės praktika ir kylančios problemos, bei galimos tobulinimo sritys klausimas.

Kovo 18-20 d. Briuselyje vyko projekto DAPHNE III 2007-1 "Įgalink aukas, mokyk darbdavius" darbo grupės susitikimas. Dalyvavo VPSC Informacijos ir ryšių sk. vyr.specialistė Jelena Stanislavovienė

Kovo 19d. Vilniaus pedagoginiame universitete vyko tarptautinė konferencija "Vidurio Europa šiuolaikinių visuomeninių kultūrinių iššūkių akivaizdoje. Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų sk. vyr.specialistė L. Ignatavičiūtė.

Kovo 6d. VPSC direktorės pavaduotojas M. Rusteika dalyvavo darbo grupės priklausomybės azartiniams lošimams prevencijos klausimams ir problemoms spręsti posėdyje.

Vasario 26d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro "ŽIV ir AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje" projekto valdymo komteto posėdis. Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė.

Vasario 19d. viešbutyje ,,Crowne Plaza" vyko konferencija ,,Lietuvos susinaikinimo fenomenas. Ar galime pasikeisti?" (organizatorius - Žmogaus studijų centras). Dalyvavo VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D. Šulienė, Psichikos sveikatos skyriaus vyr.specialistė R. Adlienė.

Vasario 13d. VPSC Priklausomybės ligų sk. vyr.specialistė L. Ignatavičiūtė dalyvavo Kupiškio jaunimo centre Šv. Valentino dienos proga suregtoje diskusijoje "MEilė ir seksas - saugok save".

Vasario 11d. Valstybiniame psichikos sveikatos centre vyko susitikimas su VRS grupės atstovais dėl visuomenės sveikatai skirtos laidos kūrimo. Dalyvavo VPSC vyr.specialistės J. Sajevičienė, R. Adlienė, A. Čepulytė ir D. Šulienė.

Vasario 11 d.13 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 204 auditorijoje įvyko sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-720 sudarytos darbo grupės posėdis, dėl psichikos sveikatos centrų veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo. Dalyvavo direktorė O. Davidonienė, direktorės pavaduotojas M. Rusteika, vyr. specialistė R. Adlienė.

Vasario 10d. 14 val. VPSC direktorės pavaduotojas M. Rusteika dalyvavo pasitarime vairuotojų sveikatos tikrinimo klausimais.

Vasario 9d. 13 val. VPSC direktorės pavaduotojas M. Rusteika dalyvavo SAM organizuojamame pasitarime stebėsenos asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines medžiagas, įgyvendinimui.

Vasario 6d. VPSC direktorės pavaduotojas M. Rusteika dalyvavo darbo grupės priklausomybės azartiniams lošimams prevencijos klausimams ir problemoms spręsti posėdyje.

Vasario 3-5d. Haifoje (Izraelis) vyko 3-čiasis tarptautinis forumas "Smegenys ir elgesys" bei speciali sesija "Įveikime savižudiškumą". Valstybinio psichikos sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė Ona Davidonienė skaitė pranešimą apie psichikos sveikatos priežiūros raidą Lietuvoje, pagrindines kryptis ir pasiekimus bei specialiojoje sesijoje dalyvavo diskusijoje dėl dvišalio bendradarbiavimo.

Sausio 29d. VPSC specialistės R. Čižauskaitė ir V. Baliulytė dalyvavo konferencijoje "Bendruomenės sveikatinimo būdai šiuolaikiniame mieste", kuri vyks Vilniaus miesto rotušėje.

___________________________________________________________________________________________________________

VPSC žiniasklaidoje

Gruodžio 30 d. žurnale "Gydojų žinios" straipsnyje "Psichikos sveikatos būklė - visų mūsų rūpestis" spausdinamos VPSC direktorės O.Davidonienės pranešimo, skaityto Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje, pagrindinės tezės.

Publikacijos dienraščiuose

"Lietuvos sveikata":

Gruodžio 10-16 d.(Ne) Lengva mesti rūkyti.

