Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

 

i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Pokyčiai pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkoje

vpsc logo Valstybinis psichikos sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad šių metų vasario 2 d. sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-124 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ ir patvirtino Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas). Šiame apraše patikslintas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų apibrėžimas, pagal kurį PAASP paslaugos apima ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą. Taip pat pakeista sąvoka ,,skatinamosios PAASP paslaugos“, dabar už tam tikrų PAASP paslaugų atlikimą PAASP įstaigai bus mokamas skatinamasis priedas.

Pažymėtina, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. bus mokamas skatinamasis priedas už naujas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas – pacientų psichodiagnostinį vertinimą ir pirmines psichologines-psichoterapines intervencijas (individuali / grupinė / šeimos). Be to, nustatyta nauja vieno gyventojo pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos metinė bazinė kaina, kuri dabar sudaro 4,70 balo. Siekiant paskatinti PAASP įstaigas stengtis dėl geresnių rezultatų, nustatytos naujos gerų darbo rezultatų rodiklių reikšmių vertinimo skalės bei suvienodintas visų gerų darbo rezultatų rodiklių reikšmių maksimalus įvertinimas, atitinkantis 3 sąlyginius vienetus. Taip pat apraše numatyta, kad pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys sveikatos priežiūros specialistai negali viršyti maksimalaus 17 000 jų aptarnaujamų prirašytųjų gyventojų skaičiaus. Atkreipiame dėmesį, kad apraše palikta iki šiol galiojusi nuostata, numatanti, kad jei savivaldybės teritorijoje yra tik viena pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, prie jos prirašytų gyventojų skaičius turi atitikti prirašytų prie PAASP įstaigų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, gyventojų skaičių. Jei vienos savivaldybės teritorijoje yra kelios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, bendras prie šių įstaigų prirašytų gyventojų skaičius negali viršyti prirašytų prie savivaldybės teritorijoje veikiančių PAASP įstaigų gyventojų skaičiaus (t. y. už vienam gyventojui suteiktas pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas mokama tik vienai įstaigai).

 

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.