Korupcijos prevencija

Jei Valstybiniame psichikos sveikatos centre susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi arba likote nepatenkinti aptarnavimo kokybe, prašome pranešti el. p. info@vpsc.lt arba tel. +370 5 2671811. Bus reaguojama ir į anoniminius pranešimus.

Daugiau apie korupcijos prevenciją >>>

Info ASIS naudotojams

atkurimas100

Valstybinis psichikos sveikatos centras
Mokymo seminaro „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ apibendrinimas

DSC05378Siekdama užtikrinti ankstyvą galimų savižudybių atpažinimą ir kompleksinės pagalbos suteikimą Sveikatos apsaugos ministerija parengė asmens su savižudybės rizika psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašą. Ši tvarka nustato psichosocialinio vertinimo paslaugų organizavimą ir teikimo reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose asmenims su savižudybės rizika. Planuojama, kad šis tvarkos aprašas įsigalios 2018 m. pirmam pusmety.

Siekdami sėkmingo naujos paslaugos įgyvendinimo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras parengė 4 val. mokymo programą „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“ ir 2017 m. lapkričio – gruodžio mėn. suorganizavo penkis mokymo seminarus skirtinguose Lietuvos regionuose. Ši mokymo programa skirta asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams – gydytojams psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams ir psichologams.

Skaityti daugiau...
 
Informacinis leidinys „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai“

pagalba vaikams internetui Page 01Daugelyje mokyklų, daugelyje klasių yra vaikų, kurių tėvai žalingai vartoja alkoholį. Paprastai vaikai linkę slėpti šią problemą, tačiau iš kai kurių vaikų elgesio įmanoma ją atpažinti. Dėl girtaujančių tėvų kenčia ir patys tėvai, ir vaikai (žalojamas jų vidinis pasaulis, prarandamas pasitikėjimas žmonėmis, jiems sunkiau prisitaikyti prie gyvenimo aplinkybių, kenčia jų sveikata, o kartais net kyla grėsmė gyvybei). Ir vieniems, ir kitiems reikalinga pagalba. Darbas su šiomis šeimomis reikalauja specialių gebėjimų bei įgūdžių, siekiant užtikrinti konfidencialumą, vaikų ir kitų šeimos narių teises, kartu užtikrinant vaiko teisę į mokslą, sveikatą ir saugumą. Nors mokykla bei kitos įstaigos, kuriose lankosi vaikai, negali išspręsti tėvų žalingo alkoholio vartojimo problemos, tačiau tai nereiškia, kad nieko negalima padaryti. Galimybių yra, tik reikia visiems susitelkti, susikalbėti ir norėti padėti. Kaip tai padaryti, rašoma leidinyje „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai“.

Skaityti daugiau...
 
Sausio 10 d. Kalėjimu departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko susitikimas

Sausio 10 d. Kalėjimu departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko Kalėjimų departamento Resocializacijos ir Probacijos specialistų J.Rylskovo, G.Leščinskienės ir V.Cimalanskaitės susitikimas su Savižudybių prevencijos biuro vyr.specialistu R.Misevičiumi. Susitikimo metu buvo apžvelgta savižudybių prevencijos situacija laisvės atėmimo vietų įstaigose ir Probacijos tarnyboje. Analizuotas nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos poreikis, galimybės, specifiškumas., paslaugų prieinamumas ir kokybė. Savižudybių prevencija laisvės atėmimo vietose vykdoma remiantis Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašu ( nuo 2014m.).

Skaityti daugiau...
 
Priemonės mažinant alkoholio vartojimo žalą

 

imagesAlkoholinius gėrimus vartoja didžioji dalis Lietuvos gyventojų, ne maža dalis žalodami savo psichikos ir fizinę sveikatą, artimuosius, aplinkinius. Projekto Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas atliktais skaičiavimais (Štelemėkas M. ir kt.) 2010 m. duomenimis alkoholio vartojimo keliama žala siekė 214,7 mln. eurų skaičiuojant nuostolius, patiriamus dėl prarasto produktyvumo dėl darbingo amžiaus žmonių mirtingumo, netekto darbingumo pensijų, sveikatos priežiūros, vaikų globos namų, nuteistųjų išlaikymo kaštus.

 

Lietuvos statistikos depar­tamento duomenimis Lietuvoje 2012–2016 m. lai­kotarpiu legalių alkoholinių gėrimų su­vartojamasabsoliutaus (100 proc.) alkoholio kiekis litrais vienam gyventojui mažėjo.Vienas Lietu­vos gyventojas 2016 m. vidutiniškai suvartojo 13,2 l absoliutaus alkoholio, tenkančio vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui ir šis rodiklis yra aukštes­nis už Europos šalių vidurkį. PSO duomenimis 2016 metais Europos šalyse vidutiniškai buvo suvartojama 10,2 l absoliutaus alkoholio (legalaus ir neapskaityto), tenkančio vie­nam 15 metų ir vyresniam nei 15 metų gyventojui. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vykdyto neapskaityto alko­holio suvartojimo Lietuvoje 1995–2015 m. vertini­mu 2010–2015 m. neapskaityto alkoholio dalis galėjo sudaryti vidutiniškai apie 7,7 proc. (apie 1,19 litro neapskaityto alkoholio, tekusio 15 m. ir vy­resniems gyventojams, arba 1,02 litro, tekusio vie­nam gyventojui per capita).

Skaityti daugiau...
 
REKOMENDACIJA VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMS DĖL INFORMACIJOS APIE SAVIŽUDYBES PATEIKIMO

ziniasklSavižudybių tema nuolat patenka į visuomenės informavimo priemones ir žiniasklaidai ne visada pavyksta išlaikyti pusiausvyrą tarp įvykio kaip fakto paskelbimo ir žurnalistų etikos nuostatų bei teisės aktų reikalavimų.

Svarbu suprasti, kad paviešinti savižudžio elgesio pavyzdžiai, detalūs įvykio aprašymai, jo priešistorė gali tiesiogiai paveikti kai kurių asmenų elgesį, paskatinti juos imtis panašių veiksmų. Ypač tai pasakytina apie išgyvenančius psichologinę krizę asmenis, kuriems bet kokia panašaus pobūdžio informacija gali tapti skatinamuoju pavyzdžiu.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 3 iš 39
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.