Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo naujovės

vpsc logo Valstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-59 patvirtintas pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas). Šiuo aprašu, keičiant ankstesnįjį, įtvirtintas 17 000 maksimalus aptarnaujamų gyventojų skaičius kiekvienam psichikos sveikatos centro komandos nariui. Taip pat šiame apraše numatyta psichikos sveikatos centro komandoje dirbančių specialistų pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo trukmė – kiekvieną darbo dieną ne mažiau kaip 6 val. Taip pat patikslintos psichikos sveikatos centro bei specialistų funkcijos ir kompetencijos. Apraše įtvirtinta pirminio lygio psichologinė-psichoterapinė intervencija bei paciento būklės psichodiagnostinis įvertinimas. Šios paslaugos teikiamos asmeniui, grupei ar šeimai bus apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kaip skatinamosios paslaugos. Jas teiks gydytojas psichiatras, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras bei medicinos psichologas.

Be to, sveikatos apsaugos ministras 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažino netekusiu galios Psichiatrijos ir psichoterapijos pirminio lygio paslaugų teikimo suaugusiems reikalavimus (su visais pakeitimais ir papildymais). Atkreipiame dėmesį, kad nebelieka reikalavimų siųsti pacientą į aukštesnio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą dėl diagnozės patikslinimo.

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.