Gruodžio 10-16 d. Energinių gėrimų gamintojai "draivina" jaunimą.

Gruodžio 10-16d. "Kalėdinis sveikinias vienišam žmogui" (plakatas).

Gruodžio 17-23d. Kuris kurį - "pelytės sindromas" ar priklausomybė?

Gruodžio 24 - sausio 6d. Lietuvoje žmonės nežino smurto terminų.

Gruodžio 24 - sausio 6 d. Bendrumo akcija "Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui".

"Vilniaus diena" ir "Klaipėda":

Gruodžio 10 d.Bendrumo akcija "Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui".

Gruodžio 14 d. Smurtas prieš moteris darbe - pasikalbėkime.

Gruodžio 17d. Linksmi, kūrybingi, stipresni už priklausomybę.

Gruodžio 18d. Dovanokime gyvenimą be cigaretės.

"Vilniaus diena", Kauno diena" ir "Klaipėda":

Gruodžio 22d. Savižudybės Lietuvoje psichikos sveikatos ir platesniame kontekste.

Gruodžio d. "2010 m. paskelbti Europos skurdo ir socialinės atskirties mažinimo metais".

"Lietuvos rytas":

Gruodžio 10d. Bendrumo akcija "Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui".

Gruodžio 15d. Kolektyvą stiprina etikos kodeksas.

Gruodžio 18 d. Finalinis konkursas "Linksmi, kūrybingi, stipresni už priklausomybę.

Gruodžio 19 d. Dovanokime gyvenimą be cigaretės.

Gruodžio mėn. Žurnale "Nervų ir psichikos ligos" straipnyje "Paertvarka psichikos sveikatos priežiūroje: reforma dėl reformos" spaudinamas interviu su VPSC direktore O. Davidoniene.

Lapkričio 28 d. LNK laidoje "Būkite sveiki " rūkymo prevencijos tema pasisakė VPSC Priklausmybės ligų skyriaus vyr.specialistė D.Šulienė.

Lapkričio 19 d. Internetiniame puslapyje www.bernardinai.lt patalpintas VPSC straipsnis "Lapkričio 19-oji - Tarptautinė nerūkymo diena".

Rugpjūtis-spalis Žurnale "Psichiatrijos žinios" straipsnyje "Svarbiausia - nepakenti" spaudinamas interviu su VPSC direktore O. Davidoniene. Kalbama apie psichikos sveikatos sistemą, PSC svarbą, būtinumą stiprinti pirminę grandį ir Lietuvoje vėl sustiprėjusius psichikos sutrikimų rizikos veiksnius.

Spalio 29 d. Žurnalistikos studijų programos leidinyje "Universiteto Žurnalistas" publikuojamas straipsnis "Ligos užkratas", kuriame kalbama apie priklausomybę nuo interneto. Savo nuomonę išsako VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A.Čepulytė.

Spalio 17d. laikraštyje "Valstietis" straipsnyje "Ruduo atneš liūdesio ligą" apie liūdesį, depresiją ir jos atsiradimo priežastis pasisakė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Spalio 16d. laikraštyje "Lietuvos medicinos kronika" straipsnyje "Ką gali psichiatras kriminalo akivaizdoje?" apie vaikų seksualinį išnaudojimą, tarpžinybinio bendradarbiavimo trūkumus ir efektyvesnį problemų sprendimą pasisakė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Spalio 14d. savaitraštyje "Šeimininkė" straipsnyje "Pamintas žmogiškumas: abejingumas valdininkų labirintuose" apie žmonių tarpusavio santykius, smurto plitimą visuomenėje pasisakė VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vedėja N.Bučelytė.

Liepos 8d. laikraštyje "Lietuvos medicinos kronika" straipsnyje "Kaip jautiesi, gydytojau?" apie medikų darbo sąlygas, pastoviai patiriamą stresą ir nuovargį darbe pasisakė VPSC direktorė O. Davidonienė.

