Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

Valstybinis psichikos sveikatos centras
Kvietimas į atvirą diskusiją „Psichikos sveikata darbo vietoje. Patirtys ir perspektyvos“

logos3Valstybinis psichikos sveikatos centras prisidėdamas prie iniciatyvos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas“ (EU-Compass for Action on Mental Health and Wellbeing) š. m. vasario 23 d. kviečia į tarpžinybinę diskusiją „Psichikos sveikata darbo vietoje. Patirtys ir perspektyvos“.

Organizuojama atvira diskusija, skirta vienai iniciatyvos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas“ prioritetinei sričiai – Psichikos sveikata darbo vietose. Diskusijos santrauka bei rekomendacijos bus pateiktos Europos Komisijai ir panaudotos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompaso“ informacijos papildymui apie psichikos sveikatos stiprinimo darbo vietoje politiką ir veiklas šioje srityje, skatinant kitas šalis keistis, analizuoti ir šia informacija naudotis. Todėl mums labai svarbios Jūsų patirtys ir žinios, aptariant darbo grupių temas bei formuluojant rekomendacijas.

Skaityti daugiau...
 
Minima tarptautinė alkoholikų vaikų savaitė

vaikasVasario 11-17 d. minima tarptautinė alkoholikų vaikų savaitė. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į vaikus, augančius šeimose, kuriose žalingai vartojamas alkoholis, su kokiomis patirtimis, problemomis jie susiduria vaikystėje ir suaugę. Žalingas alkoholio vartojimas šalyje yra paplitęsir jo vartojimas artimoje aplinkoje labai kenkia vaiko asmenybės ir fizinei raidai, mokymuisi, sveikatai, jo pasiekimams ateityje. Priklausomybės ir žalingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas vis dar stigmatizuojamas visuomenėje, o to įtakoti vaikai išgyvena užsidarę savyje, susiduria su aplinkinių abejingumu.

Valstybinis psichikos sveikatos centras, prisidėdamas prie organizacijų, iniciavusių šios savaitės minėjimą, primena, kad, sprendžiant su tėvų alkoholio vartojimususijusias problemas, pirmenybė turi būti teikiama vaiko gerovei ir saugumui. Pastebėjus bet kokį netinkamą vaiko elgesį, sutrikusį prisitaikymą mokykloje, prastėjančius mokymosi rezultatus, verta pagalvoti, kad taip gali būti ir dėl to, kad vaiko artimoje aplinkoje, namuose girtaujama. Su vaikais dirbantiems specialistams, ar kitiems šeimos nariams svarbu padėti vaikams suprasti, kad ne vaiko pareiga keisti tėvų elgesį, kad ne jie atsakingi už savo tėvus, taip stiprinant vaiko savivertę. Daugiau apie tai, kaip padėti vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai galima rasti Nijolės Goštautaitės Midttun parengtame ir Valstybinio psichikos sveikatos centro išleistame leidinyje „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai“. Šio leidinio elektroninį variantą galima rasti interneto puslapyje adresu http://www.vpsc.lt/images/stories/2018/pagalba%20vaikams_internetui.pdf

 
Knygos „(Ne) pasmerkti: apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelią sutiktuvės

DSC06695Vasario 8 d. Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su Respublikine Vilniaus psichiatrijos ligonine surengė knygos „(Ne) pasmerkti: sutiktuves. Knygą pristatė ir į susirinkusių klausytojų klausimus atsakė jos sudarytojai, kunigas Kęstutis Dvareckas ir LR Seimo narys Andrius Navickas. Knygą sudaro trys dalys: „Ligos pelkėje“, „Vilties kelyje“, „Klausimai ir atsakymai“. Pirmoje dalyje pateikiamos specialistų įžvalgos apie priklausomybės ligą ir jos sukeltus sunkumus, antra dalis – tai asmeniški priklausomų asmenų bei jų artimųjų liudijimai, o trečioje dalyje autoriai dėmesį skiria atsakymams į klausimus, kuriuos yra išgirdę susitikimuose su skaitytojais. Knygos sutiktuvių metu sudarytojai atkreipė dėmesį, kad priklausomybė nėra tik tam tikro socialinio sluoksnio problema.

Skaityti daugiau...
 
Pokyčiai pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkoje

vpsc logo Valstybinis psichikos sveikatos centras atkreipia dėmesį, kad šių metų vasario 2 d. sveikatos apsaugos ministras įsakymu Nr. V-124 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ ir patvirtino Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas). Šiame apraše patikslintas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų apibrėžimas, pagal kurį PAASP paslaugos apima ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą. Taip pat pakeista sąvoka ,,skatinamosios PAASP paslaugos“, dabar už tam tikrų PAASP paslaugų atlikimą PAASP įstaigai bus mokamas skatinamasis priedas.

Skaityti daugiau...
 
Kviečiame sudalyvauti viešoje nuomonių apklausoje „Kokia turi būti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei prevencijos programa ateinantiems 10 metų?“

apklaus ntakdValstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kviečia visus Lietuvos gyventojus dalyvauti viešoje nuomonių apklausoje ir prisidėti prie 2018 – 2028 m. Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programos kūrimo.

Šia apklausa siekiama išgirsti visuomenės nuomonę, išgryninti jos pasiūlymus opiausiose narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos ir kontrolės srityse bei parengti ilgalaikę programą. Apklausoje pateiktos idėjos padės atsakyti į visuomenei taip rūpimus klausimus: kaip ugdyti jauną žmogų, kaip užtikrinti reikiamą pagalbą priklausomiems asmenims, kaip tinkamai pasitikti naujus iššūkius globaliame pasaulyje.

Visi norintys kviečiami išreikšti savo nuomonę priklausomybių gydymo, baudžiamosios narkotikų politikos, prevencijos, žalos mažinimo ir alkoholio bei tabako kontrolės temomis.

Apklausa vyks iki vasario 18 d.

Apklausa:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPqNqSqFXT9GzRpyH2zTubcucXlYDGXVJV5JFltl2-MwM5qw/viewform

Kvietimo video:

https://www.youtube.com/watch?v=5Od_BVkc_gE

 

 

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 39
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.