Birželio 17d. laikraštyje "Lietuvos medicinos kronika" (Nr.23 (105)) VPSC direktorė O. Davidonienė išsako nuomonę medikų atostogų trukmės suvienodinimo klausimu.

Birželio 8d. laikraštyje "Respublika" A. Zinkuvienės straipsnyje "Kūdikiai norėtų ir gimti, ir augti sveiki" aprašoma akcija "Gimiau nerūkantis", pasisako VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja A. Čepulytė ir vyr.specialistė R. Čižauskaitė.

Gegužės 31d. "Lietuvos ryto" laidoje "Išjunk siurblį" buvo kalbama apie rūkymo žalą, pasisakė VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D. Šulienė. Buvo demonstruojama VPSC vaizdinė medžiaga.

Gegužės 29d. VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistė D. Šulienė dalyvavo LRT tiesioginėje "Žinių" laidoje ir kalbėjo apie rūkymo žalą.

Gegužės 27d. savaitraštyje "Lietuvos medicinos kronika" straipsnyje "Psichikos sveikatos centro rūpestis - gera žmonių sveikata" rašoma apie Valstybinio psichikos sveikatos centro darbą.

Gegužės 25d. TV3 laidoje "Tegul žaidžia vaikai" pasisakė VPSC Informacijos ir ryšių sk. vyr.specialistė J. Sajevičienė.

Gegužės 19d. laikraštyje "Dzūkų žinios" publikuojamas straipsnis "Surengtos nemokamos paskaitos apie alkoholio žalą" apie VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vyr.specialistės L. Ignatavičiūtės pravestas paskaitas socialinės rizikos šeimoms apie alkoholio žalą.

Gegužės 15d. laikraščio "XXI amžius" priede "Žvilgsniai" Nr. 5/114 publikuojamas straipsnis "Kaip atpažinti ir įveikti iššūkius" apie konferenciją „Mano gyvenimo stilius!.. Koks jis!" Konferenciją organizavo VTVK, Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK), Lietuvos žmogaus teisių lyga (LŽTL), Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis (BS), Lietuvos moksleivių sąjunga (LSS), Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA), Lietuvos blaivybės fondas (LBF), Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC) ir VšĮ „Pramogų akademija“. http://www.xxiamzius.lt/priedai/zvilgsniai/zvilgsniai_07.html

Gegužės mėn. specializuotame leidinyje gydytojams "Nervų ir psichikos ligos" straipsnyje "Valstybinio psichikos sveikatos centro rūpestis - gera žmonių sveikata" pristatytas VPSC kaip institucija, įgyvendinanti šalies sveikatos politika. (skaityti >>>)

Kovo 30 d. laikraštyje "Respublika" publikuojamas straipsnis apie Suomijos taikomųjų mokslų humanitarinio universiteto (HUMAK) ir jai pavaldžios organizacijos PREVENTIIMI specialistų delegacijos vizitą Valstybiniame psichikos sveikatos centre.

Kovo 18d. laikraščio "Lietuvos rytas" straipsnyje "Prie automobilio vairo - ir psichikos ligoniai" VPSC direktorės pavaduotojo M. Rusteikos komentaras apie naują tvarką išduodant pažymas, suteikiančias teisę vairuoti.

Vasario 3 ir 7 dienomis radiostoties M1+ eteryje nuskambėjo interviu su Valstybinio psichikos sveikatos centro informacijos ir ryšių skyriaus specialiste Jelena Stanislavoviene streso darbe tema.

Sausio 19d. laikraštyje "Respublika" straipsnyje "Krizė nenustelbė žmonių atjautos" pasakojama kaip įvyko Bendrumo akcija "Kalėdinis

sveikinimas vienišam žmogui".

Sausio 5d. laikraštyje "Respublika" straipsnyje "Tėvais tapti lengva, bet būti sunku" kalbama apie tėvystės įgūdžių mokymą, jo būtinumą visuose lygiuose. Pasisako VPSC direktorė O. Davidonienė.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.